‘Teknisk fejl aflyser tre RUC-valg: Rektor åben for kompensation’ 
07.11.2020

Teknisk fejl aflyser tre RUC-valg: Rektor åben for kompensation

A
Aktuelt
07.11.2020
5.30 min
Foto: Frit Forum
Tekniske fejl i valglisterne har fået store konsekvenser for dette års universitetsvalg. Først bliver afstemningsstarten udskudt med to dage. Dernæst aflyses kampvalgene til studienævnene HumBach og SamBach samt til Institutrådet på ISE. Frit Forum og Studenterrådet er skuffet.

Skrevet af

Katrine Juel Friis

Journalist

Hvert år kan RUC-studerende stemme på deres foretrukne kandidat til universitetsvalget på RUC. Bag valget står kandidaterne og en række frivillige i al slags vejr og deler flyers og kaffe ud for at få folk til at stemme på dem selv, men også for at hive stemmeprocenten op. Valget er med til at sikre en demokratisk repræsentation af studerende i afgørende beslutninger om udformningen af universitetet generelt, men også på hver enkelt uddannelse.

I år er dog anderledes, for valgene til studienævnene HumBach og SamBach samt til Institutrådet på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) er en dag før afslutningen på universitetsvalget blevet udskudt på ubestemt tid på grund af tekniske fejl.

Allan Bunch, jurist og ansvarlig for valgkontoret, forklarer, at der i sidste uge tirsdag aften inden valgets start først opstod tekniske udfordringer, der udløste en udskydelse af valget med to dage. De udfordringer var løst om fredagen. Men samme dag bliver han gjort opmærksom på en ny teknisk fejl i valgdataen, som han og andre enheder på RUC skulle undersøge nærmere.

Kandidatstuderende har kunnet stemme på bachelornævnene, som de ellers ikke normalt kan og må. Desuden har flere SamBach-studerende ikke haft mulighed for at stemme til Institutrådet på ISE.

Da fejlen var af så alvorlig karakter, at de tre kampvalg blev juridisk ugyldige, meddelte Hanne Leth Andersen tirsdag i denne uge, at de tre valg blev aflyst.

Rektor: ”Vi er indstillet på at afbøde det økonomiske tab”

Rektor på RUC Hanne Leth Andersen er meget ærgerlig og ked af det på de studerendes vegne, når de har arbejdet så hårdt i valgkampen. Men hun understreger også, at det var den sidste udvej:

»Det nytter ikke noget, at vi lader de studerende stemme til et ugyldigt valg. Det skal foregå rigtigt, og derfor var vi nødt til at udskyde det,« siger hun og tilføjer:

»Hvis der er nogle af de opstillede, der har lidt økonomisk tab i de her tre kampvalg, så er vi selvfølgelig indstillet på at afbøde.«

Studienævn

Det er studienævnene, der arbejder med at udvikle de forskellige fag. Det er dem, der udarbejder studieordninger og beslutter, hvordan kurserne skal strikkes sammen; desuden følger de op på evalueringer vedrørende studiemiljø og kurser samt behandler ansøgninger omhandlende dispensation eller merit. Studienævnene består af lige mange studerende og RUC-ansatte, og det er dermed det organ, hvor studerende på RUC faktisk har størst indflydelse, når det kommer til hverdagen som studerende.

Formanden for Frit Forum ved Roskilde Fahmi Faysal Jama imødekommer med stor glæde muligheden for erstatning. Han og resten af Frit Forum ved Roskilde har brugt både tid, kræfter og penge på at få deres budskab ud. Det budskab er særligt vigtigt, fordi de er en mindre organisation end deres modkandidater i Studenterrådet.

»Vi har ikke flere penge til at køre endnu en valgkamp for de tre sidste kampvalg, så det hjælper helt sikkert,« siger han og understreger, at han er utroligt skuffet over den nuværende situation og føler sig magtesløs i forhold til af føre en ny valgkamp under eksamener og projektskrivning:

»Vi har mistet fire kandidater, der er ude af valget. Det er kandidater, vi har brugt mange kræfter på. For Frit Forum er der ikke mulighed for at føre en ordentlig valgkamp i december. Vi må i så fald føre den digitalt.«

Institutråd på ISE

Institutrådet arbejder med sager vedrørende det enkelte institut. I Institutrådet er de studerende blandt andet med til at behandle normer for undervisning og eksaminer samt instituttets budget. Der er 12 medlemmer, hvor 3 af dem er studerende.

»Det begynder mere at ligne et hul i systemet, frem for bare en teknisk fejl.«

Forperson for Studenterrådet, Mathilde Vendelholt

Fremtidssikre valgstrukturen

De andre kandidater til de to aflyste kampvalg til studienævnene kan findes hos to af Studenterrådets fagråd, nemlig SAMRådet og HUMRådet. Fagrådene er lokale, uafhængige studenterråd, som hver i sær arbejder inden for et hovedfagområde, men som har faste og formaliserede samarbejder med Studenterrådet og de andre fagråd.

Forperson for Studenterrådet Mathilde Vendelholt understreger, at de vil stå sammen med HumRådet og SamRådet, når der bliver udskrevet valg til de sidste tre kampvalg:

»Vi vil i Studenterrådet selvfølgelig støtte fagrådene i, at de får et ordentligt valg,« siger hun.

Hun påpeger også, at det er en meget beklagelig situation, at der er sket tekniske fejl; men for Studenterrådet er det ikke selve fejlene, der er skandalen.

»I 2016 gik en teknisk fejl ud over studienævnet SamBach og i 2017 gik det udover Institutrådet på ISE. Tekniske fejl sker, men det begynder mere at ligne et hul i systemet, frem for bare en teknisk fejl,« siger hun.

Dagen før valget klokken 17:00 starter alle organisationer med at hænge valgplakater op. Her ses kandidater fra Studenterrådet og HUMRådet. Foto: Studenterrådet

Derfor vil hun og resten af Studenterrådet sammen med fagrådene kæmpe for at fremtidssikre valgstrukturen på RUC.

»Vi håber og tror på, at der nu kommer et godt samarbejde mellem RUC og de andre studenterorganisationer for at finde en løsning på disse gentagende problemer,« siger hun og tilføjer:

»Vi forventer helt sikkert, at det ikke kun er valgkontoret, vi skal snakke med.«

Forperson for SAMRådet Lauge Lunding Bach understreger også den store problematik i de gentagende fejl over årene:

»Vi synes, at det er dybt problematisk, at valget til SamBach-studienævnet for anden gang inden for 4 år er blevet annulleret på grund af den samme fejl. Vi frygter, at dette års stemmeprocent til SamBach-studienævnet bliver halveret, ligesom det var tilfældet i 2016,« siger han og tilføjer:

»SAMRådet har opstillet 4 dygtige kandidater, som har ydet en enorm indsats under valgkampen, og det er brandærgerligt, hvis deres blod, sved og tårer viser sig at have været forgæves.«

»Jeg forstår godt, hvis de studerende begynder at tænke, at valget er ligegyldigt, når det alligevel ikke fungerer.«

Formanden for Frit Forum ved Roskilde, Fahmi Faysal Jama

Frygter lav stemmeprocent

Fahmi Faysal Jama udtrykker også sin bekymring for, at de to store fejl på under en uge betyder en svækket tillid til universitetsvalget iblandt de studerende:

»Jeg forstår godt, hvis de studerende begynder at tænke, at valget er ligegyldigt, når det alligevel ikke fungerer,« siger han.

Han frygter, ligesom Lauge Lunding Bach, at stemmeprocenten bliver lav, når dels mange studerende allerede har stemt og ikke vil gøre det igen, og dels hvis det foregår under den kommende eksamensperiode og projektskrivning.

Hanne Leth Andersen istemmer, at det også er en bekymring, de har fra ledelsens side. Men hun tydeliggør, at RUC vil støtte de tre kampvalg.

»Vi vil understøtte de tre kampvalg ved at få bredt det ekstraordinære valg ud via blandt andet vores kommunikationskanaler,« siger hun og tilføjer:

”Der er ikke noget, jeg personligt er mere glad for end studerende, der engagerer sig i universitetet, sådan så de har stemmer bag sig og står stærkt. Det er jo derfor, valgene er så vigtige.«

Udskrivelse af nyt valg

På nuværende tidspunkt ved Hanne Leth Andersen ikke, hvornår der udskrives valg til de sidste tre kampvalg. Hun understreger dog, at de hurtigst muligt vil gå i dialog med de påvirkede organisationerne om at finde en mellemvej:

»Vi skal med det samme have fundet en strategi, som er god for alle parter. Enten jeg eller universitetsdirektør Peter Lauritzen vil sammen med valgkontoret gå i dialog med organisationerne,« siger hun.

Allan Bunch, jurist og ansvarlig for valgkontoret, tydeliggør, at der er iværksat en intern undersøgelse af valghandlingen og valgforberedelsen. Når den er klar, skal ledelsen se på konklusionerne samt på anbefalinger til ændringer.