‘RUC-studerende demonstrerer mod planerne om udflytning af studiepladser’ 
14.01.2022

RUC-studerende demonstrerer mod planerne om udflytning af studiepladser

A
Aktuelt
14.01.2022
5 min
De studerende mener ikke, de er blevet inddraget i RUC-ledelsens planer om at udflytte en mindre del af de studerende til studiemiljøer i for eksempel Næstved, Nykøbing Falster eller Holbæk. Ledelsen slår fast, at der ikke bliver lukket nogen uddannelser, men at flere studerende får mulighed for at komme i praktik og udarbejde projekter lokalt i samarbejde med sjællandske kommuner og virksomheder

Skrevet af

Jesper Marthin

Journalist

En større gruppe studerende er mødt op til universitetsbestyrelsens møde med bannere med slagord som ’40 studerende væk fra RUC? SR-RUC siger nej’ og ’Et samlet RUC – splittelse er ikke = forbedring’. Ugen forinden deltog de studerende i en demonstration foran Akademisk Råd for at vise deres utilfredshed med planerne om at flytte studiepladser væk fra RUC.

Det er ikke mindst hele processen, hvor planerne om udflytning af studiepladser bliver diskuteret på lukkede møder, som de studerende er utilfredse med. De studerende er heller ikke glade for planerne om udflytning, fordi de mener, det vil skade det akademiske, sociale og fysiske studiemiljø på RUC Trekroner.

Studenterrådet på RUC er kritiske over for udflytningsplanerne, fordi de ikke mener, at det er den rigtige vej at gå for de studerende, når forskningsmiljøerne ikke flytter sammen med de studerende, og når der kun er tale om at flytte dele af uddannelsen. Det kan komme til at betyde, at de udflyttede studerende fortsat skal have forelæsninger på RUC og dermed skal pendle frem og tilbage mellem RUC’s uddannelsessteder på Sjælland.

»Vi kan godt forstå, at RUC’s ledelse har fået en bunden opgave af regeringen; men vi synes ikke, at udflytningsplanerne skal diskuteres på lukkede møder, hvor vi ikke bliver inddraget og har haft fingrene nede i bolledejen. Vi har set et udkast, men har ikke haft mulighed for at arbejde med det,« siger Maria Køpke, forperson for Studenterrådet på RUC, og fortsætter:

»Samtidig er vi bekymrede for det her dyre udflytningsprojekt, da man ofte har set, at disse pladser ikke bliver søgt af studerende, hvilket vil være problematisk for RUC’s økonomi. Vi er bange for, at det vil betyde, at der bliver trukket midler ud af RUC Trekroner, som burde gå til undervisning og vejledning.«

Der er ellers meget i ledelsens planer, som Studenterrådet på RUC er enige i.

»Et langt stykke hen ad vejen er vi enige med ledelsen. For eksempel udflytning af ECTS-point ved at skrive speciale eller udarbejde et projekt ude i regionerne, hvor vi kan komme i praktik og arbejde problemorienteret. Det er et rigtig godt forslag. Men hvis man kun flytter dele af uddannelserne, så skal man pendle frem og tilbage. Det holder simpelthen ikke,« siger Maria Køpke.

På universitetsbestyrelsens møde 2. december valgte bestyrelsen at godkende en plan for det videre arbejde med universitetets udflytningsplan, som betyder, at der ikke bliver lukket uddannelser, men i stedet gennemført konkrete, afgrænsede uddannelsesaktiviteter på steder i Region Sjælland, hvor der er potentiale for et samarbejde mellem studerende, virksomheder, organisationer og kommuner.

»Vi vil videreudvikle vores lokale aktiviteter, så vi skaber endnu bedre rammer for, at kandidatstuderende kan indgå i projekt-, praktik- og specialesamarbejder med regionale aktører i løbet af deres uddannelsesforløb,« fortæller Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.

RUC’s fag og uddannelser har tradition for at have lokalt forankrede uddannelsesaktiviteter. Dette vil ledelsen bygge videre på, understreger Hanne Leth Andersen:

»Vi kommer til at indgå aftaler med lokale partnere, som skal være med til at gøre det mere tilgængeligt for de studerende at komme i kontakt med lokale virksomheder eller institutioner. Vi håber også, de vil støtte med at skaffe midlertidig bolig, mens studerende for eksempel har projektarbejde eller speciale lokalt,« fortæller hun.

Planerne for styrkelse af enkeltstående aktiviteter ude i regionen skal realiseres frem mod 2025. Det skal ske i samarbejde med kommunerne. På længere sigt er der desuden planer om at oprette 1-2 uddannelsesfilialer med et antal studiepladser uden for Trekroner, som man som kandidatstuderende kan blive optaget på.

»Det gør vi ikke mindst for at leve op til kravene fra regeringen om, at udflytningen af de enkeltstående undervisningsaktiviteter maksimalt må udgøre en tredjedel af den samlede udflytningsplan. Men vi tror også på, at dette vil være en spændende og attraktiv model for nogle studerende. Det vil konsekvent bringe virkelighedsnære udfordringer ind i deres uddannelsesforløb, gerne tværfagligt på tværs af uddannelserne, og samtidig give dem et forspring på arbejdsmarkedet, når de efterfølgende skal finde et job som færdige kandidater,« fortæller Hanne Leth Andersen.

Planen om filialer med lokale studiepladser forventes først realiseret i 2026-28. Studerende, der søger disse pladser, får også tilknytning til forskningsmiljøerne i Roskilde gennem både vejledning, kurser og seminarer.

Hanne Leth Andersen påpeger dog, at modellen kræver, at et vist antal søger ind på de delvist udflyttede kandidatuddannelser:

»Vi forventer, at der skal være mindst 40 kandidatstuderende fra RUC i det lokale studiemiljø af hensyn til faglig sparring mellem de studerende. Det er noget, som de studerende også selv har lagt meget vægt på i vores dialog med dem om udflytningsplanen.«

I januar 2022 skal RUC melde tilbage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med et konkret oplæg til udmøntning af aftalen.

 

Faktaboks

Udflytningsplan

Baggrunden for udflytningsplanen er regeringens udmelding om, at RUC skal reducere optaget på hovedcampus med 3-5 procent, svarende til 144 studerende, frem mod 2030 gennem udflytning eller mindre optag af studerende.