‘Studiestress og fremdrift må aldrig blive den nye "normal"’ 
Debatindlæg l 30.01.2018

Studiestress og fremdrift må aldrig blive den nye "normal"

S
Studieliv
Debatindlæg l 30.01.2018
2 min
Med fare for at bryde den gode stemning i anledning af udgivelsen af RUC’s nye universitetsavis, mener vi i Studenterrådet, at det er nødvendigt at tale om nogle mere dystre emner, nemlig studiestress, præstationskrav og fremdrift.

Skrevet af

Johan Hedegaard Jørgensen

Formand for Studenterrådet

Næsten 40 procent af alle os studerende oplever at være unødvendigt pressede i perioder af vores studie. Det er en problematik, der selvfølgelig også rammer RUC’s studerende. Det vidner om, at der er noget grueligt galt, og det er noget, vi som universitet og som samfund bør forholde os til. De store AC-fagforeninger, Djøf og Magistrene, har allerede både dokumenteret problemet i deres medlemsundersøgelser og påtaler det i deres medlemsblade samt på de sociale medier. Alligevel er den udbredte oplevelse af studiestress på vores universitet kun noget, der berøres perifert i de kollegiale organer, og hverken RUC’s akademiske råd eller universitetsbestyrelse lader til at have en sammenhængende strategi for at afhjælpe problemet.

Vores opfordring er derfor klar: Lad os som universitet gå sammen om at styrke trivslen og bekæmpe studiestress både lokalt og nationalt.

Vi studerende lever i et krydsfelt af modsatrettede forventninger. Både fra os selv, vores familier og i høj grad fra samfundet. Hvem vil ikke gerne gøre det godt på studiet, engagere sig i lokale foretagender, have et studiejob og helst et relevant et af slagsen – samtidig med at basale behov for socialt samvær og fritidsinteresser også skal passe ind i puslespillet. Muligheden for at nå det hele presses af stigende boligpriser i de større byer, et inflationspræget karaktersystem og arbitrære styringsmekanismer med formål at jage studerende hurtigere og hurtigere igennem systemet.

"Vi kan ikke stiltiende se til, mens en hel ungdomsgeneration køres over af fremdrift."

Johan Hedegaard Jørgensen

Vi kan ikke stiltiende se til, mens en hel ungdomsgeneration køres over af fremdrift, er nødsagede til at tage nervemedicin for at komme igennem svære eksaminer og generelt mistrives under et arbitrært pres. Alt imens forkerte valg af studie straffes hårdere end nogensinde før, takket være uddannelsesloft og stramme SU-regler. De generationer, der starter på universiteterne i disse år, har aldrig oplevet andet end fremdriftsreform, uddannelsesloft og nedskæringer.

Vi starter i en tid, hvor studerende er dygtigere og mere hårdtarbejdende end nogensinde før, men alligevel presses mere og mere. Selv om vi har fået tilkæmpet os lempelser på fremdriftsreglerne, oplever rigtigt mange studerende stadig, at det opleves som unormalt og som noget, der skal retfærdiggøres, hvis ikke uddannelsen færdiggøres på normeret tid.

Vi skal turde kræve retten til at have et balanceret studieliv, at tage fejl, og læse i det tempo, der passer den enkelte. I Studenterrådet mener vi, at RUC bør gå forrest i kampen for at sikre trivslen blandt os studerende for eksempel ved at åbne op for mere uddybende og opsøgende studievejledning, og sikre de fysiske og sociale rammer for et godt studiemiljø. Ligeledes bør mulighederne for at afvige fra de anbefalede studieforløb italesættes, så normeret tid og fremdriftsræs ikke fremstår som den eneste legitime måde at strukturere sit studieliv på.

Hvis vi reelt skal studiestress og eksamenspres til livs, er vi nødt til at se problemet i øjnene og italesætte det for hvad det er – nemlig et samfundsskabt stressregime, der er skadeligt for vores trivsel på universitetet.