‘Stort studie: HPV-vaccination øger ikke risiko for sygdom blandt drenge’ 
Artikel l 08.02.2018

Stort studie: HPV-vaccination øger ikke risiko for sygdom blandt drenge

F
Forskning
Artikel l 08.02.2018
2 min
Drenge kan roligt lade sig vaccinere mod HPV, siger danske læger.

Skrevet af

Kristian Sjøgren

Videnskab.dk

Drenge kan, ligesom piger, roligt lade sig vaccinere mod den kræftfremkaldende Human Papilloma Virus (HPV). Det skriver Videnskab.dk.

I et nyt studie fra Statens Serum Institut har forskere undersøgt, om de 7.000 danske drenge i alderen 10 til 17 år, der hidtil har fået HPV-vaccinen, i højere grad end andre drenge er blevet ramt af en lang række autoimmune sygdomme, neurologiske lidelser eller blodpropper.

Konklusionen i det nye studie er klar: Heller ikke blandt drenge er der noget belæg for at tro, at HPV-vaccinen er forbundet med øget risiko for i alt 52 forskellige lidelser.

Læs mere på Videnskab.dk: Lægesønner får HPV-vaccine – fattige drenge gør ikke

»Vores studie er glædeligt, men jo ikke så overraskende, fordi det blot viser noget, som de fleste med forstand på området forventede på forhånd – nemlig at der ikke ser ud til at være nogen øget risiko for en lang række sygdomme efter HPV-vaccination af drenge,« fortæller førsteforfatteren bag det nye studie, Morten Frisch, der er overlæge og forsker ved Statens Serum Institut.

For få danske piger bliver vaccineret mod HPV

På grund af frygt for bivirkninger ved HPV-vaccinen er antallet af vaccinerede danske piger meget lavere i Danmark end i eksempelvis Norge og Sverige, hvor næsten alle bliver vaccineret.

I Danmark nåede vi bunden i 2016, hvor kun omkring 25 procent af piger tog imod tilbuddet om vaccination.

Tallet er dog kommet op igen i 2017, hvor en opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at der er sket en fordobling i antallet af vaccinerede.

Læs mere på Videnskab.dk: Studie frikender HPV-vaccinen for en række bivirkninger

I Danmark har vi fra første februar i år startet et midlertidigt tilbud til unge homo- og biseksuelle drenge mellem 15 og 20 år om at blive vaccineret mod HPV.

Det nye studie kommer på et meget belejligt tidspunkt, fortæller overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen. I Sundhedsstyrelsen er man nemlig også i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, om det giver mening at tilbyde HPV-vaccinen til alle drenge.

»Der er dog intet belæg for at sige, at der er nogen forøget risiko for disse lidelser blandt piger, og vi har nu påvist, at det samme ser ud til at gælde blandt drenge.«

7.000 drenge blev ikke syge af HPV-vaccine

Det nye studie er et registerstudie, hvor forskerne har brugt Det Danske Vaccinationsregister til at finde de 7.000 danske drenge, der indtil videre er blevet vaccineret mod HPV.

Efterfølgende har forskerne via kobling til Landspatientregistret undersøgt forekomsten af 52 forskellige neurologiske lidelser, autoimmune sygdomme og blodpropper blandt de vaccinerede drenge og sammenlignet fundene med en gruppe på 500.000 drenge, som ikke er blevet vaccineret.

Læs mere på Videnskab.dk: Kritik hagler ned over nyt HPV-studie

Resultatet af sammenligningen viser, at drenge, som blev vaccineret mod HPV, ikke har nogen forøget risiko for at udvikle de førnævnte sygdomme.

»Når vi har valgt at kigge på netop disse sygdomme, skyldes det, at der tidligere har været rejst mistanke om øget risiko blandt HPV-vaccinerede piger. Der er dog intet belæg for at sige, at der er nogen forøget risiko for disse lidelser blandt piger, og vi har nu påvist, at det samme ser ud til at gælde blandt drenge,« siger Morten Frisch.

Andre artikler på Videnskab.dk