‘Søren Pinds filosofikum møder kritik: »Han har ikke overvejet, hvad universitetet er for et sted«’ 
08.03.2018

Søren Pinds filosofikum møder kritik: »Han har ikke overvejet, hvad universitetet er for et sted«

A
Aktuelt
08.03.2018
3 min
Søren Pind ved dansk filosofisk selskabs årsmøde den 1. marts på Roskilde Universitet. Foto: Anders Degn
Forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V) har en plan om at højne dannelsen blandt universitetsstuderende. Derfor har han lanceret et såkaldt filosofikum, som nu møder kritik fra flere sider.

Skrevet af

Anders Degn

Skribent

Forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V) har en plan om at højne dannelsen blandt universitetsstuderende. Derfor har han lanceret et såkaldt filosofikum, som nu møder kritik fra flere sider.

Filosofikummet skal bygge på seks punkter. Det skal danne grundlag for, at den studerende får en ’kritisk sans og ’finder sit indre kompas’. Dertil er der fokus på ’respekt og medansvar’ og ’tværfagligt samarbejde og kendskab til videnskabelige metoder’. Filosofikummet skal slutligt fungere som en introduktion til ’etik’ og skabe baggrund for ’fordybelse og flid’. Hvorvidt det i praksis skal være et kursus, en del af studieordningen eller lignende er endnu uklart.

»Der er nedsat en arbejdsgruppe, som rapporterer i maj, og så må vi se, hvordan det tager form. Jeg har bestemt tænkt mig at indføre det. Dog kan det være, at de tanker jeg har om det nu, kan ændre sig,« udtaler Søren Pind.

Den almene dannelse foregår ikke på universitetet

Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor i filosofi på SDU, holdt efter Søren Pind et oplæg, hvor hun kritiserede hans udspil til et filosofikum for, at det ikke hører til på universitetet. Hun mente, at man godt kunne fjerne fire af de seks punkter, så det kun er ’etik’ og ’tværfagligt samarbejde og kendskab til videnskabelige metoder’ som står tilbage. Dertil mener hun, at man kan omformulere ’kritisk sans’ til ’kritisk faglighed’.

»Jeg mener, at Søren Pind ikke i tilstrækkelig grad har overvejet, hvad universitetet er for sted. De alment dannende aspekter bør man have med sig fra gymnasiet. Det er altså ikke noget, man kan ordne med et enkelt kursus på universitetet.«

Sådan lyder kritikken fra Anne-Marie Søndergaard Christensen, der tilføjer, at det særligt er fokuspunkterne ‘indre kompas’ og en ‘almen kritisk sans’, man bør have med sig, når man starter på universitetet.

Filosofikummets fokuspunkter er, at:

– Fremme den kritiske sans
– Hjælpe den studerende til at finde sit indre kompas
– Fremme respekt og medansvar
– Give tværfagligt samarbejde og kendskab til videnskabelige metoder
– Skabe fordybelse og flid
– Give indsigt i etik

Ministeren: Dannelsesniveauet skal løftes

Men Søren Pind mener blot, at han sætter ind, hvor ham kan:

»Jeg er bestemt enig i, at dannelsen gerne skal starte før de unge begynder på en videregående uddannelse, men det er nu engang der, hvor jeg kan sætte ind som uddannelses- og forskningsminister. Og jeg mener faktisk også, at universiteterne har en vigtig rolle i dette.«

Anne-Marie Christensen mener selv, at de fleste af hendes studerende er tilstrækkeligt dannede, når de starter på universitetet. Dog vurderer hun, at der er nogle af hendes studerende, som ikke er det i optimal grad. Tilmed mener hun, at en stor del af det, som det nye filosofikum fokuserer på, allerede er dækket af faget videnskabsteori.

Den kritik preller af på ministeren:

»Jeg har bedt inspirationsgruppen om et nyt filosofikum om at inddrage erfaringerne fra faget videnskabsteori, men mine ambitioner er større end det, der eksisterer i forvejen,« siger Søren Pind.

»Jeg vil gerne have løftet dannelsesniveauet bredt, og jeg synes, det er et fælles mål at finde løsninger på det,« understreger han.

Filosofikummet bliver mødt med blandede følelser hos studerende

Lukas Arlien-Søborg Henriksen Barbagallo, bachelorstuderende på datalogi på Københavns Universitet, er åben for ministerens idé. Han har indtil videre gennemgået sit studie uden et filosofikum:

»Det er tvivlsomt, hvor effektivt det vil være at få et filosofikum på universitetet, men jeg synes det kunne være interessant. Jeg kan godt se meningen med et filosofikum for at se mit eget fag i et større perspektiv.«

Mere kritisk lyder det fra Anders May, der er kandidatstuderende på Politik og Administration på Aalborg Universitet:

»Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle have sin gang på jord. Jeg synes ikke, det virker som en kerneopgave på universitetet, og jeg har også svært ved at se, hvordan man skulle finde ressourcerne til det.«