‘Storkonflikten rykker nærmere: Sådan bliver RUC ramt’ 
Artikel l 08.03.2018

Storkonflikten rykker nærmere: Sådan bliver RUC ramt

A
Aktuelt
Artikel l 08.03.2018
4 min
Overenskomstforhandlingerne mellem de offentligt ansatte og arbejdsgivere er brudt sammen, og dermed er mulighederne for en storkonflikt kommet tættere på. Med varsel om generel lockout på blandt andet landets universiteter kommer storkonflikten også til at få betydning for dagligdagen på RUC - få et overblik her.

Skrevet af

De offentligt ansatte i staten og deres arbejdsgivere har siden december sidste år forsøgt at forhandle en overenskomst på plads. Stridspunkterne har især været de ansattes løn og betalte spisepauser. Forhandlingerne brød dog sammen, og det betyder, at fagforeningerne har indgivet strejkevarsel, og dermed er en storkonflikt under opsejling.
På et pressemøde i går, onsdag, meddelte Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde (V), at arbejdsgiverne vil sætte hårdt mod hårdt med en omfattende lockout, hvis en strejke rammer til april. Hun sagde på pressemødet, at omkring 120.000 ansatte vil blive berørt af en lockout og dermed udelukket fra deres arbejde. Dette kommer til at involvere stort set alle statslige og offentlige arbejdspladser og dermed også universiteterne.
»Jeg har besluttet, som konsekvens af de faglige organisationers strejkevarsler til staten, at Finansministeriet er nødsaget til at svare igen med en omfattende lockout,« sagde Sophie Løhde på gårsdagens pressemøde.

En mulig storkonflikt kommer også til at ramme RUC på en række områder og vil få betydning for de studerendes og ansattes daglige arbejde. Her er et overblik over storkonfliktens påvirkning på RUC.

Stilstand på RUC

Ifølge Bent Greve, der er Velfærds- og Arbejdsmarkedsforsker på RUC, er konklusionen klar: Hvis en omfattende strejke og efterfølgende lockout bliver en realitet, kan RUC se frem til at lukke fuldstændig ned. Først og fremmest vil de studerende hverken kunne få undervisning eller vejledning.

»Hvis landets universiteter lukker, vil der ikke være undervisere til stede. De ansatte på RUC må nemlig ikke møde ind på arbejde under en lockout. Så det er en meget omfattende konflikt,« siger Bent Greve.

Dernæst kommer en strejke og generel lockout til at betyde, at HK Stat-ansatte på universitetet, som står for en stor del af den daglige administration af studierne på RUC, kan risikere at skulle strejke.

Ifølge Charlotte Levin Pedersen, lokal tillidsrepræsentant for HK Stat på RUC, vil dette resultere i en reducering af personale til det administrative arbejde. Dermed vil blandt andet tilmelding til kurser og eksaminer, kommunikation – så vel intern som ekstern – samt andre arbejdsområder i administrationen blive særligt udsat, blandt andet registrering.

Også hos universitetsledelsen holder man vejret og afventer slagets gang.

»Jeg er bekymret for, hvad den samlede konflikt kan have af konsekvenser for universitetet, og det må vi selvfølgelig håndtere på den bedst mulige måde. Lige nu afventer vi og forbereder os på den situation, at både strejke og lockout kan komme,« siger universitetsdirektør Peter Lauritzen.

Ledelsen har sendt information ud til alle studerende og ansatte om de potentielle problemer, som en storkonflikt vil medføre. Det vil berøre hele universitetet, så der som nævnt hverken vil være undervisning og heller ikke blive afholdt eksamener.

OVERBLIK

Hvad er en overenskomstforhandling, en storkonflikt, en strejke og en lockout?

Når offentlige fagforbund og arbejdsgiverforeninger skal til overenskomstforhandlinger om bl.a. løn og forhold på arbejdspladsen, skal de to parter blive enige om en aftale, der gælder for fagforbundets medlemmer.

Hvis parterne ikke bliver enige om en aftale, kan lønmodtagerne vælge at varsle om en strejke, hvor de nedlægger deres arbejde. Arbejdsgiverne kan herefter vælge at svare på en strejke med en lockout, hvor arbejderne udelukkes fra deres arbejde og kan derfor ikke modtage løn under en lockout.

Dette kan resultere i en storkonflikt, hvor vigtige statslige arbejdspladser og myndigheder, såsom sygehuse, børnehaver og universiteter, er lammet.

»Vi kan komme til at lukke helt ned, fordi stort set alle vores ansatte kan blive sendt hjem under en lockout. Det er kun tjenestemænd og chefer, der ikke vil være omfattet. Desuden vil der være et par stillinger, vi vil bede om at få undtaget, fordi det er centrale områder, der har at gøre med bygningsdrift og laboratorier. Det sker for at undgå, at der sprænger et vandrør, der så efterfølgende ikke kan repareres.«

Alt dette er for Charlotte Levin Pedersen en nødvendig konsekvens af storkonflikten, men hun forstår også de problemer, der kan opstå for de studerende og ansatte. Hun håber derfor på, at der hurtigt kommer en løsning på konflikten fra de stridende parter.

»Alle håber jo, at der bliver forhandlet en overenskomst på plads. Det er ikke fordi, at det er sjovt at strejke – der er ikke nogen, der er interesseret i, at RUC ligger øde hen. På RUC er det kun Dansk Metal, der er taget ud til strejke, og alle andre vil skulle på arbejde. Hvis der kommer en lockout, så vil det være en anden situation. Ved en strejke er det fagforeningerne, der varsler den, men ved en lockout er det arbejdsgiveren. I en periode med overenskomstforhandlinger er strejke og lockout de værktøjer, der er til rådighed. Når der varsles en strejke er det et af de værktøjer, vi som fagforening har for at kæmpe for bedre arbejdsforhold på arbejdspladsen,« siger hun.

Lammet trafik til og fra Trekroner

I værste tilfælde kan en strejke og lockout ramme et område, der er yderst vigtigt for de studerende på RUC: Den kollektive togtrafik.
I en pressemeddelelse udsendt i går udtaler Banedanmark nemlig, at en strejke vil betyde mangel på bemanding og teknikere til fjern-, regional-, gods- og S-tog. Dette vil betyde, at togtrafikken over hele landet kommer til at stå stille.
»Vi har i dag orienteret jernbanevirksomhederne om, at de strejkevarsler, vi på nuværende tidspunkt har modtaget, vil ramme hele Banedanmarks aktiviteter meget bredt i tilfælde af en strejke,« siger Søren Boysen, direktør for Teknik i Banedanmark, i pressemeddelelsen.

For studerende og ansatte, der skal til og fra Trekroner Station, kan en strejke og lockout altså besværliggøre den daglige rejse til RUC, da der ikke vil være køreklare tog til strækningen.

Kort, men blodig konflikt

Sophie Løhdes og de offentlige ansattes udspil i går er af en hidtil uset dramatisk kaliber, siger Bent Greve. Med 120.000 ansatte og mange statslige arbejdspladser i farezonen vil en strejke og lockout reelt betyde en komplet nedlukning af den danske stat. I sidste ende kan det betyde et lovindgreb på overenskomstforhandlingerne, ligesom det skete i 2013, da landets lærere strejkede og blev udsat for lockout.

Hvis man som studerende nu går og tænker på, om man kan passe sine studier ordentligt og overhovedet kan komme til eksamen, skal man derfor lige slå koldt vand i blodet, siger Bent Greve. Det er nemlig sandsynligt, at konflikten ikke vil vare lang tid, da ingen af parterne har interesse i at holde den kørende. Selvom der er risiko for, at undervisningen og vejledningen på RUC måske vil lukke ned i den kommende tid, er der god mulighed for at forberede sig.
»Mit klare råd til de studerende, der skal indstille sig på en eventuel lockout er: Pas dine studier så godt som muligt, læs dit pensum og forbered dig på, at der kommer eksamener. Jeg tror ikke på, at konflikten varer så lang tid, så man kan sagtens tage et personligt ansvar for egen læring,« uddyber han.