‘Fra højere læreranstalt til pølsefabrik’ 
Artikel l 11.04.2018

Fra højere læreranstalt til pølsefabrik

A
Aktuelt
Artikel l 11.04.2018
10 min
Fremdrift, flere studerende og mindre tid til fordybelse. RUC Paper har talt med fem forskere og spurgt dem, hvordan deres nuværende arbejdsplads har forandret sig i forhold til dengang, de selv var studerende.

Skrevet af

Nanna Stærmose

Freelancejournalist

Fremdriftsreformen har virket, og gennemførselstiden for en universitetsstuderende er blevet kortere. Politikerne er glade, mens underviserne på landets universiteter savner, at de studerende tør kaste sig ud i vilde projekter og ikke kun går den sikre vej mod de krævede ECTS-point. Samfundet vil gerne fostre skæve hjerner, men hvordan falder det i tråd med et universitet, der bliver stadig mere topstyret og strømlinet?

RUC Paper har fået fem fremtrædende forskeres bud på den forandring, som universitet har gennemgået fra dengang, de selv var studerende, til i dag.

Kasper Risbjerg Eskildsen

 • Lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
 • Forskningsområde: Europæisk videnskabshistorie 1650 – 1900
 • Begyndte på universitet i 1993
 • Færdig som cand. mag i Historie og Filosofi fra KU i 1999
 • Studieskift og omveje: Begyndte på økonomi

»Det, jeg lærte mest af, var ting, der lå uden for pensum«

Det var uden for forelæsningerne og det obligatoriske pensum, at Kasper Risbjerg Eskildsen fik det bedste med sig fra sin studietid. Han fremhæver den læsekreds, han selv startede under studierne, hvor han sammen med sine medstuderende inviterede forskellige forskere til at komme og tale om videnskabshistorie.

»Så sad vi og diskuterede og drak rødvin til klokken to om morgenen. Jeg tror, det er vigtigt, at der er plads til den slags under ens studier,« siger Kasper Risbjerg Eskildsen.

Han husker universitetet som langt mindre topstyret dengang, han selv var studerende.

»Hovedkravet var, at vi afleverede én opgave på hvert semester. Udover det var der forelæsninger, som det ikke var strengt nødvendigt, at vi dukkede op til. Der var meget mere selvstyre dengang, men det var der sikkert også nogle, der faldt igennem på.«

 

Foto: Privat

Ifølge forskeren er der trods fokus på fremdrift og resultater stadig rum til, at de studerende kan starte en læsegruppe og gå deres egne veje for at dykke ned i emner, der har deres interesse, uden at det behøver at være i direkte relation til deres studie. Men han mener, det er vigtigt, at der også er en kultur på universitetet, som understøtter, at de studerende gør andet end det, der står i læseplanen.

»Dem, der klarer sig godt, er ofte dem, der prøver ting af og tænker ud af boksen. Meget udspringer af personlig interesse, og her kan der komme mange gode idéer, så det er vigtigt, at vi nærer den del.«

Kasper Risbjerg Eskildsen så gerne, at de studerende havde mere indflydelse på og frihed til at tilrettelægge deres studieforløb.

»På RUC giver gruppearbejdet gode muligheder for selvorganisering. Men vi kunne også godt understøtte dette bedre, eksempelvis ved at give større selvbestemmelse til basishusene. Det er vigtigt, at de studerende selv føler et ejerskab til deres uddannelse.«

Susanne Mandrup

 • Professor ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU
 • Forskningsområde: Genregulering og cellulær plasticitet i forbindelse med fedmerelaterede sygdomme. Modtog sidste år 65 mio. kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til oprettelse af Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS), som hun leder.
 • Begyndte på universitet i 1981
 • Færdig som kandidat i molekylær biologi fra SDU (dengang OU) i 1988
 • Studieskift og omveje: Ingen studieskift, men forlængelse af specialeskrivning

»Fint at der bliver stillet krav, men fremdriften er gået over gevind«

Susanne Mandrup skrev speciale på to et halvt år, og det var hurtigt dengang i 1980’erne, hvor flere af hendes studiekammerater var både fire, fem og seks år om at levere den afsluttende opgave.

»Dengang var der tradition for, at det eksperimenterende, som et speciale var, trak ud. Du var ikke en seriøs studerende, hvis du færdiggjorde specialet på et år, som det egentlig var normeret til,« siger Susanne Mandrup.

Universitet er ifølge Susanne Mandrup blevet mere professionelt styret på godt og ondt. Blandt andet er der kommet flere krav til både forskere og studerende.

»Det er helt fair, at vi bliver målt på vores arbejde. Samfundet skal kunne se, at det får noget for de penge, det putter i os.«

 

Foto: Privat

Susanne Mandrup mener, at det er vigtigt, at der er plads til at eksperimentere.

Hun oplever de studerende som meget mere målrettede end før, hvilket er positivt; men samtidig er de også blevet mere forsigtige, og nogle bliver ramt af stress, fordi de ikke føler, at de kan leve op til universitetets krav. Begge dele hæmmer kreativiteten.

»Det peger måske på, at rammerne på nogle punkter er ved at være for rigide. Hos os har de studerende i realiteten kun ni måneder til at skrive speciale, og det er ikke særligt længe, hvis du skal have tid til at fordybe dig og prøve nye ting af. Det betyder, at der ikke er mange, der kaster sig ud i vilde eksperimenter.«

Hun efterlyser derfor muligheden for at kunne forlænge studiet eller tage betalt orlov for at forfølge en god ide. Det kunne give de studerende mulighed for at hellige sig en ide og fordybe sig i stedet for blot at jagte ECTS-point.

»Her er fremdriftsreformen gået over gevind. I sin nuværende form hæmmer den de studerendes motivation til at tænke selvstændigt og mulighed for at dykke ned i noget, de selv har valgt.

Lene Bull Christiansen

 • Lektor ved Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
 • Forskningsområde: Kendiskultur, udviklingslande, køn og ligestilling
 • Begyndte på universitetet i 1996 på Hum. bas., RUC
 • Færdig som kandidat i Internationale Udviklingsstudier i 2004
 • Studieskift og omveje: Tog både orlov og ‘fjumreår’, som hun brugte på studenterpolitik og arbejde. Brugte desuden tre år på sit speciale

»Vi er meget mere pressede i dag«

Da Lene Bull Christiansen var studerende på universitetet i 1990’erne var der betydelig mere frihed end i dag. Den brugte hun til at engagere sig i studenterpoltik, at vente på, at en gruppe studerende og undervisere oprettede hendes studieretning – Kultur- og Sprogmødestudier. Og under sit speciale brugte hun ekstra tid til at fordybe sig i en russisk litteraturforsker.

»I dag, hvor jeg selv er vejleder, har jeg ikke tid til at dykke ned i en ukendt teoretiker, som en studerende har fundet. Det var der tid til, da jeg selv skrev speciale. Det synes jeg, var meget værd,« siger Lene Bull Christiansen.

 

Foto: Privat

Hun mener, at den manglende tid har store konsekvenser.

»Når jeg er censor, får jeg fem timer til at læse et speciale. Det er ikke lang tid, hvis jeg virkelig skal i dybden.«

Manglen på tid betyder også, at hun sjældent prioriterer at se ret langt ud over sit eget forskningsfelt.

»Da vi havde besøg af Guy Standing (britisk økonom og arbejdsmarkedsforsker, red.) endte jeg med ikke at gå ned og høre hans foredrag, fordi min kalender var for presset. Det er ærgerligt, at vi er der, hvor jeg som forsker vælger den slags fra, da det jo kunne give mig inspiration og ny viden, der kunne være brugbar i forhold til mit eget felt.«

Hun husker tilbage på, hvordan et auditorium var fyldt til randen, hvis en kendisprofessor som Guy Standing var kommet forbi i hendes studietid i 1990’erne.

»Jeg tror, vi alle sammen, både forskere og studerende, er meget mere pressede i dag.«

Ifølge Lene Bull Christiansen er der kommet en klar tendens til at tænke i output, og det har den konsekvens, at fokus bliver at nå et bestemt mål fremfor at tænke stort og måske på tværs af fagretninger. Dermed går kreativiteten og viljen til at tænke anderledes tabt.

»Du ender med at prioritere de ting, du ved med sikkerhed vil give dig noget – konkrete BFI-point eller lignende.«

Vincent F. Hendrix

 • Professor Institut for Medier, Erkendelsen og Formidling
 • Forskningsområde: Leder af Center for Information og Boblestudier
 • Begyndte på universitetet i 1989 på filosofi, KU
 • Færdig som kandidat i filosofi i 1993 – studiet var normeret til fire år
 • Studieskift og omveje: Ingen

»Der var ikke nævneværdigt højere til loftet, dengang jeg læste«

Høje krav, flid og mængder af selvdisciplin. Det er nogle af de ting, som Vincent F. Hendricks husker fra sin egen studietid.

“Vi var mere overladt til os selv, og der var nogle andre krav. For eksempel læste vi Kants ‘Kritik af den rene fornuft’ på tysk. Det krævede et ekstra slid.«

Til gengæld har han ingen romantisk erindring om, at universitet var et sted, hvor kreativitet og geniale idéer fløj gennem auditorierne som skidt fra en spædekalv.

»Det eneste sted, jeg oplevede en kreativ faglighed, var hos RUC-professor Stig Andur Pedersen. Havde jeg ikke haft ham, sad jeg ikke der, hvor jeg gør i dag. Andur havde mange kreative interdisciplinære ideer – eksempelvis foretog vi studier af risikovurdering og modeller for ræsonnering under usikkerhed hos flyveledere – det var et kreativt krydsfelt mellem filosofi, matematik og ingeniørmæssig kontrolteori.«

 

Foto: Privat

I det hele taget mener Vincent F. Hendricks, det er udmærket, at der er strammet op på universitetet. For det er helt på sin plads at betale en modydelse for at få en gratis uddannelse, mener han.

»Det gælder både de studerende og os, der arbejder her. Skatteborgerne har krav på, at jeg som forsker bedriver noget seriøs forskning for deres penge, og de studerende, der får en uddannelse, endda på SU, har pligt til at betale ved at komme igennem på nogenlunde normeret tid for bagefter at gå ud og få sig et arbejde.«

Når det er sagt, erkender han også, at der på universitet er opstået en ny form for metermålsmodel, hvor effektivisering er i fokus, hvilket giver en form for pølsefabrik.

»Det er en balance. Men måske skal man i virkeligheden se på, om alle uddannelser egner sig til at blive akademiserede. Skal man have en BA i politividenskab for at blive politibetjent? Eller skal man have en kandidatgrad i oplevelsesøkonomi? Vi får ikke en bedre befolkning af, at alle er akademikere.«

Pelle Guldborg Hansen

 • Forskningsområde: Adfærdsvidenskab og nudging. Blandt andet formand for Dansk Nudging Netværk
 • Begyndte på universitetet i 1997
 • Færdig som kandidat i Filosofi & Videnskabsteori og Socialvidenskab 2005
 • Studieskift og omveje: Brugte ekstra tid på at få en grundig forståelse af filosofi og videnskabsteori. Dykkede ned i Kant og brugte et halvt år på at studere sprogfilosofi på KU

»Jeg gik på en højere læreanstalt - i dag går de studerende i skole«

Ved en af sine første forelæsninger på Humanistisk Basisuddannelse på RUC var Pelle Guldborg Hansens tog til Roskilde forsinket, og af frygt for at komme for sent sprang han ind i en taxa og betalte, hvad det kostede, for at nå til forelæsning.

»Jeg tog det at gå på universitet meget alvorligt. Det var en højere læreanstalt, og der var en faglighed og en ydmyghed, som jeg tog på mig.«

Derfor undrer det ham, når han i dag hører studerende sige, at de skal i skole. Det vidner ifølge ham om, at noget af det særlige ved at gå på en højere læreanstalt er forsvundet.

»Dengang var universitet noget større. Vi forsøgte at læse tyske og franske filosoffer på originalsproget. I dag kigger de studerende undrende på mig, hvis jeg foreslår dem at læse en originaltekst på engelsk, hvis den også findes på dansk.«

 

Foto: Privat

En anden stor forskel er, at der dengang i 1990’erne var højere til loftet i forhold til at tage omveje, dykke ned i teoretikerne og tage fag, der måske umiddelbart ikke lå i tråd med det, man læste.

»Da jeg blev færdig som kandidat, blev jeg inviteret til England af en af de førende forskere inden for mikro-økonomisk modellering af socialprocesser. Han havde læst mit speciale og syntes, det var interessant. Men det var interessant, fordi jeg havde taget mig tid til at gå i dybden.«

Pelle Guldborg Hansen anerkender, det er på sin plads, at der bliver stillet krav. Men understreger, at det er en balance, hvor meget de studerende skal paces igennem.

»Det er fint, at der bliver stillet krav, men vi skal bare tænke over, hvad det er for studerende, vi udvikler. Da jeg kom ud fra universitetet, havde jeg et stort fagligt forspring, fordi jeg havde brugt tid på virkelig at forstå mit pensum. Det handlede ikke bare om at komme igennem mit studie inden for en given tid.«

Universiteternes forandring gennem tiden

1950’erne
I 1958 nedsætter daværende undervisningsminister Jørgen Jørgensen et udvalg, der skal undersøge, hvordan universitetsstudier kan rationaliseres. Bl.a. mener han, at der første studieår må tilrettelægges mere praktisk og skoleagtigt, der skal gives bedre økonomisk støtte til de studerende, studierne skal ”spaltes op”, så der både er kortere og længere uddannelser inden for samme fagområde, og endelig skal stofmængden i de enkelte fag reduceres. Studietidens længde eller studiernes struktur inddrages også i udvalgets arbejde, selv om disse områder hidtil er blevet betragtet som spørgsmål, der falder ind under universiteternes selvstyre og dermed er unddraget ministeriets indflydelse.

1960’erne
Udvalgets arbejde bliver dog aldrig realiseret. I 1961 bliver Kristen Helveg Petersen undervisningsminister. Han lægger en ny kurs i universitetspolitikken, som betyder, at der ikke længere bliver sat spørgsmålstegn ved, om universiteterne bliver drevet effektivt. I stedet kommer der fokus på at udbygge de eksisterende universiteter i Aarhus og København og bygge nye universiteter, og i 1966 modtager Odense Universitet de første studerende (i dag SDU). Op gennem 1960’erne firedobles antallet af studerende på universiteterne og samtidig spirer tanker om mere medbestemmelse og mindre professorvælde frem. Det kulminerer med studenteroprøret i 1968, hvor studerende på Københavns Universitet går på barrikaderne under parolerne: “Bryd professorvældet” og “Medbestemmelse nu”

1970’erne
I 1970 får universiteterne deres egen styrelseslov. Den betyder mere medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsvilkår til den voksende gruppe af undervisere, der ikke er professorer – amanuenserne. Som led i denne udvikling indfører man stillingsbetegnelserne – adjunkt og lektor i 1972.

I 1970 bliver der indført studienævn ved alle fag. Idéen er, at lærere og studerende i fællesskab udformer og tilrettelægger undervisning og eksaminer samt står for at ansætte bl.a. undervisningsassistenter.

I 1972 slår RUC dørene op til en ny universitetsverden, hvor medbestemmelse i den grad er på dagsordenen. 1977 får universiteterne en generel adgangsbegrænsning, der baserer sig på resultat fra studentereksamen og erhvervserfaring. Målet er at reducerer tilgangen til studier som samfundsfag, psykologi og sociologi, mens ingeniøruddannelserne og de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser skal udvides.

1970’ernes politiske mål var, at uddannelsernes omfang skulle styres af arbejdsmarkedets formodede behov og ikke som tidligere af tilstrømningen af studenter. Målet var at få uddannet den efterspurgte arbejdskraft, ikke at sikre, at den enkelte fik en uddannelse svarende til lyst og evner.

1980’erne
I løbet af 1980’erne bliver forskning for alvor et selvstændigt politisk område, og

i 1981 bliver adskiller en budget-reform bevillinger til undervisning og forskning. Det skal  sikre transparens og muliggøre en stærkere styring af forskningen. Man indfører i stigende grad deciderede forskningsprogrammer hvor forskningsmidler øremærkes til nøje definerede problemfelter.

I en rapport fra 1988 påpeger OECD, at universitetet bør få en ny organisationsstruktur som kan give det mere autoritet og lederskab sam at samarbejdsrelationerne med industrien skulle udbygges.

1990’erne
I 1992 sker der en revidering af styrelsesloven, der blandt andet styrker universitetets ledelse. Studienævnenes rolle er dog stort set uændret – dog med den ikke uvæsentlige ændring, at formandsposten beklædes af en særlig ansat studieleder.

Kritiske røster opfatter dog særligt universiteternes ledelser som for svage, og dermed mindre egnede til at gennemføre den nødvendige fornyelse, som de ændrede forhold – såsom globalisering og informationsrevolution – kræver.

i 1993 får Danmark for første gang et selvstændigt Forsknings – og Teknologiministerium med Svend Bergstein (CD) i spidsen.

2000’erne
Den til tider stærkt debatterede styrelseslov bliver erstattet af universitetsloven i 2003. Den største forandring er, at loven afskaffer det interne selvstyre. Det betyder, at universitetets ledere ikke længere skal vælges af og blandt de ansatte, men ansættes.
Ved udgangen af 2004 nedlægger man Konsistorium – det øverste styrende organ, der var valgt af de ansatte og studerende. I stedet får universiteterne en bestyrelse, der består af en mere beskeden repræsentation af ansatte og studerende, mens flertallet består af eksterne medlemmer, blandt hvilke bestyrelsesformanden udpeges. Bestyrelsen træffer beslutning i overordnede spørgsmål, godkender budgettet og ansætter rektor, som har ansvaret for den daglige ledelse.

2010’erne
I 2013 indfører den daværende socialdemokratiske regeringen fremdriftsreformen. Målet er at få de studerende hurtigere igennem studiet. Ligesom alle studerende også automatisk er tilmeldt fag og eksaminer til 60 ECTS-point om året. Den automatiske tilmelding bliver dog afskaffet i 2015.

28. november 2018 indgår regeringen en bred aftale med alle Folketingets partier om en ny bevillingsreform, der skal afløse den omstridte fremdriftsreform. Den nye reform har især fokus på at højne kvaliteten på uddannelserne og sikre, at de færdige kandidater kommer i arbejde.