‘Statsstøtte skal bekæmpe piratkopiering af studiebøger’ 
26.04.2018

Statsstøtte skal bekæmpe piratkopiering af studiebøger

A
Aktuelt
26.04.2018
4 min
Statsstøtte kan være en måde at bekæmpe piratkopiering på. Foto: Cathrine Marie Nørgaard
Statsstøtte kan være vejen væk fra piratkopiering. Piratkopiering af studiebøger sker nemlig oftest, fordi de studerende er pressede på økonomien, siger Danske Studerendes Fællesråd. Det kan dog ende med at blive en stor udgift for staten, advarer forsker.

Skrevet af

Anja Hauge

Journalist

Cathrine Marie Nørgaard

Journalist

»I denne måned har jeg brugt to ugers madbudget på at købe studiebøger.«

Sådan lyder et af svarene på, hvorfor studerende vælger at bruge en kopieret studiebog. Spørgsmålet er stillet i en undersøgelse af piratkopiering på de videregående uddannelser i Danmark. Vedkommende har i dette tilfælde valgt at købe de originale bøger, og det er i modsætning til 61 procent af de studerende, som har erfaringer med kopierede alternativer.

Når over halvdelen af landets studerende modtager kopierede studiebøger, viser undersøgelsen, at størstedelen gør det for at spare penge. Derfor er statsstøtte til studiebøger en løsning, der bør overvejes, hvis piratkopieringen skal bekæmpes. Det siger forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost.

»Vi har et konkret forslag om, at man skal give skattefradrag på bøger. Man har lignende ordninger på arbejdsmarkedet, hvor man kan trække skat fra, når man køber materialer til sit arbejde, og vi mener, at det kunne være løsningen at gøre det samme på studierne,« siger Sana Mahin Doost.

Ifølge Danske Studerendes Fællesråd sker piratkopieringen primært, fordi de studerende er økonomisk pressede. Derfor foreslår foreningen, at økonomisk støtte fra staten kan være et effektivt middel i kampen mod piratkopiering. Foreningen finder støtte hos Danske Forlag, som også ser billigere bøger i form af statsstøtte som en vej væk fra piratkopiering.

»I Danmark er unge vant til, at uddannelse er gratis. Det er givetvis med til, at der er nogen der synes, at de måske har en legitim grund til at piratkopiere, for det der med at skulle til at betale for noget, man er vant til at få gratis, det kan føles voldsomt, fortæller Christine Bødtcher-Hansen,« som er direktør for Danske Forlag.

Hvis studiebøgerne bliver billigere, vil studerende måske have større tilbøjelighed til at købe originalen, mener Christine Bødtcher-Hansen.

Udstyrsstipendie og ingen moms

Hvis man ser til vores naboer i Norge, tyder noget på, at statsstøtte kan mindske de studerendes brug af piratkopierede bøger. I Norge har man en høj grad af statsstøtte på undervisningsbøger, og ifølge Birgit Skaldehaug, som er forlagschef for Cappelen Damm Akademisk i Norge, er piratkopiering langt fra det største problem for de norske undervisningsforlag:

»Vi observerer fra tid til anden, at e-bøger er blevet piratkopieret og dermed spredt, men jeg vil mene, at salget af brugte bøger er et større problem end piratkopiering i Norge. Men salget af brugte bøger er lovligt og helt forståeligt, hvor piratkopiering selvfølgelig er ulovligt,« fortæller Birgit Skaldehaug.

61 procent af de adspurgte i undersøgelsen har angivet, at prisen har en betydning for, om de vælger at anskaffe sig en kopieret studiebog frem for originalen.

I Norge har man blandt andet et såkaldt “utstyrsstipend” ved siden af den norske udgave af SU. Udstyrsstipendiet bliver udbetalt halvårligt til studerende på videregående uddannelser og er målrettet de bøger og materialer, som de studerende skal købe på studiet. En anden forklaring på, at færre studerende piratkopierer i Norge, kan være, at bogmomsen på papirbøger i Norge er helt nede på 0 procent. Ifølge Birgit Skaldehaug har en lave bogmoms en stor betydning for deres salg af bøger:

»Jeg tror, det er vigtigt for at holde priserne nede på papirbøger, for det er jo klart, at det gør det billigere for de studerende at købe bøgerne,« fortæller Birgit Skaldehaug.

»Et fradrag for udgifterne til lærebøger hænger godt sammen med at betragte lærebøger som et arbejdsredskab for de studerende«

En dansk model

Når der skal findes en løsning på problemet med piratkopiering af studiebøger i Danmark, er der derfor flere grunde til at se til vores naboer i Norge. Christine Bødtcher-Hansen tror dog ikke på, at man vil kunne gennemføre den norske model i Danmark.

»Jeg tror mere på fradrag, end jeg tror på en momsreduktion. Danske politikere har hidtil været helt afvisende, når spørgsmålet om bogmomsen har været bragt op. Et fradrag for udgifterne til lærebøger hænger godt sammen med at betragte lærebøger som et arbejdsredskab for de studerende,« siger Christine Bødtcher-Hansen.

Ifølge Christine Bødtcher-Hansen er det svært at få politikerne til at reducere momsen på studiebøger, da en række andre brancher vil stå i kø for at få samme vilkår.

Spørger man professor ved økonomisk institut på Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen, er der dog en stor problematik forbundet med at bruge fradrag og anden statsstøtte til at bekæmpe piratkopieringen af studiebøger. I sidste ende kan sådan en ordning nemlig blive en meget stor udgift for staten.

»Hvis man som studerende udelukkende ser på, hvad prisen er, og ikke har nogle moralske skrupler ved at piratkopiere, så skal du give et tilskud, der så stort, at det svarer til bogens pris, hvis man skal få de studerende til at skifte over fra kopier til køb af bogen. Så kan man bare begynde at gange antal af studerende op med antal studiebøger, og det kan komme op i et større tre-cifret millionbeløb,« siger Bo Sandemann Rasmussen

Ifølge Bo Sandemann Rasmussen skal politikerne vurdere, om piratkopiering er et stort nok problem til, at staten skal gå ind og bruge midler på det. Christine Bødtcher-Hansen mener dog, at piratkopieringen i sidste ende kan få konsekvenser for uddannelsernes kvalitet, og at det derfor i statens interesse at bekæmpe piratkopieringen.

»Hvis fradrag kan være med til på en eller anden måde at nedbringe omfanget af piratkopiering, så synes vi også, det er i samfundets interesse, at vi bliver ved med at få udgivet nogle gode lærebøger, der er med til at sikre en høj uddannelseskvalitet herhjemme, siger Christine Bødtcher-Hansen.