‘Vi vil have en fair bedømmelse af vores projektarbejde!’ 
Debatindlæg l 13.09.2018

Vi vil have en fair bedømmelse af vores projektarbejde!

C
Campus
Debatindlæg l 13.09.2018
4 min
Projektarbejdet er kernen i det at gå på RUC. Det er det, RUC brander sig på, og projektstyring er en af de kernekompetencer, vi som studerende har med i bagagen, når vi er færdige med vores uddannelse. Det er derfor yderst kritisabelt, at RUC har valgt, at sådanne projekter ikke længere behøver nogen form for grundig bedømmelse.

Skrevet af

Rasmus Harsbo

Næstformand og studenterrepræsentant for filosofi & videnskabsteori i SN for kulturfagene på IKH

Jacqueline Maria Bille Kjeldsen

studenterrepræsentant for kultur- og sprogmødestudier i sn for kulturfagene på IKH.

Johanne Wainø Topsøe-Jensen

Studenterrepræsentant for journalistik i studienævnet for kommunikationsfagene på IKH.

Pernille Baade Jensen

næstformand i studienævnet for kommunikationsfagene på IKH.

Jovana Magdelinic Vulevic

Studenterrepræsentant for fagintegreret kommunikation i studienævnet for kommunikationsfagene på IKH.

Annagrethe Heuser Mortensen

Studenterrepræsentant for fagintegreret kommunikation i studienævnet for kommunikationsfagene på IKH.

Det fremgår nemlig af papirer og høringssvar fra diverse studienævn, at den interne bedømmer, som fremover skal eksaminere projekterne, typisk kun får tildelt 5 timer for sådan en opgave (dvs. for grupper på 4, 5 og 6 studerende tildeles 5 timer – for andre gruppestørrelser udløses et timeantal mellem 3-6 timer). En opgave, som tidligere har været varetaget af en ekstern censor med næsten dobbelt så mange timer.

Der er altså tale om en dobbelt forringelse. For det første, den eksterne censur, som tidligere blev udvalgt med henblik på projektets specifikke faglighed, og som stod som garant for akademisk redelighed på tværs af universiteter, vil nu blive skiftet ud med en intern medbedømmer fra fagets egne rækker, som ikke nødvendigvis har indsigt i projektets specifikke fokus. Og for det andet, endnu mere alvorligt, denne interne medbedømmer bliver givet så lidt tid til forberedelse, at vedkommende ikke ordentligt vil kunne bedømme os studerende på baggrund af den skriftlige rapport, men egentlig kun på baggrund af den orale eksamination. Det er åbenbart bare ærgerligt, at man lige har brugt 4 måneder på at skrive projektrapporten.
Mange projekter er jf. studieordningerne på 50-60 sider, og en eksamen med eksempelvis 5 studerende er sat til at vare 2,5 time. Det vil sige, at den interne bedømmer kun har 2,5 timer til at læse projektet grundigt igennem, gøre sig de nødvendige notater og drøfte det med projektvejlederen forud for eksaminationen.
Som studerende finder vi det alvorligt, at RUC på den måde ikke sikrer en fair bedømmelse af vores projekter, som tilmed udgør op til 50 procent af de karakterer, vi får i løbet af vores uddannelse. Hvis ingen har læst projektet, hvordan vil RUC sikre en god og fair eksamen? Og en kritisk diskussion af projekternes konklusioner?
Alt dette er endda ikke kun tragisk, men også ironisk og potentielt ulovligt. Det er ironisk, fordi RUC snart vil blive godt og grundigt gennemlyst på kryds og tværs af akkrediteringsinstitutionen, som skal kontrollere RUCs uddannelseskvalitet ved hjælp af RUCs egne selv-evalueringer, hvilket der bliver brugt enorme mængder af administrative kræfter på at producere for tiden.

Kort sagt, alle på RUC har forsøgt at få alting i pinligt ordentlig stand i tide til akkrediteringen, og så smider universitetsledelsen denne bombe i hjertet af RUCs kerneydelse, nemlig en hjerteskærende forringelse af projekteksaminationen.

Kort sagt, alle på RUC har forsøgt at få alting i pinligt ordentlig stand i tide til akkrediteringen, og så smider universitetsledelsen denne bombe i hjertet af RUCs kerneydelse, nemlig en hjerteskærende forringelse af projekteksaminationen.
Derudover er det også potentielt ulovligt af den simple grund, at fagenes studieordninger, som bekendt er juridiske dokumenter, kræver, at man som studerende til projekteksamen både bliver bedømt på det skriftlige (projektrapporten) og mundtlige (eksamen) grundlag, hvilket med de nye normer forbliver meget tvivlsomt at forestille sig muligt. Hos det videnskabelige personale er der lige nu snak om, at man endda bliver nødt til på forhånd at melde ud til os studerende, at eksaminationerne ikke vil kunne gennemføres på lovlig vis og i overensstemmelse med studieordningerne – og så alligevel må gennemføre dem på grund af administrativt pres! Kunne studieordningerne ikke blot blive omskrevet, sådan at de stemmer overens med de nye timenormer? Nej, for de kan ikke ændres indtil september 2019, alt imens de nye timenormer allerede bliver implementeret fra dette semester. I sådan en situation vil i princippet samtlige RUC-studerende kunne klage med juridisk hjemmel i studieordningernes bestemmelser.
Vi frygter, at det skriftlige produkt fremover vil blive anset som ligegyldigt, fordi ingen har tid til at læse det.
Og vi frygter, at RUC’s status som projektbåret universitet er i fare.

 

I hver enkelt studieordning står der, at den er “fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1328”. Og hvis man kigger nærmere på Bekendtgørelse nr. 1328 står der om studieordninger i §33 at “Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelser i en studieordning, jf. universitetsloven.”  Dette burde gøre det klart, at studieordningerne er juridiske dokumenter som universitetet har pligt til at overholde, og hvis de ikke overholdes giver det et juridisk grundlag for studerende til at klage.

https://intra.ruc.dk/dk/for-ansatte/regelsamling/uddannelse/bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

https://intra.ruc.dk/dk/for-ansatte/regelsamling/uddannelse/kandidatstudieordninger-pr-1-september-2018/