‘»Roskilde Universitet er jo allerede det universitet, I ønsker«’ 
Tale l 27.09.2018

»Roskilde Universitet er jo allerede det universitet, I ønsker«

C
Campus
Tale l 27.09.2018
7 min
Foto: Eva Lykke Jørgensen
Erik Jacobsen siger om sin tale: »Sigtet var, at gøre ministeren opmærksom på de store forandringer, der er sket på RUC. Vi har fået et universitet, som er mere enkelt og forståeligt og med et klart ansvar for kvaliteten af uddannelserne. Vi har en international profil, vi har en læringsmodel, som nu bliver brugt på de store universiteter i udlandet – alle de ord, ministeren siger, når han taler om fremtiden, de passer på os. Så det nytter ikke, at bevillingerne ikke følger med. Og jeg har kunnet konstatere, at det handler om, at der er en rød arv, der hænger ved – det mener jeg ikke, den skal.«

Skrevet af

Erik Jacobsen

Bestyrelsesformand

Det røde universitet, rundkredspædagogik, hippier, gruppearbejde, – det er bare et eksperiment. 

RUC er blevet kaldt meget gennem årene. Og det har ikke altid været i positive vendinger. Det har ofte heller ikke været kærligt ment. Mange gange har det været uvidende, unuanceret og unøjagtigt. 

Men ordenes betydning hænger ved i den politiske verden, har jeg erfaret i mine år som talsmand for universitetet.

På RUC står vi da også ved vores rødder. For vi er det meste af det, folk har kaldt os. Og det er vi stolte af at videreføre i lyset af en ny tids udfordringer.

I 46 år har man på universitetet trænet samarbejde, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation og selvevaluering. Vi har mødtes omkring bordet og fundet fælles løsninger. Studerende og lærere har eksperimenteret og satset. RUC har stædigt og strategisk holdt fast på uddannelsesmodellen, vores uddannelses-pædagogik og troen på, at visionen var rigtig.

I de 46 år har vi trænet det, der nu kaldes 21first Century skills – eller fremtidens kompetencer. På RUC er det egentlig bare nogle fundamentale færdigheder, universitetet hele tiden har udviklet, forfinet og forbedret.

Vores forskningsbaserede uddannelsesmodel kan levere alt det, vores nye minister vil have. Den kan levere de kompetencer, som alle taler om, at det danske og internationale arbejdsmarked har brug for nu og i morgen.

Vi er ikke længere alene. Unge progressive universiteter skyder op rundt i verden. Og gamle klassiske universiteter som Harvard og Oxford ser samme vej, hører vi, når vi bliver inviteret til konferencer om fremtidens krav til universiteterne. Også Frankrigs minister for videregående uddannelser ser, hvordan teori og praksis mødes i det problemorienterede projektarbejde. 

Roskilde Universitet er nu blevet en internationalt anerkendt uddannelsesmodel.

Værdien i RUC’s byggesten er blevet set i verden, men efterhånden også herhjemme.

Udvalget for bedre universitetsuddannelser afsluttede deres arbejde i marts i år. Udvalget så blandt andet på, hvordan uddannelsesinstitutionerne bedre kan ruste de studerende til et samfund, hvor den teknologiske udvikling betyder, at nogle jobtyper helt forsvinder og andre forandrer sig. En fremtid, hvor vi endnu ikke kender udviklingen; men hvor vi er ret sikre på, at der er behov for generelle kompetencer som sprog, teknologisk forståelse, kritisk metode og samarbejdsevner.

Roskilde Universitet blev oprettet af fremsynede mennesker, som havde en forudanelse om, at vi en dag kunne komme til at stille den slags spørgsmål. Og RUC’s svar blev dengang – og henad vejen – en fleksibel, tværfaglig og projektbaseret uddannelsesmodel, med et frit valg og den studerende og vejlederen i centrum.

Vores minister Tommy Ahlers har netop sendt et hyrdebrev til universiteternes ledelser, der følger fint op på udvalgsarbejdet. Det hilser jeg meget velkommen. Minister, du har fat i de rigtige ting.

Det er jo netop nogle af RUC’s grundsten, som ministerens udspil Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden sætter på dagsordenen, når sektoren fremover skal arbejde med udviklingen af tværfaglige og relevante kandidatuddannelser, styrke koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne, have fokus på den formative feedback og have brede bachelorindgange, som det hedder.

Roskilde Universitet er jo allerede det universitet, I ønsker. Og ja, fremtidens uddannelsesmodel koster, men den er også rigtig, fordi den er relevant. Og den koster, fordi de studerende hvert semester arbejder med komplekse og virkelige problemstillinger, der kræver mere nær vejledning og mindre undervisningshold end traditionel universitetsundervisning.

Derfor er det på tide, at der også bliver investeret i RUC. På tide, at flagskibet for fremtidens uddannelse også reelt bliver nationalt anerkendt. Vi er naturligvis glade på vores kollegaers vegne på ITU og CBS, når de har fået løftet deres grundbevilling til forskning to år i træk, men jeg mener helt oprigtigt, at NU må det være det RUC’s tur. Vi er blandt de allerdårligst finansierede.

Det er på tide, at der bliver taget et politisk ansvar for at gøre op med det historisk skæve system for basisbevillinger til forskning. Man kan ikke være andet bekendt over for RUC’s 9000 studerende, 900 forskere og ansatte – vores region og mange samarbejdspartnere. Det er derfor kærkomment, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe til at se på det. RUC’s bestyrelse må forvente, der kommer en fair fordeling af bevillinger ud af det.

Det er hverken fornuftigt eller rationelt, at Uddannelses- og forskningsministeriet fastholder RUC i en position, hvor bevillinger afhænger af vores fortidige røde ry og rygte frem for viden og fakta. 

For samtidig med, at vi tager ansvar for at skabe god undervisning og vejledning, at vores kandidater nu kommer i beskæftigelse på lige fod med kandidater fra de andre universiteter, at universitetets forskere publicerer og høster BFI-point som andre, så er vi i dag langt færre ansatte på RUC end i 2015.

Og Roskilde Universitet er uden sammenligning det universitet med den relativt set mindste administration.

Det er begyndt at gøre rigtig ondt. 

Lige nu bliver der gjort et flot kæmpearbejde på universitetet med det, der hedder institutionsakkreditering, hvor vi skal dokumentere, at vi sikrer god kvalitet af vores uddannelser. Men det er jo ikke nok at have systemer til at dokumentere. Der skal også være ressourcer til stede for at kunne undervise og vejlede og dermed sikre kvaliteten i den intensive undervisning.

I modsætning til de andre universiteter har vi ikke en stor medfinansiering fra private kilder. Vi uddanner flest kandidater inden for humaniora og det samfundsvidenskabelige område, og da en meget stor del af de private midler går til forskning inden for teknik, naturvidenskab og sundhed, stiller det os endnu mere skævt. 

Så også derfor er basisfinansieringen vigtig for et universitet som vores.

RUC har længe været et innovativt universitet. Og vi har ambitioner om at indfri endnu flere af de forventninger, ministeren har til os, og som vi har til os selv. Vi vil gerne eksperimentere endnu mere med digitalisering og IT, med teknik og naturvidenskab. Vi har allerede FabLab, Biofablab, open medialab, humanistisk-teknologiske uddannelser, socialt entreprenørskab, og vi fik et stort puf fremad med en flot bevilling fra ministeriet til en nysatsning på virtuelle læringsteknologier sidste år. 

Vi kan gøre meget mere end det.

Jeg er tryg ved, at vi nu har fået en minister, som repræsenterer et verdensbillede, som fokuserer på det innovative og driftige menneske.  Som har en kritisk distance til den teknologiske udvikling og som også interesserer sig for, hvordan vi bruger viden i en omskiftelig og usikker verden.

Erhvervslivet har stadigvæk brug for revisorer, jurister og managementkonsulenter. Men også for innovative tænkere og handlekraftige innovatører – for eksperimenter, for kritiske medarbejdere, hippier, krøllede hjerner, rundkredspædagoger og iværksættere.  Det er vores opgave, som uddannelsesinstitution, at uddanne dem allesammen.

Og lad mig tilføje, at en kritisk tilgang ikke er politisk rødt, men en tilgang til at finde grundlag for at forstå, flytte og forbedre verden. Og med RUC’s læringsmodel, som alle nu mener, er fremtidens model, kræver det også bevillinger på niveau med de øvrige universiteter.

Den hårde spareproces, som universitetet har gennemført de seneste år, har vi gennemført med et fast, strategisk sigte. Den efterlader et mere enkelt organiseret og overskueligt universitet med en klar ansvarsplacering for kvalitet og sammenhæng i de studerendes uddannelsesforløb. Et universitet, der er lettere tilgængeligt og forståeligt for de studerende og for de offentlige og private virksomheder, hvor de skal finde beskæftigelse efter studierne. 

Universitetets bestyrelse lægger vægt på at fastholde den lagte kurs og profil. Vi vil fremover sætte fokus på digitalisering, uddannelseskvalitet og universitetets rolle i den livslange efteruddannelse. For at give ro og opbakning til universitetets daglige ledelsesarbejde, besluttede bestyrelsen på sit møde i sidste uge at forlænge vores dygtige rektor Hanne Leth Andersens periode som rektor frem til april 2023. 

Tillykke med det til Hanne! Jeg er glad for, du fortsat vil påtage dig opgaven.

Jeg vil herefter blot afslutte med at sige, at vi således både på det organisatoriske og ledelsesmæssige plan har gjort RUC parat til de nye udfordringer, der utvivlsomt kommer i de kommende år fra politisk hold og fra verden omkring os.

Det håber jeg, ministeren vil anerkende og handle efter.

God årsfest til jer alle.