‘Debat: Kære ledelse: Værn om demokratiet på RUC!’ 
Debatindlæg l 20.10.2018

Debat: Kære ledelse: Værn om demokratiet på RUC!

C
Campus
Debatindlæg l 20.10.2018
4 min
Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes holdning.

Skrevet af

Johan Hedegaard Jørgensen

Formand for studenterrådet

Erik Lørup

medlem af Akademisk Råd og kandidat til Universitetsbestyrelsen

Katrine Damberg

Næstformand i Akademisk Råd

Det er måske gået nogen forbi, men i løbet af foråret blev de første spæde stik til en markant forringelse af studerendes undervisningsvilkår taget.

En betydelig reduktion af noget, der med det tørre navn ‘rammerne for intern og ekstern censur’, umiddelbart kan lyde trivielt.  Men det er langt fra trivielt, og både indhold og proces omkring beslutningen finder vi i Studenterrådet dybt kritisabelt.

En reduktion i censornormeringerne betyder helt konkret, at der er færre timer til bedømmelse af vores projekter, og mindre tid til eksamener. Det medfører en markant forringelse af vores læringsudbytte, retssikkerhed og mulighed for at modtage relevant feedback til eksamen.

Desværre er der tale om mere end et enestående eksempel, og det er ikke første gang, at beslutninger som denne presses ned over hovedet på studerende på trods af protester i adskillige råd og nævn på RUC.

I stedet for at overlade det til institutter og lokale studienævn, så er beslutningen blevet trumfet igennem oppefra. Beslutningerne er taget på ledelsesgangen, ikke af studerende og ansatte ude på fagene, der ved hvad der fungerer på deres studie. I stedet for at basere det på faglige og didaktiske hensyn, er der igen kørt en grønthøster henover vores uddannelser, hvor ledelsen forsøger at skære RUC over en kam.

Johan Hedegaard Sørensen, formand for Studenterrådet.

Langt de fleste studerende blev mødt med en såkaldt ‘rektorbeslutning’ d. 2. august, men forringelsen var allerede vedtaget i kulissen adskillige måneder forinden, på et møde i Universitetsledelsen (UL) d. 9. maj. I Studenterrådet blev vi først opmærksomme på forringelsen, da den blev dikteret til kandidatstudienævnet for naturvidenskab i slutningen af juni, halvanden måned efter vedtagelse. Beslutningen blev vedtaget af UL, hvor hverken studerende eller ansatte er repræsenteret, på et lukket møde, samme dag som det centrale Uddannelsesudvalg (UDDU) første gang ikke blev rettidigt informeret. Rektor har anerkendt, at der er tale om en uheldig fejl, men for os tegner der sig desværre en ubehagelig tendens.

Studenterdemokratiet er i disse dage under angreb fra flere fronter, og det er ironisk at vi, 50 år efter studenteroprøret, sidder med en følelse af afmagt, når vi igen og igen pointerer centrale problematikker uden at der lyttes. Vi mødes med argumenter om, at administrationen også er presset og at de økonomiske rammer binder ledelsen på hænder og fødder. Men hvis vi ikke kritisk kan diskutere økonomi og finansiering såvel som principielle debatter omkring hvordan vores uddannelser skal tilrettelægges, hvad er så meningen med studenterrepræsentation i de kollegiale organer som eksempelvis UDDU?

Katrine Damberg, Næstformand i Akademisk Råd.

Studenterdemokratiet er i disse dage under angreb fra flere fronter, og det er ironisk at vi, 50 år efter studenteroprøret, sidder med en følelse af afmagt, når vi igen og igen pointerer centrale problematikker uden at der lyttes.

Uanset årsagen til at UDDU ikke informeres, og beslutningerne om censornormeringerne dikteres til lokale studienævn bunder i sjusk eller er overlagte og kalkulerede, er det problematisk og rejser en række problemstillinger. For hvad foregår der bag de lukkede døre til Universitetsledelsens møder, og hvorledes sikrer vi som studerende, at vi bliver inddraget i beslutninger der har central betydning for vores hverdag?  Vi anerkender, at Universitetsloven giver hjemmel til at ledelser på universiteterne kan træffe beslutninger om universitetets drift. Men universitetsloven byder ligeledes ledelserne at facilitere medinddragelse og medindflydelse af os studerende. Paradoksalt nok, er den årlige skriftlige redegørelse for dette, på trods af højlydt protest fra Akademisk Råd, overgået til at blive en kort mundtlig redegørelse.

Erik Lørup, medlem af Akademisk Råd og kandidat til Universitetsbestyrelsen.

Hvad foregår der bag de lukkede døre til Universitetsledelsens møder, og hvorledes sikrer vi som studerende, at vi bliver inddraget i beslutninger der har central betydning for vores hverdag?

Hvis vi skal have et velfungerende universitetsdemokrati, der ikke støder engagerede studerende fra at involvere sig politisk på universitetet, er der nødt til at være respekt om de organer, hvori vi sidder indvalgt. Det nytter ikke, at beslutninger tages i lukkede fora fem måneder før de modvilligt tages op til diskussion i et centralt kollegialt organ. På daværende tidspunkt er langt den største mulighed for at komme med reflekteret og faglig relevant kritik for længst forstummet og beslutningerne er allerede blevet til hverdag for os studerende.

Hvis vi skal undgå, at situationer som dette gentager sig, og at der ikke foretages flere dikatbeslutninger fra universitetsledelsen uden om lokale studienævn og udvalg er vi nødt til at have åben og transparent adgang til referater, mødetidspunkter og deltagere på disse møder, så vi studerende kan se hvad der foregår inde i den sorte boks, universitetsledelsen i højere og højere grad fremstår som.

Erik Lørup, medlem af Akademisk Råd og kandidat til Universitetsbestyrelsen

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Studenterrådet

Katrine Damberg, Næstformand i Akademisk Råd