‘Flere forskere på Aarhus Universitet oplever pres og trusler’ 
Artikel l 20.12.2018

Flere forskere på Aarhus Universitet oplever pres og trusler

A
Aktuelt
Artikel l 20.12.2018
4 min
Flere forskere på Aarhus Universitet fortæller i en ny rapport om et pres for at ændre i deres forskningsresultater, skriver Politiken.

Skrevet af

Grundet den nyligt offentliggjorte rapport vil rektor styrke forskningsfriheden med flere nye initiativer.  Undersøgelsen er foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd der viser, at forskningsfriheden på den jyske institution er under pres, skriver avisen.

I en rundspørge med flere end 1100 fuldtidsansatte forskere fra universitet svarer hele syv procent, at de inden for de seneste fem år har oplevet pres for at ændre i forskningsresultater. 10 procent har oplevet pres for at udskyde offentliggørelsen af forskningsresultater, mens fem procent har oplevet et pres for helt at undlade offentliggørelse.

»Det er et problem, der er bredt forankret på tværs af fakulteter, stillingsbetegnelser, køn og alder.«

Niels Ejersbo, der er seniorforsker fra Vive

»Det er et problem, der er bredt forankret på tværs af fakulteter, stillingsbetegnelser, køn og alder,« siger seniorforsker Niels Ejersbo fra Vive, der har stået i spidsen for arbejdet med rapporten ifølge avisen og uddyber:

»Presset kan antage mange former fra intimidering af forskeren, trusler om konsekvenser for fremtidigt samarbejde, forhaling af processer, påvirkning af miljøet omkring forskeren gennem kontakt til ledelsen på universitetet eller forsøg på at påvirke forskerens ry og anseelse hos kollegerne«.

Rektor vil styrke forskningsfriheden

Selv om den nyligt offentliggjorte rapport også viser, at det kun er et mindretal, der oplever pres, så varsler rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet konsekvenser.

»Forskningsfriheden er hjerteblod på et universitet. Der skal være tillid til de resultater, vi producerer.«

Brian Bech Nielsen, der er rektor på Aarhus Universitet

»Forskningsfriheden er hjerteblod på et universitet. Der skal være tillid til de resultater, vi producerer. Hvis forskerne ikke forsker frit, vil det være dårligt for universiteterne og samfundet. Derfor skal vi tage det meget alvorligt. Også selv om det heldigvis ikke er flertallet,« siger han til Politiken.

På baggrund af rapporten har ledelsen på universitet fundet frem til flere løsningsforslag, der nu skal drøftes på universitet. Det gælder blandt andet et forslag om, at hvert fakultet udpeger en uafhængig forskningsambassadør, hvor medarbejdere anonymt kan indberette pres og få rådgivning.