‘Scrapbog fra intensiven #2: Tværfaglighed, kystsikring, og sociale medier’ 
06.03.2019

Scrapbog fra intensiven #2: Tværfaglighed, kystsikring, og sociale medier

A
Aktuelt
06.03.2019
5 min
Dagen nærmer sig, hvor RUC’ere skal aflevere resultatet af semesterets projektarbejde. RUC Paper er taget endnu en tur rundt på campus for at se, hvordan ”intensiven” ser, når deadline nærmer sig med hastige skridt. Lykkes det at kæmpe mod overspringshandlingerne?

Skrevet af

Niels Overgaard Christensen

Journalist og tegner

I bygning 4 finder vi Marc Ivan Løvenskjold fra Humtek. Han er mødt tidligt op og venter på sin gruppe af fire kvinder og to mænd.

Hvad skriver du projekt om?

»Vores projekt handler om ”Biostone”, som er en måde at skabe biologiske sten på. Det overordnede emne hedder biocementering, og ”Biostone” er kaldenavnet for de sten, som man laver ud af sand. Men man kan også lave dem ud af andre ting. Projektet handler generelt om at se på metoden i forbindelse med kystsikring og at komme med et designrationale til en løsning på dansk kyst-erosion.«

Hvad er den største udfordring?

»Den største udfordring er, at vi ikke er nattere (naturvidenskabelige studerende, red.), for det her er et totalt nat-projekt. Vi har skullet lære om bakteriegroningskulturer, og laboratoriepraksis. Det har været en ret stor udfordring. Vi vidste godt, at der lå et arbejde i at lære de her ting, og den første halvanden måned gik med det, inden vi begyndte at foretage forsøg.«

Hvad er din vildeste overspringshandling?

»Det er sådan lidt todelt. Derhjemme er det, når man lige tænker: ”Det er nu, jeg skal rydde hele min lejlighed op. Det er lige, hvad jeg har brug for lige nu.” Specielt når man skriver opgave, så bliver det meget vigtigt. 

Så er der overspringshandlinger i forhold til forsøget. Det er nok ikke en overspringshandling i sig selv, men efterhånden som vi lærte mere om laboratoriepraksis, begyndte vi at gå mindre op i detaljerne. Til at starte med var vi meget strikse med al sterilisering og sådan. Men efter andet og tredje forsøg tager man det efterhånden lidt mere stille og roligt.«

Hvad sker der ellers i dit liv?

»Ikke så meget. Det er et meget bevidst valg. Da vi startede på intensiven, sagde jeg til mig selv: ”Nu tager jeg lige en måned, hvor jeg ikke fokuserer på noget andet, fordi det kan jeg ikke overskue.” Normalt tegner jeg, laver kunst og musik i min fritid. Det har fået en lille hiatus her i intensivperioden.«

Marc Ivan Løvenskjold, 24. HumtTek basis på 2. semester. Foto: Dejan Obretkovic

Energi, fokus og at holde tungen lige i munden

I ”Sammer-Sumpen” løber vi ind i Camilla Kristiansen, der tjekker sin mobil, mens hun er på vej hen for at møde sin gruppe på fire kvinder og to herrer. 

Hvad skriver I projekt om?

»Vi skriver om pædagogisk faglighed under forandring, og hvordan der er to former for faglighed. En fokuserer på omsorg, nærvær og hjemlige aktiviteter. Mens den anden handler mere om børns udvikling inden for daginstitutioner og om skoleparathed, hvor pædagogikken skal kunne dokumenteres og evalueres. Så det handler om, hvordan spændet mellem de to fagligheder bliver anerkendt af samfund og politiske interesser.«

Hvad er den største udfordring?

»Lige nu er det en eksamen i arbejdslivsstudier, der også skal overstås. Den skal afleveres den 21. maj, og vi skal aflevere projekt den 27. maj, så vi er lidt presset fra flere kanter.«

Hvad er din vildeste overspringshandlng?

»Det er nok svært at sige sig fri for, at det har noget med sociale medier at gøre. Det ligger lidt som en kropslig vane at hive noget Instagram eller noget Facebook frem, når man bliver lidt ufokuseret. Nu er jeg jo af hunkøn, så det kan både være noget hudpleje eller noget med tøj. Men det kan også være faglig inspiration inden for diverse netværksgrupper, og så skal jeg holde tungen lige i munden for ikke at læse om alt muligt andet end det, jeg burde. «

Hvad sker der ellers i dit liv?

»Godt spørgsmål. Der sker ikke så meget. Jeg glæder mig ufatteligt meget til at få sommerferie og få noget luft i mit hoved, ellers ligger energien lige nu i studiet. Min kæreste synes, at jeg er røvkedelig lige for tiden. Det afspejler måske meget godt situationen.«

Camilla Kristiansen, 32. Psykologi og Arbejdslivsstudier på 2. semester af kandidaten. Foto: Dejan Obretkovic

Specialemotivation

De to specialestuderende Marcen Cabaj og Trine Hugger sidder på en bænk ude foran bygning 43 og snakker. De er to enmands-grupper, som deler et kontor. 

Hvad skriver du projekt om?

»Klimakommunikation; altså, hvordan vi overtaler folk til at leve mere bæredygtigt i deres private sfære.«

Hvad er den største udfordring?

»Min egen motivation og rygrad. For det første skriver jeg alene. For det andet har jeg sgu ikke så travlt med at komme ud på arbejdsmarkedet. Ud over det har jeg mulighed for at udskyde. Det har jeg allerede gjort en gang. Jeg skulle have været færdig i juni, men rykkede det til september.« 

Hvad er din vildeste overspringshandling?

»Lige for tiden at spille Apex på computeren, drikke kaffe og alt andet. Jeg har for eksempel lige skiftet vandhane.«

Hvad sker der ellers i dit liv lige nu?

»Jeg har cuttet alt fra for at skrive speciale – jeg ser dog ret meget Game of Thrones og har det fedt over Endgame.«

Marcen Cabaj, 26. Enkeltfagskommunikation, skriver speciale på 4. semester. Foto: Dejan Obretkovic

Hvad skriver du projekt om?

»Jeg skriver om museers brug af medier og generel formidling gennem digitale medier.«

Hvad er den største udfordring?

»Motivationen. Alle andre udskyder deres speciale, men det gør jeg ikke.«

Hvad er din vildeste overspringshandling?

»Helt sikkert Netflix. Jeg er i gang med RuPaul’s Drag Race.«

Hvad sker der ellers i dit liv lige nu?

»Jeg er lige flyttet til København og søger job. Det tager også lidt fokus fra projektet.«

Trine Hugger, 27 år. Historie og Performance Design, skriver speciale på 4. semester. Foto: Dejan Obretkovic

Software og samarbejde

Nede mellem bygning 4 og 6 sidder en gruppe på seks drenge. De holder en rygepause, mens solen skinner forbi svalegangen. 

Hvad skriver du projekt om?

»Agil udvikling, altså en arbejdsmetode inden for softwareudvikling. Det er en ny arbejdsmetode, som fungerer bedst, hvis hele virksomheden bruger den. Vi er interesseret i den, fordi man hele tiden kan tilpasse den i forhold til slutproduktet.«

Hvad er den største udfordring?

»Det er jo altid en stor udfordring, når man er mange, der skal være enige, sådan er det jo. Så skal man også lige vænne sig til at skrive projekt. Første semester blev man bare kastet ud i det. På andet semester har man lidt mere styr på det, men det er stadig udfordrende. Trejde semester burde man så have styr på det, forhåbentlig.« 

Hvad er din vildeste overspringshandling?

»Youtube. Ikke en specifik slags videoer; det er det, der er det smukke ved det.«

Hvad sker der ellers i dit liv lige nu?

»Jeg prøver at få datet lidt og få trænet. Det går ikke så godt. Men man prioriterer projektet lidt højere end familie, venner eller Tinder.«

Marcus Johanson, 24. HumTek basis på 2. semester. Foto: Dejan Obretkovic