‘EliteForsk-rejsestipendier til to ph.d.-studerende fra RUC’ 
Artikel l 07.03.2019

EliteForsk-rejsestipendier til to ph.d.-studerende fra RUC

C
Campus
Artikel l 07.03.2019
4 min
Uddannelses- og Forskningsministeriet har uddelt de såkaldte EliteForsk-rejsestipendier, og to af dem gik til ph.d.-studerende, Cecilie Petersen og Snorre Frid-Nielsen fra Roskilde Universitet. Rejsestipendierne på 200.000 kroner hver, skal gå til forskningsprojekter i henholdsvis biodiversitet i Østersøen og individuelt tilpassede jobanbefalinger på arbejdsmarkedet.

Skrevet af

Sciencereport.dk

Formålet med Eliteforsk stipendierne er, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de bedste forskningsmiljøer i verden.
I sit ph.d.-projekt forsker Cecilie Petersen i koblinger mellem biodiversitet i arter og dyresamfund hos hvirvelløse havbundsdyr som for eksempel muslinger, børsteorme og krebsdyr i kystnære økosystemer i Østersøen.

Cecilie Petersens forskning kan bane vejen for en dybere forståelse af biodiversitet i havet. Hun vil som den første belyse de dynamikker, der findes mellem diversiteten i de forskellige arter i et dyresamfund og inden for hver enkelt art i et større sammenhængende marint økosystem.
Cecilie Petersen har været hele Østersøen rundt for at indsamle dyr og måle på miljøfaktorerne i en række kystnære økosystemer – fra den Botniske Bugt til grænsen af Nordsøen. Hun har udvalgt tre steder, hun vil genbesøge regelmæssigt gennem to år for at kortlægge variation i dyrelivet henover årstiderne. Nu skal hun i laboratoriet for at måle på arternes molekylære diversitet. Det vil ske på University of Jyväskylä i Finland, da Cecilie Petersens ph.d.-studie er en dobbeltgrad, hvor hun på lige fod er indskrevet på Roskilde Universitet og på University of Jyväskylä.

“Mit projekt er unikt, da jeg arbejder i krydsfeltet mellem den klassiske biologi og nye skelsættende molekylære teknikker. Stipendiet giver mig langt bedre muligheder for at være en del af stærke fagmiljøer i både Danmark og Finland. Konkret betyder det, at jeg får optimale muligheder for at arbejde sammen med førende eksperter inden for både klassisk økologi og molekylærbiologi. Desuden får jeg mulighed for at formidle min forskning på internationale konferencer inden for mit felt. Alt sammen noget der vil berige og styrke min forskning,” siger Cecilie Petersen.

Snorre Frid-Nielsen fokuserer i sit ph.d -projekt på automatisering og demografiske ændringer forandrer det danske arbejdsmarked, og hvordan der derfor kan være behov for nye muligheder inden for jobsøgning.
I projektet ‘Behavioral public policy, big data and algorithms in the Danish labor market’ forsker Snorre Frid-Nielsen i at udvikle evidensbaserede løsninger for jobsøgende borgere, så løsningerne er i overensstemmelse med borgernes individuelle behov. Han bruger maskinlæringsalgoritmer, store mængder af data om det danske arbejdsmarked i perioden fra 2008 til 2016 og adfærdsteori til at opdage nye mønstre i arbejdsmarkedsmobilitet.

Snorre Frid-Nielsen arbejder med det, man kalder ‘recommender systems’, som man blandt andet kender fra streamingtjenester som Netflix og Spotify, hvor systemerne anbefaler film eller musik, som passer til den enkelte brugers adfærd og behov. På samme måde vil Snorre Frid-Nielsen udvikle løsninger, hvor der bliver genereret personliggjorte og opdaterede anbefalinger til relevante stillinger og brancher på baggrund af borgere, som ligner hinanden i deres arbejdshistorik, uddannelse og demografiske egenskaber. Adfærdsteori bidrager til arbejdet med en mere realistisk forståelse af menneskelig handling, hvilket gør det lettere at understøtte den måde, individer træffer beslutninger.
Hidtil har ‘recommender systems’ på arbejdsmarkedet handlet om at sammenligne de jobsøgendes cv’er med jobannoncer, men målet med Snorre Frid-Nielsens projekt er at skabe rammen om mere effektive og smidige overgange på arbejdsmarkedet.

Snorre Frid-Nielsen vil først og fremmest benytte stipendiet til et længere ophold på University of California, San Diego, hvor han skal være ‘visiting scholar’ hos universitetets School of Global Policy and Strategy.