‘Reportage: Folketingsvalgdebat på RUC’ 
16.05.2019

Reportage: Folketingsvalgdebat på RUC

A
Aktuelt
16.05.2019
5 min
Foto: Dejan Obretkovic
Det er tirsdag, det er efter arbejdstid, og der er valgkampsdebat på RUC. Når man træder ind ad døren til ISE, mødes man af små A4-skilte, som hænger med få meters afstand. Skiltene bærer Studenterrådets dyblilla farve, og der står ”VALGKAMPSDEBAT” med fed skrift på. Med en kærlig tanke til alle de skattejagter, man tog del i som barn, følger man farven som en ledetråd, der fører publikum til auditorie 25.2. Her skal debatten foregå.

Skrevet af

Line Høvik Søby

Skribent

Dejan Obretkovic

Fotograf

Politikerne kommer stille og roligt dryssende, med Ulrik Lassen fra Nye Borgerlige som den første på pletten. Ligesom de andre kandidater har han en plakat med, som balanceres på plads foran hans skilt ved bordet.

De få studerende der er mødt op, sidder samlet og taler dæmpet på de første rækker, mens en spændt stemning fylder  auditoriet før debatten. Flere politikere træder ind og sætter rutineret roll-ups og plakater op – dog markerer Jeppe Trolle fra Radikale Venstre sig særligt ved at have en teleskop-stige med, som han fæstner sin valgplakat på med strips. Nye Borgerliges Ulrik Lassen og de Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel møder med rustninger i form af partijakker. Jakkerne smides dog hurtigt, og nu står hele panelet klædt i civil. Stemningen løsnes også efterhånden op med politikernes småsnak. Imens debattørerne stiller op, deler deres ungdomspolitikere foldere ud, og en duft af printfarve og papir spreder sig så småt.

Der er kamp om ordet for de 8 fremmødte politikere

Der er et kamerahold fra TV2 tilstede for lige at stille et par hurtige spørgsmål til Jacob Mark fra SF. En anden skal filme Alternativets kandidat, og spørger rundt, om vi ved, hvor ordstyreren er og hvor meget, hun vil bevæge sig rundt. ”Ikke så meget, tror jeg”, svarer en. Det kan kameramanden vist ikke bruge til noget, for han svarer ”Tro er rigtigt godt i mange sammenhænge, men lige i den her kan jeg ikke bruge det til noget.” Kameramanden går videre, og prøver lykken et andet sted. Han lader til at have fundet svar, for han stiller sig klar bag sit kamera, og debatten går i gang.

Hver politiker introducerer sig selv, hvor Ulrik Lassen (D) skiller sig ud ved at fortælle, at Nye Borgerlige er meget mere end indvandringspolitik. Og så har to af debattørerne gået på RUC; Socialistisk Folkepartis Jacob Mark så sent som i 2017. Enhedslistens Eva Flyvholm fortæller, hvordan hun lærte økonomi i dagens auditorie; det skete ved, at hendes professor brød ud i sang. Men dagens emne er ikke fællessang i lokale 25.2; det er uddannelsespolitik.

Debatten sparkes i gang af en ung mand på anden række med et spørgsmål, til SF’s ’RO PÅ!’ – reform: ”Jeg undrer mig over, hvordan I vil opnå alle de ting, I foreslår i jeres ’RO PÅ!’-reform?” Syv ud af otte i panelet rækker hånden op i superfart, og Eva Flyvholm (Ø) lægger ud med holdningen, at studerende skal presses mindre, og at der skal være gratis psykologhjælp til unge. Derfra stemmer de røde partier mere eller mindre i, dog tilføjer Jeppe Trolle (B), at karakterer skal afskaffes, da de får ”hamstere (de studerende, red.) til at løbe hurtigere i et hamsterhjul (uddannelsessystemet, red.)”. Socialdemokratiets Tanja Larsson tilføjer, at obligatorisk feedback på eksamener også skal være en del af uddannelserne. Ud fra hvad der svares på spørgsmålet, kan man ikke anklage rød blok for ikke at være samlet.

På nuværende tidspunkt har Jacob Mark (F) sat sig ned med hænderne foldet i skødet og et lettere irritabelt udtryk i ansigtet. Måske fordi de røde partier og Alternativets Sascha Faxe tæt på ordret gengiver hans introduktionstale. Han kommer dog på benene igen (stadigvæk lettere irriteret), da de blå partier kommer til orde.

Stén Knuth fra Venstre lægger hårdt ud med ordene: »Det er forkert at tro, at det hele løser sig, hvis man bare slapper mere af.« Han mener, at erhvervslivet skal tage mere ansvar for unges uddannelse, og at uddannelsessystemet skal tilpasses individuelt til den enkelte studerende. Han modtager nik og et billigende blik fra Ulrik Lassen (D), der ellers ikke byder ind med noget til dette spørgsmål. Brigitte Klintskov Jerkel (C) er ikke overraskende enig med Venstre; men tilføjer, at karakterer har en funktion, og at man kvantitativt skal kunne måle, hvor dygtige eleverne i Danmark er. Denne udtalelse medfører nogle protester fra de mindre liberale meddebattører.

Følgende folketingskandidater deltog i debatten:

Socialdemokratiet (S): Tanja Larsson
Socialistisk Folkeparti (F): Jacob Mark (MF)
Alternativet (Å): Sascha Faxe
Venstre (V): Stén Knuth
Radikale Venstre (B): Jesper Trolle
Enhedslisten (Ø): Eva Flyholm (MF)
Det Konservative Folkeparti (C): Brigitte Klintskov Jerkel (MF)
Nye Borgerlige (D): Ulrik Lassen

Debatten blev arrangeret af Studenterrådet på RUC.

Der var ikke mangel på spørgsmål fra publikum

Trods det smalle fremmøde mangler der langt fra spørgsmål fra salen. Der spørges blandt andet ind til karakterer på videregående uddannelser, hvor langt de fleste partier – med undtagelse af Konservative – er enige om, at karakterer enten skal afskaffes eller suppleres med feedback. Når panelet bliver spurgt, hvordan man så skal sammenligne danske studerendes niveau med internationalt niveau, har kun to partier klare svar. Enhedslisten foreslår en udfasning af karakterer med pilotprojekter, så man kan se, om det overhovedet vil virke. Konservative mener, at der ikke skal ændres noget, medmindre man finder frem til en karakterskala, med flere trin – og derved flere muligheder for at beskrive elevens niveau. Nye Borgerliges Ulrik Lassen har ikke nogen kommentar til karakterer på videregående uddannelser.

De studerende vil derudover også gerne diskutere uddannelsesloftet og omprioriteringsbidraget – bedre kendt som det 2 pct. årlige sparekrav. Og her var alle også enige: Sparekravet skal sløjfes. Dog med lidt delte meninger om hvordan og hvor mange penge der så skal tilbage til uddannelserne.

Afslutningsvis beder ordføreren debattørerne om at beskrive kortfattet, hvordan de vil føre penge tilbage til universiteterne – hvis det overhovedet er deres politik.

Kort sagt vil Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og SF gradvist føre pengene tilbage fra finansloven 2019 indtil et ikke fastslagt år. Enhedslisten vil føre alle 8 mia. kr. tilbage i finansloven 2019. Herefter blev publikum vidne til dannelsen af en smuk alliance mellem Venstre og Konservative, da Konservative gik med på Venstres plan om, at pengene skal tilbageføres fra 2020 og frem.

Således afsluttes valgkampsdebatten præcis kl 17:30, hvor debattørernes parkeringstilladelser udløber, og det næste valgarrangement kalder.

Enhedslistens Eva Flyvholm (MF)

Jeppe Trolle - folketingskandidat for Det Radikale Venstre

Lille fremmøde betød god dialog mellem studerende og politikere

Tanja Larsson er kandidat for Socialdemokratiet

Sascha Faxe er folketingskandidat for Alternativet

Stén Knuth fra Venstre er tidligere Borgmester i Slagelse