‘Nyt medlem af Det Unge Akademi vil gøre os klogere på videnskaben selv’ 
Interview l 20.06.2019

Nyt medlem af Det Unge Akademi vil gøre os klogere på videnskaben selv

F
Forskning
Interview l 20.06.2019
5 min
Foto: Dejan Obretkovic
RUC-forsker Kristoffer Kropp, der netop er blevet medlem af Det Unge Akademi, forsker i videnskab – nærmere bestemt, hvordan samfundsvidenskaben formes. Den bestemmer nemlig, hvordan vi ser verden – og afgør dermed, hvilke problemer samfundet anser for vigtige.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Hvordan bliver videnskaben påvirket af politik? Eller mere populært sagt: Kan man som forsker sige sig fri for at være påvirket af politiske agendaer og ideer eller de forskningsmidler, som både statskasse og EU-kasse råder over?

Det er nogle af de spørgsmål, som driver RUC-forsker og lektor Kristoffer Kropp fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, hvilket har sikret ham en plads som et af de ni nye medlemmer af Det Unge Akademi, som er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Akademiet giver en stemme til talentfulde unge forskere. Forskere, som interesserer sig for at bygge bro mellem videnskab og samfund – hvilket er lige præcis det, som Kristoffer Kropp arbejder for.

»Som medlem af akademiet håber jeg at have fundet et inspirerende sted, hvor jeg kan tænke højt og debattere med andre unge forskere. Og så håber jeg, at min indsigt fra videnskabssociologien kan være med til at bidrage til en mere nuanceret debat om forskningens vilkår,« siger Kristoffer Kropp, som arbejder på projektet ’The European Field of Social-Scientific Knowledge Production’, som blev sat i gang i 2018 og skal være færdig i 2022.

Den indsigt, som han har samlet – og gerne vil videregive – handler om selve videnskabens væsen. En videnskab om videnskaben. Nærmere bestemt om samfundsvidenskaben, som opstod for 150 år siden og fik særligt fokus efter 2. Verdenskrig, fortæller Kristoffer Kropp. Det er en videnskab, der traditionelt set er nationalt funderet og siger noget om de nationale lokale samfund. 

I et nordisk land som Danmark er det for eksempel andre ting, der er på spil end i et østeuropæisk land eller i USA, hvor det politiske spil, den økonomiske fordelingspolitik, blikket på køn, fattigdom, uddannelse og race kan se helt forskellig ud. Derfor kan samfundsvidenskabelige teorier, der bruges til at forstå verden i for eksempel Rumænien se anderledes ud end de teorier, man anvender i Finland. 

DET UNGE AKADEMI

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og blev oprettet i 2011 som et nyt videnskabeligt forum for unge, talentfulde forskere.

Akademiet er tværvidenskabeligt og beskæftiger sig blandt andet med forskningspolitiske emner, forskningsformidling til et bredt publikum og tværfagligt samarbejde.

Formålet er at styrke grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund – og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.

Akademiet optager ni nye medlemmer hvert år – på baggrund af en skriftlig ansøgning og en samtale.

Læs mere her.

»Man kan sige, at EU har været med til at ændret spillereglerne. Og jeg prøver at forstå, hvad er det for nogle magtkampe og sociale processer, som konsekrerer bestemte former for viden som vigtigere end andre«.

Europæisering af forskningen

Men det nationale er i de senere årtier blevet udfordret af en europæisering af samfundsvidenskaberne, fortæller Kristoffer Kropp. Der er opstået et internationalt politisk maskineri, som har en masse at skulle have sagt på det nationalpolitiske plan.

»Jeg tror, at der er et europæisk felt for samfundsvidenskabelig forskning under opsejling. Og jeg vil gerne undersøge, hvad der sker med samfundsvidenskabelig forskning, når der opstår nye politiske institutioner som EU. Ændrer det den måde, vi driver videnskab på? Ændrer det de spørgsmål, vi stiller inden for den samfundsvidenskabelige forskning? Ændrer det på de svar, vi giver, og ændrer det på, hvad vi ser som den såkaldte rigtige eller legitime videnskab? Samfundsvidenskaben spiller en stor rolle for, hvordan vi forstår vores verden. Og det skal blive interessant at se, om EU’s rolle gør, at den videnskab bliver ensrettet og derved bevirker, at der er nogle lokale nuancer, der går tabt,« siger han og fortsætter:

»Man kan sige, at EU har været med til at ændret spillereglerne. Og jeg prøver at forstå, hvad er det for nogle magtkampe og sociale processer, som konsekrerer bestemte former for viden som vigtigere end andre. Hvorfor får nogle samfundsmæssige institutioner og ideer en større videnskabelig magt? Det er det helt store spørgsmål. Mit beskedne bidrag er så at prøve at skrive historien og gøre det klart, at forskning ikke er frakoblet den verden, som den produceres i,« fortæller han.

 Kristoffer Kropp er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.
I sit nuværende project, “The European Field of Social-Scientific Knowledge Production”, undersøger han forholdet mellem politik og videnskab.

Mere konkret ser han på, hvordan en europæisk samfundsvidenskabelig forskning forandrer sig i sammenhæng med en række politiske og sociale processer i Europa. Projektet blev søsat i 2018 og skal være færdigt i 2022.

»Det er klart, at hvis man som forsker er interesseret i at ændre verden, så former man måske også sine svar eller spørgsmål derefter«.

Internationale tidsskrifter er eftertragtede

Den såkaldte europæisering vil mange forskere nok genkende i form af, at det i dag har stor betydning for ens forskerkarriere, at man publicerer artikler i internationale tidskrifter – og ikke blot i danske. Rapporter, afhandlinger og artikler skal skrives på engelsk, og det betyder, at forskellige termer og måder at formulere sig på ændrer sig, påvirkes og måske ensrettes. De tendenser er det vigtigt at være opmærksom på, forklarer Kristoffer Kropp:

»Det er klart, at hvis man som forsker er interesseret i at ændre verden, så former man måske også sine svar eller spørgsmål derefter. Så de kan indgå i dialog med for eksempel det politiske, herunder EU,« siger han.

Han understreger samtidig, at der er masser af forskere, som har en refleksiv tilgang til deres forskning og til deres ideer, og som har en god forståelse af, hvordan de er påvirket af det samfund, de lever i. Men det kan være svært at gennemskue, når man, med Kristoffer Kropps ord, står »midt i suppedasen«. 

»Videnskaben opfattes generelt i samfundet som neutrale observatører, som står på sidelinjen med vores objektive instrumenter og prøver at siger noget om, hvordan verden hænger sammen. Men vi vil gerne gøre forskere opmærksomme på de sociale processer, som skaber den videnskabelige verden, de befinder sig i. Og minde om, at der er komplekse og intime forhold mellem politik og videnskab,« lyder det fra Kristoffer Kropp.