‘Makslængde på specialer er blevet reduceret, efter censor har fået kortere forberedelsestid’ 
Artikel l 12.09.2019

Makslængde på specialer er blevet reduceret, efter censor har fået kortere forberedelsestid

A
Aktuelt
Artikel l 12.09.2019
5 min
Den maksimale længde på specialer er beskåret med 15 procent på hele RUC. Det sker som en konsekvens af, at eksterne censorer har fået kortere tid til at læse specialerne, forklarer vicedirektør for Uddannelse og Studerende, Maria Volf Lindhardt.

Skrevet af

Perry MacLeod Jensen

Journalist

De studerende, der netop er gået i gang med at skrive speciale, skal fatte sig i korthed. For de har fået mindre plads at folde deres tanker ud på, efter at der er blevet skåret ned på, hvor langt man må skrive.

I november 2018 besluttede Universitetsledelsen, at maksomfangsbestemmelserne på specialer skulle reduceres med 15 procent. Det viser et opdateret referat fra Uddannelsesudvalgets møde i oktober.

Maksomfanget på specialer varierer fra studie til studie, og tidligere har maksimumkravet ligget på mellem 60 og 100 sider. Men i de opdaterede studieordninger, er maksimumomfanget blevet reduceret med 15 procent. Det er disse studieordninger, som de nye specialestuderende følger.

»Det stiller større krav til de studerende, når de skal skrive skarpt og stramt. Det er ikke noget i vores krav til specialer, der er blevet lempet. De skal bare skrive det samme på mindre plads,« siger Margit Neisig, studieleder på Erhvervsøkonomi og Virksomhedsstudier.

Studieleder på Politik og Administration, Carina Saxlund Bischoff, tror ikke, at det går ud over indholdet i specialerne, selvom de studerende skal skrive det samme på kortere plads.

»Du har selvfølgelig ret i, at det er et ekstra krav. Men på de fleste specialer, hvor jeg er studieleder, synes jeg godt, man kan se, der er plads til at skrive nogle af de samme ting, bare kortere. Du fjerner ikke noget af betydning eller meningsbærende i de opgaver,« siger Carina Saxlund Bischoff.

Censor får kortere tid

Årsagen til reduktionen i maksomfanget skal findes i genopretningsplanen, der blandt andet har ført til en reduktion af RUCs bygninger og administration. Et led i genopretningsplanen er at finde besparelser på den eksterne censur, og det blev vedtaget i genopretningsplanen, at der skal spares 3,8 millioner kroner på ekstern censur.

Derfor besluttede Universitetsledelsen i maj 2018 at skære ned på normerne for ekstern censur på specialet, så censor får kortere tid til at læse specialet, deltage i eksamen og votere omkring karakteren. Det viser et bilag fra oktober-mødet i Uddannelsesudvalget.

Det er på grund af denne beslutning, at maksomfanget på specialerne er blevet reduceret, fortæller Maria Volf Lindhardt, vicedirektør for Uddannelse og Studerende på RUC.

»Når vi siger, at vi vil reducere på censurnormerne, så ligger der i direktivet for censorer, at der skal være en påviselig nedgang i arbejdsbelastningen for censorerne. Man kan ikke bare reducere på normerne, hvis man ikke også reducerer på arbejdsbelastningen. Ved at reducere 15 procent på specialeomfanget, reducerer vi dermed også arbejdsbelastningen for censorerne,« siger hun.

Kravene til, hvad der skal stå i specialerne, er uændrede. Lægger I ikke et ekstra pres på de studerende, når de skal fatte sig i korthed og skrive det samme på mindre plads?

»Det syntes ikke, vi gør. Vi har jo også andre, specialeforberedende aktiviteter, forbereder de studerende til at skrive speciale. Omfanget på specialer er traditionelt meget forskelligt, og en 15 procents reduktion er derfor også meget forskellig fra speciale til speciale. Det har været Universitetsledelsens vurdering, at en 15 procents reduktion, hverken bør gå ud over de studerendes arbejdsindsats eller kvaliteten af selve specialet,« siger Maria Volf Lindhardt.

Hvorfor skrev man ind i genopretningsplanen, at man ville skære på normerne til den eksterne censur?

 »Hvis du ser genopretningsplanen, er der rigtig mange elementer. Vi fik lavet en stor analyse fra Struensee & Co, som pegede på forskellige veje, man kunne gå i forhold til at finde de besparelser. Censur er en lille del af det. Bygninger har jo trukket langt den største del af besparelsen sammen med reduktion i administrationen. Man har valgt rigtig mange områder at finde besparelserne på, og der er reduktionen på ekstern censur en ud af mange,« siger hun.

Kortere eksamener

Som en konsekvens af de lavere normer for ekstern censur, er eksamenstiden til specialeforsvaret også blevet kortere for nogle studerende. Tidligere var der studerende, som var inde i op til 60 minutter, selvom man havde skrevet specialet alene. Nu er der fastsat faste eksamenslængder for alle specialerne. En studerende får 30 minutter, to studerende får 60 minutter, og tre studerende får 75 minutter.

»Det har også været ud fra en betragtning om, at hvis vi skal reducere normerne for ekstern censur, skal vi også reducere på belastning. Der var tidligere forskel på tværs af RUC,« siger Maria Volf Lindhardt.

Frygter I ikke, at specialerne bliver dårligere bedømt, når eksamen bliver kortere, og censor har kortere tid til at forberede sig?

 »Nu er der mange af specialerne, i forvejen havde 30 minutter. Så nej, vi vurderer, at det kan godt gøres inden for den tid. Der var forskelle før, og der var en hel del studier, der allerede havde 30 minutter,« siger hun.

Hvis man er en specialegruppe på 2-3 personer, er der i dag blevet normeret 9 timer til censors arbejde. Tidligere fik censor mellem 11,5 og 14,25 timer for dette arbejde.

Antal studerende Nye normer til ekstern censur Tidligere normer
1 7 timer 7,75 timer
2-3 9 timer 11,5-14,25 timer
4-6 11 timer 15,75-17,25 timer
6-8 13 timer 18,75-21,75 timer
Kilde: Bilag til møde i Uddannelsesudvalg, oktober 2018