‘Høringssvar: RUC står til betinget positiv akkreditering’ 
Interview l 26.09.2019

Høringssvar: RUC står til betinget positiv akkreditering

A
Aktuelt
Interview l 26.09.2019
4 min
RUC har et velorganiseret og dialogbaseret kvalitetssikringssystem, men der bør ske forbedringer inden for opfølgningen af kvalitetsarbejdet. Sådan lyder den foreløbige dom fra Akkrediteringsrådet. 3

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Mere end et års venten nærmer sig nu sin afslutning.

I sidste uge, den 16. september, kom første udkast til den akkrediteringsrapport, der skal afgøre RUC’s fremtid.

Rapporten er nu sendt i høring, og RUC har frem til 7. oktober til at gennemgå den og komme med indvendinger eller tilføjelser. Den endelige afgørelse falder den 5. december 2019.

Dommen lyder, indtil videre, på, at RUC får en betinget positiv akkreditering. Det er ét ud af tre mulige udfald på det seneste års vurderinger og panelbesøg fra akkrediteringsrådet.

De to andre domme, som RUC altså ikke står til at få, lyder på en negativ akkreditering og en positiv akkreditering. En negativ akkreditering kan i sidste ende føre til, at en uddannelsesinstitution må lukke, mens en positiv akkreditering betyder, at en uddannelsesinstitution lever op til alle lovkrav på området og kan fortsatte fremad for fuld kraft. En betinget positiv akkreditering betyder, at institutionen inden for en vis tidsramme skal have rettet op på de mangler, som rådet peger på.

Bliver udfaldet på høringen, at RUC får den betingede positive akkreditering, lægger rapporten på nuværende tidspunkt op til, at universitetet får en periode på tre år til at rette op på manglerne inden en eventuel gen-akkreditering. Den tidsperiode kan dog justeres afhængigt af den endelig afgørelse.

RUC skal lukke hullet i kvalitetshjulet

Akkrediteringsrådet roser RUC for at have en ”klar ansvarsfordeling” og en ”levende kvalitetskultur”. Men det peger samtidig på, at RUC ikke er god nok til at følge op på kvalitetsudfordringer i kvalitetssikringssystemet.

RUC’s kvalitetssikringssystem består af to dele:

Et monitoreringssystem: Alle uddannelser monitoreres i forhold til en række nøgletal med tilhørende grænseværdier.

Et afrapporteringssystem. Det består af

FAKTABOKSE til artiklen om akkreditering:

BOKS 1: Akkrediteringsrapporten peger på følgende mangler:

 • Der er udfordringer med sikringen af uddannelsernes forskningsbasering
 • Grundlaget for sikringen af kombinationskandidatuddannelserne er ikke fuldt etableret.
 • Der er svagheder i implementeringen af RUC’s interne uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter.
 • Dimittend-kontakten er utilstrækkelig.

Til gengæld fremhæver rapporten blandt andet følgende positivt:

“Under besøgene mødte panelet en række fagligt engagerede undervisere og studerende, der er optaget af den problemorienterede og tværfaglige tilgang til forskning og uddannelse, som karakteriserer RUC.
Det fremgik også, at de studerende og underviserne er repræsenteret i studienævn og en række fora, hvor de deltager i drøftelser om udviklingen af RUC’s uddannelser. Det er på baggrund af de mange møder med repræsentanter fra RUC, panelets opfattelse, at universitetet har en levende kvalitetskultur, hvor faglige og kvalitetsmæssige udfordringer drøftes åbent og tillidsfuldt med henblik på at finde gode løsninger på udfordringerne. Panelet vurderer, at dette blandt andet kommer til udtryk ved, at RUC har igangsat et arbejde med at analysere og følge op på kvalitetsudfordringer i handlingsplanerne. Ligeledes er der igangsat initiativer, der skal styrke kvalitetssikringen af kombinationsuddannelserne.”

»Hos RUC handler det om det sidste loop af kvalitetshjulet«.

Direktør for Akkrediteringsrådet Anette Dørge

»Mens Københavns Universitet og Århus Universitet (som i første omgang fik en betinget positiv og dernæst en positiv akkreditering, red.), havde et afgrænset problem med deres forskningsbasering af uddannelserne, så handler det hos RUC om det sidste loop af kvalitetshjulet, der ikke helt klart bliver lukket. Man får gjort alt det, man skal, og man får identificeret problemerne, men man får ikke det sidste skridt med, hvor det dokumenteres, at der så også tages hånd om udfordringerne,« siger direktør for Akkrediteringsrådet Annette Dørge, og fortsætter:

»Det kan der være mange årsager til, og hvis RUC mener, at der kan være noget, panelet har overset eller hvis de har kommentarer til det faktuelle, så har de mulighed for at kommentere på det her i høringsperioden. RUC’s rektorat har selv omtalt høringsrapporten samt hvilke problemstillinger, der er, og det er god læsning og meget konstruktivt,«siger Birgitte Dørge.

Rektoratet skriver blandt andet i deres udsendte nyhedsbrev om rapporten, at ”Vi er godt på vej, men skal være vedholdende for at nå i mål”.

Det skriver også at: ”Vi har haft en rigtig god dialog med panelet på de to møder, hvor de har været på RUC, og det er meget positivt, at panelet anerkender universitetets kvalitetssystem og ansvarsfordeling. Nu skal vi i gang med at analysere og behandle rapporten med fokus på kritikken og de enkelte anbefalinger, men umiddelbart handler kritikpunkterne om opfølgning inden for det system, vi har.”

RUC Paper har spurgt om en kommentar fra rektoratet, men det udtaler sig ikke yderligere om akkrediteringsrapporten på grund af, at den er i høring. 

Akkrediteringsrapporten peger på følgende mangler:

 • Der er udfordringer med sikringen af uddannelsernes forskningsbasering
 • Grundlaget for sikringen af kombinationskandidatuddannelserne er ikke fuldt etableret.
 • Der er svagheder i implementeringen af RUC’s interne uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter.
 • Dimittend-kontakten er utilstrækkelig.

  Til gengæld fremhæver rapporten blandt andet følgende:

  “Under besøgene mødte panelet en række fagligt engagerede undervisere og studerende, der er optaget af den problemorienterede og tværfaglige tilgang til forskning og uddannelse, som karakteriserer RUC.
  Det fremgik også, at de studerende og underviserne er repræsenteret i studienævn og en række fora, hvor de deltager i drøftelser om udviklingen af RUC’s uddannelser. Det er på baggrund af de mange møder med repræsentanter fra RUC, panelets opfat telse, at universitetet har en levende kvalitetskultur, hvor faglige og kvalitetsmæssige udfordringer drøftes åbent og tillidsfuldt med henblik på at finde gode løsninger på udfordringerne. Panelet vurderer, at dette blandt andet kommer til udtryk ved, at RUC har igangsat et arbejde med at analysere og følge op på kvalitetsudfordringer i handlingsplanerne. Ligeledes er der igangsat initiativer, der skal styrke kvalitetssikringen af kombinationsuddannelserne.”