‘RUC-forskere belønnes med formidlingspris’ 
10.10.2019

RUC-forskere belønnes med formidlingspris

A
Aktuelt
10.10.2019
4 min
To forskere på Journalistik på RUC har modtaget universitetets forskningsformidlingspris, der bliver givet til enten en enkelt RUC-forsker eller en gruppe, der har udført et særligt stykke formidlingsarbejde i deres forskning.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

I år er RUC’s forskningsformidlingspris gået til professor (MSO) i journalistik Mark Blach-Ørsten og studielektor i journalistik, Mads Kæmsgaard Eberholst. Prisen modtog de under Årsfesten for deres projekt ’Valgbarometer 2019’, der er analyser af den valgkamp, vi lige har været igennem, og forskningen er vel at mærke foregået, mens valgkampen stod på.

«Vi er da super glade for prisen. Normalt er formidlingsopgaven i forskning noget, der lever et stille liv, så at RUC vælger at sige, vores forskning er vigtig, er vi rigtig glade for, « siger Mads Kæmsgaard Eberholst.

Projektet blev udført i samarbejde med DR og Infomedia, og det bevirkede netop, at de to forskere havde helt friske data at analysere ud fra. Mark Blach-Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholst havde i forvejen udvalgt en række emner, som de ville undersøge dækningen af, samt hvad der var fokus på under valgkampen. Emnerne var velfærd, EU, forsvar, klima og miljø, pension, sundhed, flygtninge og indvandrere, økonomi og minimumsnormeringer i daginstitutioner. Forskerne fik data fra både nyhedsmedier, men også fra sociale medier, da brugen af SoMe er steget markant de senere år.

»Valgkampen har vist sig at være et virkelig godt emne at forske i.«

Mark Blach-Ørsten, professor (MSO) i journalistik på RUC og vinder af formidlingsprisen

Blach-Ørsten og Kæmsgaard kunne for eksempel se, at der igennem hele valgkampen skulle kæmpes for at få visse af emnerne på dagsordenen. Klima og miljø blev det, der totalt set dominerede mest i medierne, skønt der ikke var konstant fokus på det emne. Den dag, valget blev udskrevet, fik emnet flygtninge og indvandrere mest omtale i forhold til de andre valgkamp-temaer.

Mange af de emner, der var relevante for såvel Europaparlamentsvalget som folketingsvalget smeltede sammen, og emnet EU kom i det hele taget meget på dagsordenen.

»Valgkampen har vist sig at være et virkelig godt emne at forske i. Vi har udført forskning på både danske og udenlandske valg, og der er det fedt at have både noget langsigtet data og noget kortsigtet,« siger Mads Kæmsgaard Eberholst.

Vigtigt med en troværdig og neutral stemme

Ifølge Mads Kæmsgaard Eberholst er universiteter altid i en eller anden form for kamp mod tænketanke, politiske partier og andre parter, der mener noget om politik. Derfor er det særligt vigtigt, at forskere kan være med i den dagskontekst og komme med bidrag, som bliver respekteret på en anden måde.

»Universiteter har en tendens til, at vi kommer sent på banen. Vi sidder inde på vores kontorer og måler på virkeligheden og lidt senere, når det passer os, så siger vi noget, som rigtig tit er på bagkant,« fortæller Mads Kæmsgaard Eberholst og tilføjer:

»I en valgkamp, der typisk varer tre uger, er der ikke tid til at være på bagkant. Og der synes jeg, at vores måde at måle på bidrager til den offentlige debat på en helt anden vis end den, de andre aktører bruger, og som kan være kommercielle eller politisk farvede. Det er vi jo overhovedet ikke. Der synes jeg, det er vigtigt, at universiteter kan have en troværdig stemme, også i en valgkamp, hvor alting skal gå lidt stærkt.«

Om prisen

Roskilde Universitets forskningsformidlingspris bliver uddelt hvert år til et projekt eller en indsats, der er blevet udført inden for det sidste år. Prisen er på 10.000 kroner, der skal bruges på forskningsaktiviteter. I år blev prisen uddelt ved RUC’s officielle del af Årsfesten den 20. september 2019.

I Priskommitéen sidder:

– Maja Horst, professor på DTU

– René la Cour Sell, direktør, Roskilde Kongres- og Idrætscenter

– Peter Kjær, prorektor på RUC

– Elisabeth Hvas, vicedirektør for Kommunikation og Rektorsekretariat på RUC

»Der synes jeg, det er vigtigt, at universiteter kan have en troværdig stemme, også i en valgkamp, hvor alting skal gå lidt stærkt.«

Mads Kæmsgaard Eberholst, studielektor i journalistik på RUC og vinder af formidlingsprisen

Arbejdet med ’Valgbarometer 2019’ er nået ud til den brede befolkning, hvilket netop er et af kriterierne for at modtage formidlingsprisen. Samtidig er en af begrundelserne for, at netop dette projekt har fået prisen, at det er ”Udførelse og formidling af forskning ’in real time’”, altså hvor forskningen er foretaget og formidlet, lige mens tingene skete ude i virkeligheden

Sjovt og vigtigt at forske

Forarbejdet til dette projekt startede allerede for to år siden, da der i krogene blev talt om, at der kunne blive udskrevet valg. På den måde har Mark Blach-Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholst siddet i samme venteposition som resten af landets journalister, mens de under valgkampen også skulle passe det arbejde og den undervisning, de ellers har på RUC. Men de to forskere har nydt at gøre det.

»Jeg tror, der findes to slags forskere. Der er dem, der siger, at det her er en opgave, man synes er sjov og vigtig, så den tager man på sig, og så er der dem, der reelt slet ikke har lyst til at gøre det. Og der hører både Mark og jeg til i den første kategori. Vi synes jo også, det er sjovt,« siger Mads Kæmsgaard Eberholst.

Et udsnit af Mads Kæmsgaard Eberholst og Mark Black-Ørstens forskningsresultater.