‘Fortsat kraftig stigning i antallet af indberettede sager om eksamenssnyd’ 
24.10.2019

Fortsat kraftig stigning i antallet af indberettede sager om eksamenssnyd

A
Aktuelt
24.10.2019
9.30 min
Foto: Shutterstock
I foråret kunne RUC Paper fortælle, at antallet af eksamenssnydssager i 2019 allerede havde nået samme antal som for for hele 2018. Og den kraftige stigning er fortsat ind i efterårssemesteret.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Den kraftige stigning i antallet af eksamenssnydssager i 2019, sammenlignet med foregående år, er blevet ved. I foråret kunne RUC Paper fortælle, at antallet af personer indberettet for snyd allerede lå på 33 personer – det normale tal for et helt år.

Således er antallet af studerende, der er indberettet for plagiat eller anden form for eksamenssnyd, nu allerede helt oppe på 61 – fordelt på 42 sager – selvom året endnu ikke er slut. Det er en fordobling i forhold til antal personer sidste år og en stigning på mere end 60 pct. i forhold til antallet af sager sidste år.

Stigning er svær at forklare

Maria Louise Søndergaard er viceuddannelseschef for Uddannelse og Studerende på RUC, der blandt andet tager sig af den administrative behandling af sager om eksamenssnyd.

»Vi kan ikke sige, at der er én specifik årsag til stigningen, da stigningen er sket over en tidsmæssigt begrænset periode, og der samtidig ikke er klarere årsagsforklaringer på baggrund af antallet, typer mv. Der er heldigvis fortsat tale om et meget begrænset antal eksamenssnydssager i forhold til antallet af eksaminer. Men stigningen finder vi naturligvis bekymrende, hvorfor universitetet har nedsat en projektgruppe som skal arbejde med forebyggelse af eksamenssnyd,« fortæller hun.

»Stigningen finder vi naturligvis bekymrende, hvorfor vi har nedsat en projektgruppe som skal arbejde med forebyggelse af eksamenssnyd.«

Maria Louise Søndergaard, viceuddannelseschef for Uddannelse og Studerende på RUC

»Desuden tror vi ikke, at der kun kan lokaliseres én årsag hertil, men der er måske kommet en større bevidsthed omkring eksamenssnyd.«

Det er vigtigt at understrege, at disse tal ikke dækker over studerende, der er blevet dømt for snyd, men udelukkende studerende, der er blevet indberettet for snyd, hvorefter der så er blevet oprettet en sag, som skal afgøres.

Det er ikke administrationen på RUC, der gennemgår eksamener og arbejdsprocesser for at lokalisere mulige brud på eksamensreglerne. Sager om eksamenssnyd opstår som regel på baggrund af indberetninger fra studieledere eller studerende.

Antallet af personer i statistikken nedenstående dækker over de personer, der er omfattet af sagen om eksamenssnyd. Det betyder, at en gruppe på tre medlemmer kan blive indberettet for snyd, og det vil således tælle som én sag. I nedenstående grafik ses det, hvordan sager bliver opgjort som antal tilfælde af eksamenssnyd.

Forskellige typer af snyd

Der findes forskellige former for eksamenssnyd. Den mest kendte er plagiat. Her er det som regel studielederen, der indberetter en sag hos administrationen, og mistanken om plagiat kommer oftest fra den eksaminator, der har siddet med den pågældende studerendes eksamen.

Men der findes også andre former for eksamenssnyd. Maria Louise Søndergaard fortæller, at det for eksempel kan ske under en stedprøve, hvor det er forbudt at have kommunikation med omverdenen. Her kan den formodede snyd for eksempel opdages af en eksamensvagt.

Ingen har interesse i sager om snyd

Maria Louise Søndergaard understreger, at universitetet gør meget for at mindske antallet af eksamenssnydssager så meget som muligt. Administrationen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af blandt andet hende selv, studieledere og viceinstitutledere med henblik på at forebygge antallet af eksamenssnydssager.

»Når det så er sagt, vil vi formentligt ikke kunne undgå alle sager med eksamenssnyd, da der forventeligt vil være situationer, hvor en studerende plagierer eller udøver eksamenssnyd på anden måde.  Nogle af sagerne kunne måske have været undgået, hvis den studerende havde været bedre orienteret eller bevidst om reglerne.«

»Universitetet er jo selvfølgelig interesseret i, at reglerne er klare for alle, og derfor skal vi netop arbejde med forebyggelse. Det gør vi også allerede, og arbejdet hermed bliver intensiveret med det forebyggelsesprojekt, der er igangsat,« siger Maria Louise Søndergaard.

»Vi skal selvfølgelig stadig som universitet gøre mest muligt for, at de studerende er så oplyste om eksamensreglerne som muligt.«

Maria Louise Søndergaard, viceuddannelseschef for Uddannelse og Studerende på RUC

Hun understreger, at administrationen ikke kan se igennem fingre med, at der foregår snyd.

»Vi bliver selvfølgelig også nødt til at sanktionere, når der foregår eksamenssnyd, fordi det jo samtidig handler om akademisk redelighed og renomme,« siger Maria Louise Søndergaard.

Hun mener, at reglerne for eksamen på RUC selvfølgelig skal være klare og tydeligt formidlede, hvilket hun også mener, at de er, men at de studerende også har et ansvar for at være informerede og bevidste om reglerne for en eksamen.

»Derfor skal vi selvfølgelig stadig som universitet gøre mest muligt for, at de studerende er så oplyste om det her som muligt, så de ikke uforvarende ender i situationer, der er meget ulykkelige for dem selv og uhensigtsmæssige for universitetet,« understreger hun.

På RUC’s intranet ligger reglerne for eksamen tilgængelige, ligesom der også er henvisninger til de statslige bekendtgørelser og regler på området. Derudover sørger RUC ifølge Maria Louise Søndergaard for at holde oplæg ved semesterstart og personalemøder, så både studerende og undervisere bliver bevidste om reglerne for eksamen.