‘Univalg på RUC: Det stemmer du om’ 
Artikel l 31.10.2019

Univalg på RUC: Det stemmer du om

C
Campus
Artikel l 31.10.2019
4 min
Det er endnu engang tid til det årlige universitetsvalg på RUC. RUC Paper har samlet overblikket til dig, så du kan skal læse én artikel for at være ajour med kandidater, deres mærkesager og den indflydelse, de søger.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Du har sikkert på vej til RUC de sidste par dage fået stukket en kop kaffe, et æble eller en croissant i hånden af morgenfriske studerende. Det kan kun betyde én ting: Der er universitetsvalg! RUC Paper giver dig her et overblik over hvem, der stiller op, hvad deres mærkesager er, og hvor de gerne vil have, at du stemmer dem ind.

Hvem stiller op, og hvad er deres mærkesager?

I år kan du til universitetsvalget stemme på kandidater fra to organisationer.

Foto: Frit Forum

Den første er Frit Forum Roskilde, der i alt har seks kandidater.

Sophia Ryberg stiller op til Akademisk Råd og Sambach Studienævn med mærkesagen Stop freerider-kulturen – Styrk kravene til de studerende.

Emma Bønnelykke stiller op til Akademisk Råd og Humbach Studienævn med mærkesagen Projektfrit semester – praktik på bacheloren.

Mathilde Kornmod stiller op til Akademisk Råd og Sambach Studienævn med mærkesagen Opkvalificer RUC – Styrk samarbejdet med erhvervslivet.

Fahmi Jama stiller op til Akademisk Råd og Sambach Studienævn med mærkesagen Forkort basis – Forbedr vores uddannelse.

Sebastian Hardmann stiller op til Akademisk Råd og Sambach Studienævn med mærkesagen Optimer gruppearbejdet – Styrk vejledning og feedback.

Anders Rønnov stiller op til Akademisk Råd og Kandidatstudienævn for Arbejdslivsstudier med mærkesagen Afskaf fremmødepligten – Bekæmp det administrative kaos.

Foto: Studenterrådet

Den anden organisation er Studenterrådet, der i år også stiller op med seks kandidater.

Kenny Haslund stiller op til Akademisk Råd med mærkesagen Styrk Natbachs faglige fundament.

Sif Stokholm stiller op til Akademisk Råd med mærkesagen Prioritér hum – Meningsfuld vejlederfordeling.

Malte Kofoed stiller op til Akademisk Råd med mærkesagen Let’s all stand together – For an international RUC.

Victoria Arlø stiller op til Akademisk Råd med mærkesagen Trygge rammer for Sammer – Stabilitet i vores studiemiljø.

Rasmus Tronier stiller op til Akademisk Råd med mærkesagen Klima i fokus – Gør RUC bæredygtig.

Peter Nici Sørensen stiller op til Akademisk Råd med mærkesagen Retssikkerhed for studerende – En gennemskuelig administration.

Derudover har begge organisationer støttekandidater stående på valglisten til at hjælpe dem med at blive valgt ind.

Studienævnene har kandidater fra lokale fagråd

Til studienævnene på basisuddannelserne er det ikke kandidater fra Studenterrådet, men kandidater fra de forskellige lokale fagråd, der stiller op. De har et tæt samarbejde med Studenterrådet både under og imellem valget, da de begge er politisk uafhængige og enhedsorganiserede.

Fra SamRådet stiller fire kandidater op til studienævnet på Sambach. Disse er:

Albert Alexander John med mærkesagen Klar kommunikation – for vores trivsel.

Cevri Ocak med mærkesagen Større sammenslutning – stærkere studiemiljø.

Tim Tørnqvist Jensen med mærkesagen Strømlinet info – Vi er ikke i mål endnu.

Lauge Lunding Bach med mærkesagen Sammen om relevant metode.

Foto: Samrådet

HumRådet stiller med følgende fire kandidater:

Anne Sofie Hestbæk Berthelsen

Cecilie Houmann Flensted Møller

Julie Skaaning Bruun

Emma Vangede Jørgensen

Foto: Humrådet

Hvilken indflydelse vil de gerne have?

Til universitetsvalget på RUC skal de studerende stemme om, hvilke kandidater de vil have til at repræsentere sig i forskellige organer på RUC.

Disse organer er:

Akademisk Råd:

Akademisk Råd arbejder med sager vedrørende uddannelse, forskning og økonomi på RUC og har som opgave at rådgive rektor herom. Rådet arbejder med spørgsmål, der vedrører hele universitetet som for eksempel hvor mange vejledertimer, man skal have på et projekt, hvordan bachelorhusene skal være strikket sammen, og hvordan man på bedst mulig vis implementerer reformer og anden lovgivning fra ministeriet og regeringen.

Rådet består af repræsentanter fra det videnskabelige personale på RUC samt studerende.

I dag har Frit Forum ét medlem af rådet, Sophia Ryberg, og Studenterrådet har fem medlemmer, Freja Høy Hansen, Jacob Tofte, Michael Mario Marigliano, Nicoline Samantha Schmidt og Signe Bøtzau Paulsen. Hver er af de seks studerende, der sidder i rådet, repræsenterer et område, så man er sikker på, at alle studerendes interesser er taget med i betragtning, når beslutningerne skal tages.

Universitetsbestyrelsen:

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed, og det er her, de overordnede rammer for universitetet besluttes. Det er bestyrelsen, der opretter eller nedlægger fag, vedtager strategier for RUC, hyrer og fyrer rektor samt vedtager budget.

Universitetsbestyrelsen består af to studerende, to RUC-ansatte og fem eksterne repræsentanter.

De to studerende i universitetsbestyrelsen kommer fra Studenterrådet, og i år er der faktisk ikke valg til universitetsbestyrelsen.

Studienævn:

Det er studienævnene, der arbejder med at udvikle de forskellige fag. Det er dem, der udarbejder studieordninger, beslutter hvordan kurserne skal strikkes sammen, følger op på evalueringer vedrørende studiemiljø og kurser samt behandler ansøgninger omhandlende dispensation eller merit.Studienævnene består af lige mange studerende og RUC-ansatte, og det er dermed det organ, hvor studerende på RUC faktisk har størst indflydelse, når det kommer til hverdagen som studerende.

I studienævnet for Sambach sidder der to studerende fra Frit Forum og to studerende fra SamRådet.

I studienævnet for Humbach sidder der fire studerende fra HumRådet.

I studienævnet for Humtek sidder der seks studerende fra HumTek Rådet.

I studienævnet Natbach sidder der fire studerende fra NatRådet.

Da Frit Forum kun opstiller kandidater til studienævnene på Sambach og Humbach, vil der ikke være kampvalg om pladserne til studienævnene på Natbach og HumTek, som dog ligeledes har egne lokale fagråd siddende, der samarbejder med Studenterrådet.

Ovenstående er skrevet på baggrund af indsamling af information fra Studenterrådet på RUC, Frit Forum Roskilde og RUC’s intranet.

Tirsdag d. 5. november er den sidste dag, du kan nå at stemme.