‘CORONA-VIRUS: RUC skærper reglerne over for medarbejderne’ 
05.03.2020

CORONA-VIRUS: RUC skærper reglerne over for medarbejderne

C
Campus
05.03.2020
4 min
Corona-virussens udbredelse spreder sig dagligt. Myndighederne har derfor ændret i deres anbefalinger til blandt andet danske uddannelsesinstitutioner, hvor flere af de ansatte ofte er uden for Danmarks grænser. Indtil videre fortsætter driften som normalt på RUC og en enkelt medarbejder er sendt hjem.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Opdateret d. 5/3 kl. 14.33

De danske sundhedsmyndigheder skærper fortsat, hvordan den danske befolkning skal forholde sig til corona-virussen. Det får nu også konsekvenser for ansatte og studerende på RUC.

Tirsdag aften d. 2. marts tikkede en mail ind i indbakken, hvori universitetsdirektør Peter Lauritzen bad alle medarbejdere og studerende på RUC om at efterleve de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

De lyder, at alle medarbejdere og studerende på uddannelsesinstitutioner, der har været i de særlige smitteområder, skal blive hjemme i 14 dage efter, at de er udrejst fra områderne. Det gælder også, hvis de har været i transit i områderne.

De studerende opfordres til at gøre det samme, men indtil videre bliver de ikke sendt hjem, som det gælder medarbejderne på RUC.

Indtil videre er kun en enkelt medarbejder sendt hjem, lyder det fra universitetsdirektør Peter Lauritzen. Det er en medarbejder, som har været i et kort transitophold i et af risikoområderne.

Men situationen kan hurtigt ændre sig – og den ændrer sig hele tiden.

»Lige nu fungerer RUC’s daglige drift stort set normalt. Det er klart, at vi lurer på risikoen for, at vi pludselig har 20 undervisere hjemsendt i morgen eller 200 studerende, som ikke kan få vejledning eller undervisning. Det vil jo påvirke den mere fundamentale drift af universitetet. Der er vi ikke endnu; men det er klart, at det er noget, vi er opmærksomme på,« siger Peter Lauritzen. Han er formand for en særlig beredskabsgruppe, som RUC nedsatte allerede for en uge siden.

Beredskabsgruppen er udvidet denne uge og består nu, ud over Peter Lauritzen, af de fem vicedirektører og sekretariatslederne.

FAKTA

Listen over smittede områder kan ændre sig dagligt, men lyder lige nu på Kina, Singapore, Hong Kong, Japan, Iran og regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto i det nordlige Italien.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er det kun medarbejdere, som er vendt hjem fra risikoområder efter d. 2. marts, som skal sendes hjem. Har du rejst eller været i transit i et risikoområde inden d. 2. marts, skal du altså ikke sendes hjem.

RUC opfordrer fortsat alle til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger ved udlandsrejser, generel god håndhygiejne, brug af håndsprit bl.a. i kantinen. Derudover skal man være opmærksomme på symptomer, der kan pege i retning af smitte. Hvis man er i tvivl, kan man læse videre på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ved konkret mistanke om smitte hos sig selv eller en kollega eller medstuderende, mens du er på RUC, skal du straks kontakte vicedirektør for Økonomi og Campus Stig Plougmand på tlf. 21 79 91 11.
Hvis du bliver syg uden for RUC, så kontakt vagtlægen. Du skal desuden hurtigst muligt orientere vicedirektør for Økonomi og Campus Stig Plougmand herom på sp@ruc.dk.

»Det er klart, at situationen påvirker vores daglige arbejde. Lige nu får jeg og Stig Plougmand, som er ansvarlig for RUC’s beredskan, ikke tid til ret meget andet end at håndtere den her sag,« siger universitetsdirektør Peter Lauritzen. Indtil videre har godt 12 ansatte henvendt sig med spørgsmål om, hvordan de skal forholde sig.

»Vi håber, at vi er godt forberedt på en fortsat udvikling. Vi forsøger i hvert fald at tænke os rigtig godt om. Og vi forsøger hele tiden at holde et passende beredskabs-niveau. Det vil sige, at vi er opmærksomme på ikke at skabe for meget dramatik, men omvendt at være forberedte. Og det er altså en balance, som jeg tror, at alle myndigheder kæmper med,« siger han.

Beredskabsgruppen prøver blandt andet at være på forkant med en situation, hvor eksempelvis tre ansatte i IT-afdelingen bliver ramt. For hvis RUC skal lukke IT, så svarer det næsten til at lukke universitetet ned, lyder det fra Peter Lauritzen.

»Det vigtigste er, at vi er enige om at bede folk følge myndighedernes anbefalinger og ikke begynde at danne egne lokale regler«.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

»Vi skal sikre, at vi kan holde driften oppe. Den samme øvelse gør vi i forbindelse med laboratorierne. Vi forestiller os det scenarie, at vi bliver tvunget til at lukke nogle af dem ned, og så udarbejder vi en plan for, hvad vi skal gøre for at sikre den fortsatte drift,« siger han.

Hvorvidt corona-virussen kan få betydning for eksamener er endnu usikkert.

»Vi kæmper på livet løs for, at det ikke skal ende med at påvirke eksamen. Det afhænger helt af, hvor længe situationen varer, og om myndighederne skærper kravene endnu mere. Men det er jo også sådan, at folk gerne må arbejde, selv om de er hjemme. Så vi prøver at sørge for, at de har nogle arbejdsredskaber, så vi kan have fjernundervisning eller give vejledning hjemmefra, hvis det bliver nødvendigt,« siger han.

Indtil videre har godt 12 ansatte henvendt sig med spørgsmål om, hvordan de skal forholde sig.

»Vi er opmærksomme på ikke at skabe for meget dramatik, men omvendt at være forberedte. Og det er altså en balance, som jeg tror, at alle myndigheder kæmper med«.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Samtlige otte universiteter i landet er enige om at følge sundhedsstyrelsens anvisninger, fortæller Peter Lauritzen, som også er formand for universitets-direktørudvalget og er i tæt dialog med universitetsdirektørerne på de øvrige danske universiteter.

»Det vigtigste er, at vi er enige om at bede folk følge myndighedernes anbefalinger og ikke begynde at danne egne lokale regler. Vi er nødt til at følge nogle lidt firkantede regler, så folk ikke begynder at skule til hinanden – i forhold til, om man bør gå hjem eller ikke,« siger Peter Lauritzen, og fortsætter:

»Jeg håber selvfølgelig hele tiden, at det klinger lidt af. Men lige nu går det jo desværre den stik modsatte vej, og så vil det ende med at kunne påvirke vores drift,« siger han.

Mail til medarbejdere og studerende på RUC sendt tirsdag. d. 2. marts.

Til alle medarbejdere og studerende

Her til aften har de danske sundhedsmyndigheder skærpet deres beredskab og anbefalinger vedr. corona-virus. De anbefaler nu at alle medarbejdere på bl.a. uddannelsesinstitutioner der har været  i de særlige smitteområder (Kina, Singapore, Hong Kong, Japan, Iran og følgende områder i det nordlige Italien – regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto) bliver hjemme i 14 dage efter de er udrejst fra områderne.

Alle medarbejdere på RUC bedes efterleve dette og aftale det med deres nærmeste chef. Der vil naturligvis blive udbetalt normal løn i den pågældende periode.Det samme vil vi opfordre vores studerende til. De bedes kontakte deres undervisere og meddele dette. Vi vil hurtigst muligt følge op i forhold til muligheden for hjemmearbejde og fjernundervisning hvor der er behov for dette.

Vi vender tilbage med yderligere information, når vi har det.
I er alle fortsat meget velkommen til at kontakte vicedirektør Stig Plougmand (sp@ruc.dk), hvis I har spørgsmål.

Mange hilsner
Peter Lauritzen
Universitetsdirektør