‘Bachelorstuderende Marc Backhausen Erichsen: »Man kunne godt åbne op for at specialisere sig tidligere«’ 
Interview l 16.04.2020

Bachelorstuderende Marc Backhausen Erichsen: »Man kunne godt åbne op for at specialisere sig tidligere«

K
Kandidatreform
Interview l 16.04.2020
5 min
KANDIDATREFORM. Marc Backhausen Erichsen læser på fjerde semester af den samfundsvidenskabelige bachelor. Han regner med at fortsætte på kandidaten på RUC. Bachelor-delen har indfriet de fleste forventninger, selv om andet semester har virket lidt formålsløst, fortæller han.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

RUC’s kandidater skal reformeres: alt for få studerende fortsætter fra en bachelor til en kandidat. Vi har spurgt seks bachelorstuderende om, hvad de mener om uddannelserne på RUC. Og om, hvorfor de har valgt eller fravalgt at søge videre på en kandidat på RUC. En af dem, der gerne vil fortsætte videre på kandidaten, er Marc Backhausen Erichsen.

Hvorfor valgte du RUC?

»På grund af de muligheder, der er i projektarbejdet. Og på grund af den tværfaglighed, som RUC tilbyder.«

Lever bacheloren op til dine forventninger?

»Ja, det synes jeg, at den gør. I hvert fald i forhold til projektarbejdet og gruppearbejdet. Emnerne er selvvalgte, og du vælger selv litteratur og problemstillinger. På den måde får du den tværfaglighed, som du gerne vil have, og du kan dykke ned i de fagligheder, der er relevante for dig. Det er en rigtig god ting. Men det kræver også, at man er indstillet på det. Og det sætter nogle krav til de studerende i forhold til at kunne finde materiale på egen hånd samt foretage de tværfaglige koblinger på egen hånd.«

Hvordan oplever du, at dine medstuderende forholder sig til de krav?

»Der er mange, som har svært ved at finde den rigtige vinkel. Især på andet semester, hvor kravet er, at tværfagligheden skal findes inden for de fire basismoduler. Fordi du bliver bundet af at finde tværfagligheden inden for fire specifikke fag. Jeg kan huske fra mit eget semesterprojekt, at det var udfordrende.«

Hvad synes du om basisdelen?

»Den har helt sikkert noget at byde på. Men det er måske også på tide at kigge lidt mere på, hvad det egentlig er for en uddannelse, vi ønsker. Måske er det ikke nødvendigt, at basisdelen løber over to fulde år. Man kunne godt åbne op for, at man kan specialisere sig tidligere. Det største problem, som jeg ser på basisdelen, det er faget ”planlægning, hum og ressourcer”, som jeg ser som stående lidt i en identitetskrise i forhold til, hvad det fag egentlig vil. Jeg kan huske, at det var enormt stressende, at der ikke lod til at være det store formål med det fag, og det skygger for hele semestret, hvilket er rigtig ærgerligt.«

»Jeg overvejede på mit andet semester, om jeg skulle læse psykologi på KU. Fordi en uddannelse fra KU giver en anden klarhed udadtil. Men samtidig så var det ikke den uddannelse, jeg egentlig ville have. Så jeg skød hurtigt ideen til hjørne igen.«

Så hvad fungerer, og hvad fungerer knap så godt?

»Andet semester virker som sagt lidt formålsløst, men til gengæld fungerer første semester rigtig godt. Det gav mening, og jeg kunne se formål og relevans. Første semesters metode-fag burde måske revurderes i forhold til, hvad det skal kunne. Niveauet var for lavt, og man kunne sagtens have større forventninger til de studerende. De er i stand til at tænke på et højere og mere abstrakt niveau, end hvad faget lægger op til. Jeg kunne også godt tænke mig, at metode-fagene var mindre bundne. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad jeg skulle bruge alle teorier om den kvantitative metode til, mens indføringen i den kvalitative metode var rigtig god i forhold til den profil, jeg gerne vil have.«

 Hvad tænker du om kombi-strukturen på bachelordelen?

»Det har givet god mening for mig. Fordi jeg har en klar forståelse af, hvad jeg gerne vil, når jeg er færdig. Jeg startede på RUC med det i baghovedet, at jeg gerne vil ud og være konsulent inden for HR-verdenen. Derfor har jeg været målrettet fra start og haft et formål med mine kombi-valg. Men jeg kan forestille mig, at det er sværere at navigere i, hvis man ikke har haft den samme klarhed, som jeg har haft fra start. For lige så mange valg, der er, lige så mange fravalg er der. Og jeg har da også været i tvivl, efter at jeg startede, fordi jeg pludselig blev præsenteret for et væld af muligheder.«

Har du overvejet at droppe ud af RUC på noget tidspunkt?

»Ja, lige kortvarigt. Uden at det rigtig blev helt seriøst. Jeg overvejede på mit andet semester, om jeg skulle læse psykologi på KU. Fordi en uddannelse fra KU giver en anden klarhed udadtil. Men samtidig så var det ikke den uddannelse, jeg egentlig ville have. Så jeg skød hurtigt ideen til hjørne igen.«

»Bachelordelen skal give den brede indføring og rumme flere valgmuligheder – det vil medvirke til at give et godt fagligt miljø på kandidaten.«

Så du fortsætter på en kandidat på RUC?

»Ja, det er min plan i hvert fald.«

Hvad tænker du om, at kombi-strukturen afskaffes på kandidaten, men bliver på bacheloruddannelsen?

»Jeg tror ikke, at den brændende platform lige nu er at ændre bachelorstrukturen i forhold til at tilpasse den til kandidaten. Og det kan give fin mening, at der er en kombistruktur på bacheloruddannelsen, men ikke på kandidaten. Bachelordelen skal give den brede indføring og rumme flere valgmuligheder – det vil medvirke til at give et godt fagligt miljø på kandidaten.
Men forandring kan være en god ting, og jeg synes ikke, at det er dårligt, at der kommer en kandidatreform og måske også en bachelor-reform på sigt. Vi skal bare ikke blive et mini-KU. Jeg kan godt være bekymret for, at kandidatreform og sammenlægninger betyder, at de små fag på RUC forsvinder. Og det vil være ærgerligt, for folk skal have lov til og frihed til at følge de interesser, de har.«

Er du bekymret for dimittend-ledigheden?

»Nej, det er jeg ikke. Ledigheden er jo også kun høj det første år, for så at falde ret drastisk derefter. Og uanset hvor du kommer fra, så har du nok nogle opstartsvanskeligheder og skal lige vænne dig til at være ude på arbejdsmarkedet samt måske have et fuldtidsjob for første gang.
Jeg regner desuden med, at jeg skal starte som selvstændig, så derfor er jeg ikke så bekymret for at skulle ud at finde et arbejde.«