‘DEBATINDLÆG: En kandidatreform, der styrker bacheloruddannelserne’ 
Debatindlæg l 16.04.2020

DEBATINDLÆG: En kandidatreform, der styrker bacheloruddannelserne

K
Kandidatreform
Debatindlæg l 16.04.2020
6 min
RUC står over for en kandidatreform. RUC Paper bringer her et debatindlæg af adjunkt i medier og litteratur på IKH, Hans Ulrik Rosengaard.

Skrevet af

Hans Ulrik Rosengaard

Adjunkt i medier og litteratur og huskoordinator, IKH

Der er en kandidatreform på bordet og i høringssvar, samt i en artikel i RUC Paper, bliver der kaldt på, at en bachelorreform bør tænkes med i kandidatreformen. En studieleder og en formand for et institutråd fremhæver, at der er dårlige erfaringer med at oprette kandidat- og bachelorreform i to tempi.

Der bliver desuden peget på, at hvis ikke kandidat- og bachelorreform tænkes i en samlet uddannelsesreform, så kan det blive vanskeligt at sikre helhed i uddannelserne. Kan man ikke sikre den helhed, er det tvivlsomt, om man vil kunne forbedre overgangen fra bachelor- til kandidatuddannelse. Det er svært at være uenig.

Rektor har svaret, at det er vanskeligt nok at gennemføre en reform af kandidatuddannelserne, og at det derfor er fornuftigt først at tage den ene reform og derefter den anden. Det kan man sådan set også godt se logikken i. Studielederen på Humbach peger så på, at bacheloruddannelserne faktisk er en succes og virker, så det derfor først og fremmest må dreje sig om at gennemføre en kandidatreform, der ligger i forlængelse af de bacheloruddannelser, der allerede fungerer. Det lyder alt sammen rigtigt, så hvad er problemet?

Ja, det er et problem og det er derfor også usandsynligt, at vi kan nøjes med én faglig vinkel på problemet for at forklare, forstå og løse det. Problemet må angribes tværfagligt. Lad os begynde historisk: I den 23 år gamle antologi ”RUC i 25 år” beskriver Jesper Trolle, hvordan RUCs overbygningsfag dengang var en trussel mod det, han kaldte RUCs uddannelsesmodel. Fagene ville have disciplinær faglighed. Den var der ikke nok af dér, hvor de selv var. Derfor ville de indføre den på basis. Med tiden har de haft held til det. Tankegangen har sat sit præg på de bacheloruddannelser, vi har i dag. Men set fra de fleste kandidatuddannelser virker det stadig ikke som om, der er nok af deres faglighed på bacheloruddannelserne.

På bacheloruddannelserne dominerer det, Trolle kaldte RUCs uddannelsesmodel i langt højere grad: Der arbejdes problemorienteret og dermed også tværfagligt i projektarbejdet. Af høringssvarene fra RUCs kandidatuddannelser fremgår det, at der på kandidatuddannelserne hersker en del forvirring om, hvad der menes med tværfaglighed. Det er man ikke nær så meget i tvivl om på bacheloruddannelserne: Når der arbejdes problemorienteret, ja så arbejdes der også tværfagligt. Det er kun de problemer, fagene selv har udviklet, der anerkender faggrænserne. Resten går på kryds og tværs. Tværfaglighed er uløseligt forbundet med problemorientering. Vi ved det egentlig godt. Alligevel kan pointen gå tabt i den store afstand fra bachelor- til kandidatuddannelse.

Debatindlægget er udelukkende udtryk for skribentens holdning.

Vi skal sørge for, at det ikke i fremtiden er kandidatuddannelserne, der bestemmer, hvem der bliver allokeret til bacheloruddannelserne. Det skal bacheloruddannelserne!

Vores problem har også en organisatorisk dimension. Der hersker nemlig en asymmetri i den måde, vi laver uddannelser på. Kandidatuddannelserne laver kandidatuddannelser. Bacheloruddannelserne laver ikke bacheloruddannelser. Det gør kandidatuddannelserne! Kandidatuddannelserne bestemmer, hvem der skal undervise på kandidatuddannelserne. Bacheloruddannelserne bestemmer ikke, hvem der underviser på bacheloruddannelserne. Det gør kandidatuddannelserne! Asymmetrien er næppe begrundet i organisatoriske idealer: Den medfører en systematisk adskillelse af viden og ansvar på den ene side og beslutningskompetence på den anden.

Eller vi kunne sige magt. Det ved alle fag noget om! Den kan være svær at få øje på. Ofte er den som vinden, vi ikke kan få at se. Så der må fortolkningsfaglighed til: Når vi ser en mærkelig asymmetri, der synes stik imod al fornuft, kan vi forklare den med magt. Hvis vi antager, at magten på universitet er placeret på kandidatuddannelserne, kan vi forklare den organisatoriske asymmetri. I øjeblikket er indflydelsen på uddannelsernes form og indhold ligefrem proportional med afstanden til en 1. semester-studerende. Det har bacheloruddannelserne langt vanskeligere ved at trives med end kandidatuddannelserne.

Nu sidder der måske en økonom og tænker ”Hvad med min faglighed? Den er da enormt vigtig for hele debatten om en kandidatreform!” Og det er rigtigt. Der er nemlig endnu en asymmetri mellem bachelor- og kandidatuddannelser: Bacheloruddannelser betaler for sig selv. Det gør kandidatuddannelser ikke. Dem betaler bacheloruddannelser for. Alligevel er der nogle på kandidatuddannelser, der har den teori, at de højere uddannelser lider frygteligt under New Public Management, og det har de måske ret i. Men det kan altså ikke være den form for New Public Management, der er ren neoliberal ideologi, og som styrer det offentlige alene med øje for bundlinjen. Der skal et mere dialektisk begreb til for at få fat i, hvad det er for et managementregime, som er på spil. Så vi får brug for en filosof.

Det er næsten til at blive postkolonial af. Hvis ikke det altså lige var fordi, det i grunden er mere kolonialt end post. Historien har det med at gentage sig. Den måde, kandidatuddannelserne styrer bacheloruddannelserne på, har lært meget af vestens kolonihistorie: Kandidatuddannelserne bestemmer over de fjerne egne på bacheloruddannelserne, der til gengæld kompenserer kandidatuddannelserne økonomisk for at slippe for det tunge ansvar som frihed og selvstændighed jo også er. Og det er faktisk heller ikke sådan, at kandidatuddannelserne slet ikke er i berøring med deres kolonier. Man kan for eksempel, selv om man egentlig hører til på en kandidatuddannelse, og alle anerkender det, blive udsendt til kolonien for en periode. Det er naturligvis et kors, og derfor bliver man også kompenseret for det. En sådan udstationering kaldes en allokering. Men det er en slags eufemisme. For der er vanvittigt mange problemer i kolonierne. Og det er ikke sikkert, man får lov at tage sine egne med fra sin kandidatfaglighed. For i kolonierne har man nogle vilde uciviliseret størrelser, man – også med en eufemisme – kalder studerende, og af og til er det dem, der tvinger én til at forholde sig til, hvad det er for nogle problemer, de ser. Det er hårdt, og derfor varer allokeringer sjældent særligt længe. Så får man lov at komme hjem igen.

Nuvel, det hele er lidt komisk. Ingen behøver at tage anstød eller føle sig truffet. Heller ikke selvom, der er meget sandhed i det. For det problem, vi taler om her, er det, vi kalder strukturelt. Derfor skal vi heller ikke løse det med samvittighed, opfordringer eller hensigtserklæringer. Vi skal løse det strukturelt ved at organisere os på en anden måde. Lad os benytte reformarbejdet til det!

Vi skal for det første sørge for, at den succesfulde RUCske uddannelsesmodel, der trods vilkårene har ført til bacheloruddannelsernes succes, bliver model for kandidatuddannelserne også. Det kunne for eksempel ske ved, at vi, når vi skal oprette nye kandidatuddannelser, kræver af dem, at de alle er problemorienterede og tværfaglige. Det ville af sig selv skabe større sammenhæng mellem bachelor- og kandidatuddannelse. Og det ville måske også reducere kandidatuddannelsernes trang til at kolonialisere og disciplinere bacheloruddannelserne med indholdskrav. De nye kandidatuddannelser vil have langt lettere ved at se sig selv i bacheloruddannelserne, hvis deres uddannelsesmodeller flugter.

Dernæst skal vi sørge for, at det ikke i fremtiden er kandidatuddannelserne, der bestemmer, hvem der bliver allokeret til bacheloruddannelserne. Det skal bacheloruddannelserne! Forestil jer, at det var bacheloruddannelserne, der bestemte, hvem der skulle undervise på kandidatuddannelserne. Det kan man slet ikke forestille sig. Det giver faktisk ikke mere fornuft, at det er omvendt. Der skal være sammenhæng mellem beslutningskompetence og ansvar. Det er der ikke, hvis det er studieledere, forskningsgruppeledere eller andre end bacheloruddannelsernes egne studieledere, der bestemmer, hvem der allokeres til bacheloruddannelserne.

Gennemfører vi kandidatreformen efter de retningslinjer, der lå i det udspil, der kaldte retningslinjerne dogmer og principper, og tager vi højde for, at vi på universiteter har nogle magtlogikker, der ligger så dybt i vores kulturelle koder, at vi oplever dem som anden natur, kan vi være langt mere fortrøstningsfulde med udsigten til, at der efter den forestående kandidatreform følger en bachelorreform.

Og den reform har vi også brug for. Bacheloruddannelserne skal indrettes, så vi kan styrke og revitalisere det gruppearbejde, hvis tværfaglighed følger af problemorientering.