‘Kandidatstuderende Peter Bruun Nielsen: » Ærgerligt at fjerne det, der gør RUC til RUC«’ 
Interview l 30.04.2020

Kandidatstuderende Peter Bruun Nielsen: » Ærgerligt at fjerne det, der gør RUC til RUC«

K
Kandidatreform
Interview l 30.04.2020
4 min
KANDIDATREFORM. Peter Bruun Nielsen er kandidatstuderende på Plan, By og Proces samt Geografi. Han er glad for de nuværende kandidatuddannelser og synes ikke, at valgfriheden inden for kombinationen af fag skal indskrænkes yderligere.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Hvorfor RUC til at starte med?

»Jeg traf mit valg på grund af uddannelsen Plan, By og Proces på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT).«

Havde du forinden hørt noget om, hvordan universitetet fungerede?

»Det var ikke som sådan RUC’s strategi eller dets måde at være universitet på, der gjorde, at jeg startede. Det var indholdet på den specifikke faguddannelse, jeg gerne ville have.«

Og hvordan var det så at starte?

»Jeg har læst både på CBS og på KU, før jeg startede på RUC. Det var meget bedre at starte på RUC, fordi vi får den her brede vinkel på basisdelen til at starte med. Det var ikke så intenst, jeg havde lige et års tid til at blive kørt i stilling, mens jeg fik lov til at reflektere over mange ting, som ligger uden for mit eget fagområde.«

»Det har jo altid være RUC (kombistrukturen, red.), så det må betyde, at man ikke har været i stand til at brande sig selv og kommunikere, hvad RUC er. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man skal lave RUC om for at være i stand til at forklare, hvad man står for.«

Hvad synes du om kombi-strukturen på bachelordelen?

»Jeg læser Plan, By og Proces samt Geografi, og det er to fagkombinationer, som udhuler hinanden ret meget. Så det kan til tider være svært at se, hvornår det er det ene fag, og hvornår det er det andet. Så på den måde lægger jeg ikke så meget mærke til, at jeg læser en kombinationsuddannelse.«

Hvad var dine overvejelser omkring at fortsætte på kandidaten?

»Jeg var rimelig hooked på, at det skulle være RUC. Jeg undersøgte ikke engang, hvad der var uden for RUC. Plan, By og Proces er min hylde rent fagmæssigt, så jeg havde ikke incitament til at søge et andet sted.«

Nu står kandidatuddannelserne jo over for en reform, som lægger op til at afskaffe kombi-strukturen samt at skabe mere sammenhængende uddannelser. Hvad tænker du om det som studerende?

»Det virker lidt ærgerligt, at man fjerner det, der gør RUC til RUC. Det virker, som om det skal være ”Aalborg Universitet ’light’”.

Da jeg startede på RUC, ændrede man uddannelserne fra at være frie kombiuddannelser til være kombiuddannelser sat ind i kasser. Nu kan man kun vælge mellem et begrænset antal kombinationer. Jeg kan sagtens se, hvorfor man fjernede muligheden for at kombinere alle uddannelser på kryds og tværs og blot gav mulighed for at kombinere, hvor der reelt er fagligt incitament til at gøre det. Jeg synes, det er ærgerligt, at man så går bort fra denne model og vil give kandidattilbud, der er skrevet i sten på forhånd.«

Bevæggrunden for at reformere er blandt andet, at der er for få kandidatstuderende på RUC samt, at man ønsker nogle uddannelser med en mere klar profil. Hvad tænker du om det?

Det har jo altid være RUC (kombistrukturen, red.), så det må betyde, at man ikke har været i stand til at brande sig selv og kommunikere, hvad RUC er. Jeg synes, det er ærgerligt, at man så skal lave RUC om for at være i stand til at forklare, hvad man står for.«

»Jeg har været til jobsamtaler, hvor jeg er stødt ind i folk med en mere teknisk baggrund. Og de kan have sværere ved at forstå, hvad mine kompetencer er.«

Er der noget på kandidaten, der ikke fungerer?

»Man er meget mere selvstændig på kandidaten, hvilket jo gælder for alle kandidatuddannelser på alle universiteter. Men på bacheloren følte man sig meget mere knyttet til RUC. Nu er der så også kommet noget corona ind over, som gør, at jeg ikke kommer på campus. Men ja, jeg føler mig mere fysisk afkoblet fra RUC på kandidaten.

Jeg er med i en del frivillige aktiviteter på RUC, og hvis ikke det var for dem, tror jeg slet ikke, at jeg ville komme på RUC. Men det er også universitetets akilleshæl, at mange bor langt væk fra RUC.«

Er du bekymret over dimittendledigheden?

»Ja og nej. Jeg tænker da over, at jeg skal have et arbejde, når jeg er færdig. Inden for mit fag ligger det ret meget til højrebenet, hvad jeg skal arbejde med, når jeg kommer ud. Det er ikke sådan, at jeg skal ud og opfinde mig selv.

Det, jeg tænker mest over, det er, hvor i Danmark, jeg kommer til at arbejde – at det måske ikke bliver i hovedstadsområdet.«

Har du en oplevelse af, at du skal forsvare eller forklare dit uddannelsesvalg?

»Ikke forsvare, men forklare, jo. Jeg forstod heller ikke selv det med kombinationsuddannelserne, før jeg gik på RUC. Så folk, der ikke går på RUC, skal nok lige have en fem minutters forklaring.«

Har du oplevet at skulle forklare dig over for kommende arbejdsgivere?

»Mit felt, By, Plan og Proces, kan du læse på RUC, på AAU og til dels på DTU. Men dem fra DTU kan måske alligevel have svært ved at begribe, hvad RUC’s identitet er. Mens RUC er meget på bølgelængde med AAU. Jeg har været til jobsamtaler, hvor jeg er stødt ind i folk med en mere teknisk baggrund. Og de kan have sværere ved at forstå, hvad mine kompetencer er. Det virker ikke, som om de ser ned på RUC. De vil bare gerne have forklaret, hvad man kan. Og det går jo begge veje. Jeg er heller ikke helt klar over, hvad eksempelvis en kandidat fra DTU kan helt specifikt.«