‘RUC og Region Sjælland rykker tættere med samarbejde’ 
Artikel l 10.09.2020

RUC og Region Sjælland rykker tættere med samarbejde

A
Aktuelt
Artikel l 10.09.2020
5 min
Rektor på RUC Hanne Leth og formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, underskriver den nye samarbejdsaftale. Foto: Gert Ellegaard, Region Sjælland
Virksomheder skal i højere grad få øjnene op for kandidater fra RUC. Særligt erhvervslivet i Region Sjælland er afgørende, hvis RUC skal markere sig som regionens universitet i fremtiden, og hvis der skal dæmmes op for dimittendledigheden.

Skrevet af

Magnus Jensing Hune

Roskilde Universitet og Region Sjælland har i slutningen af august indgået et nyt samarbejde, der blandt andet skal mindske dimittendledigheden på RUC. En udfordring, som har været genstand for både debat og kritik igennem de seneste uger. Det skete i kølvandet på et kritisk debatindlæg i Politiken af uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen.

Den 26. august satte rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen, og Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland, deres underskrifter på en ny samarbejdsaftale, der binder parterne til et tæt samarbejde de kommende to år.

RUC og Region Sjælland har længe haft et samarbejde, men ifølge Allan Grønbæk, der er chefkonsulent og leder af RUC’s eksterne samarbejder, er parterne qua den nye aftale kommet et yderligere skridt tættere på hinanden. Et vigtigt skridt, når det kommer til at gøre RUC mere attraktiv for kommende studerende. Og et vigtigt skridt i bestræbelsen på at sikre, at de færdige kandidater kan komme i arbejde. Aftalen betyder nemlig blandt andet, at de studerende vil kunne skabe vigtige kontakter til erhvervslivet, allerede mens de går på studiet. Noget, som har været efterspurgt af repræsentanter fra RUC’s aftagerpaneler, som er universitetets forum for dialog om uddannelser mellem erhvervsliv og den øvrige samfundssektor.

»Med aftalen får man en formel struktur for møder mellem ledelserne på RUC og Region Sjælland. Man går fra at have enkeltprojekter med hinanden til at have en fast organisering omkring samarbejdet. At samarbejdet bliver permanent, er noget af det vigtigste,« siger Allan Grønbæk.

Samarbejdet tager afsæt i tre fokusområder. Det handler om sundhed og trivsel, bæredygtig udvikling og kvalitetsuddannelser samt livslang læring.

»Inden for sundhed og uddannelse har vi længe haft et tæt samarbejde med RUC. Det nye er arbejdet med bæredygtig udvikling.«

Thomas Aarup Larsen, sekretariatschef i Region Sjælland

Fælles interesser

At samarbejdet netop baserer sig på sundhed, bæredygtighed og uddannelse, er ikke nogen tilfældighed.

»Samarbejdet er bygget op omkring tre fokusområder, fordi det er kerneområder i Region Sjælland samtidig med, at vi har stort fokus på det hos RUC. Hvis man tegner to cirkler, er det det felt, der overlapper hinanden,« siger Allan Grønbæk.

Thomas Aarup Larsen, der er sekretariatschef hos Region Sjælland, håber, at studerende og forskere fra Roskilde Universitet kan være med til at finde gode løsninger på områderne for Region Sjælland i fremtiden. Han fremhæver især behovet for at komme udfordringer på sundhedsområdet til livs:

»De tre fokuspunkter stemmer rigtig godt overens med de styrkeområder, der findes på RUC samt med deres forskningsområder. Samtidig har vi i min afdeling, der arbejder med Regional Udvikling, blandt andet en stor udfordring i sundhedssystemet med borgere, der ikke trives, og generelt har vi et problem med livstilssygdomme, som vi skal arbejde på at reducere«.

Der er allerede sat gang i to projekter inden for området ’Bæredygtig Udvikling’. Et af dem handler om at reducere mængden af plast i sygehusvæsenet.

»Inden for sundhed og uddannelse har vi længe haft et tæt samarbejde med RUC. Det nye er arbejdet med bæredygtig udvikling. Et område, der knytter sig til FN’s Verdensmål og hele vores arbejde med at omstille Region Sjælland til at blive mere bæredygtig,« siger Thomas Aarup Larsen fra Region Sjælland.

»Vi tror ikke, at virksomheder i Region Sjælland kender RUC-studerende godt nok, og nok heller ikke omvendt. Der er stort potentiale i samarbejdet, hvis virksomheder i højere grad får øjnene op for de studerende. Det handler i bund og grund om synlighed.«

Allan Grønbæk, chefkonsulent og leder af RUC’s eksterne samarbejder

Synlighed over for virksomheder

Et andet fokuspunkt i aftalen handler om ’Uddannelse’. Her ønsker parterne, at Roskilde Universitet i fremtiden bidrager med endnu flere dimittender til arbejdsmarkedet i Region Sjælland.

»Vi gør meget for at synliggøre det regionale arbejdsmarked. På den ene side over for RUC-studerende ved at bygge bro mellem regionale parter og nuværende RUC-studerende. Samtidig gør vi meget for at synliggøre RUC’s kompetencer over for arbejdsgivere i regionen,« siger Allan Grønbæk og tilføjer:

»Vi tror ikke, at virksomheder i Region Sjælland kender RUC-studerende godt nok, og nok heller ikke omvendt. Der er stort potentiale i samarbejdet, hvis virksomheder i højere grad får øjnene op for de studerende. Det handler i bund og grund om synlighed.«

Thomas Aarup Larsen er enig i, at der er et stort potentiale i at blive bedre til at gøre opmærksom på, hvilken viden og hvilke kompetencer studerende fra Roskilde Universitet besidder.

»Min opfattelse er, at man på universiteterne bygger viden op, som virksomhederne ikke er opmærksomme på, at de har brug for. Det kan måske også forklare dimittendledigheden. Nogle gange bliver der færdiguddannet studerende, før virksomhederne ved, at de har brug for kompetencerne,« siger han og tilføjer:

»Det har jeg i hvert fald set på TekSam-uddannelsen på RUC. Nogle af de miljøteknologiske kompetencer, TekSam’erne besidder, bliver mere og mere nødvendige i arbejdet med grøn omstilling. Mange virksomheder har først nu opdaget, at disse kompetencer er nødvendige og nyttige for samfundet«.

»I fremtiden vil der være et stigende behov for veluddannet arbejdskraft. Og netop derfor er det er ærgerligt, at vi har unge mennesker, der eksempelvis rykker til København eller Århus for at studere«.

Thomas Aarup Larsen, sekretariatschef i Region Sjælland

Flere skal vælge RUC

Samtidig handler det samarbejde, der har fokus på uddannelse, også om at bryde med en anden bekymrende tendens i Region Sjælland. Nemlig at regionen har problemer med at få unge til at tage længere uddannelser samt at fastholde de studerende i regionen.

»Vi har brug for, at flere unge i Region Sjælland tager en uddannelse i regionen. Der er brug for kompetencerne, både i det offentlige og i det private erhvervsliv. I fremtiden vil der være et stigende behov for veluddannet arbejdskraft. Og netop derfor er det er ærgerligt, at vi har unge mennesker, der eksempelvis rykker til København eller Århus for at studere,« siger Thomas Aarup Larsen.

En uddannelsesanalyse fra 2020 foretaget af Region Sjælland og Epinion viser, Region Sjælland halter bagefter de andre regioner, når det gælder, hvor mange blandt de 16 til 64-årige i regionen, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Kun ca. hver femte person i Region Sjælland har en sådan uddannelsesbaggrund, mens fire ud af ti personer i Region Hovedstaden har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Rapporten viser også, at Region Sjælland er den region med den største andel af unge på offentlig forsørgelse.

Nysgerrighed på fælles projekter

Selvom samarbejdet formelt tager udgangspunkt i de tre fokuspunkter, skal det ifølge Thomas Aarup Larsen ikke forstås sådan, at det begrænser muligheden for nye projektidéer, hvis forskere eller studerende sidder inde med den slags.

»Samarbejdet skal åbne døren for, at medarbejdere i regionen samt forskere og studerende bliver mere nysgerrige på, om man kan skabe fælles projekter. Det behøver nødvendigvis ikke trækkes op i de tre strategiske spor. Man kan tage fat i Allan eller mig, hvis man har en god idé til et projekt«.

Roskilde Universitet har også indgået partnerskaber med de fire sjællandske kommuner Roskilde, Næstved, Sorø og Guldborgsund Kommune, der åbner for alt fra enkeltprojekter til et tættere organisatorisk samarbejde.