‘Kampvalg til posten som VIP-repræsentant i RUCs bestyrelse’ 
Artikel l 21.10.2020

Kampvalg til posten som VIP-repræsentant i RUCs bestyrelse

A
Aktuelt
Artikel l 21.10.2020
2 min
Så er tiden kommet tid til at stemme om pladsen som repræsentant for det videnskabelige personale på RUC til universitetsbestyrelsen. Og i år er der kampvalg mellem to lister.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Til det forestående valg om pladsen som VIP-repræsentant til RUCs bestyrelse kan du vælge imellem to lister, ”RUC på Forkant” og ”Tværlisten”. Den VIP’er, der bliver valgt ind, vil repræsentere hele RUCs videnskabelige personale, når vigtige beslutninger i bestyrelsen skal tages.

På listen ”RUC på Forkant” stiller professor på ISE (Institut for Samfund og Erhverv) Eva Sørensen op som repræsentant, mens professor Sine Nørholm Just på IKH (Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab) stiller op som suppleant. På Tværlisten stiller lektor på IKH Kirsten Hvenegård-Lassen op som repræsentant, mens professor MSO Kirstine Niss på INM (Institut for Naturvidenskab og Miljø) stiller op som suppleant.

Der kan stemmes på én af de to lister mellem onsdag d. 28. oktober kl. 9 og onsdag d. 4. november kl. 12. RUC Paper fremlægger her de to listers opstillingsgrundlag, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere, er der virtuelt vælgermøde på mandag d. 26. oktober mellem kl. 12:15 og 13:30.

Opstillingsgrundlag for de to lister:

RUC på Forkant

RUC på Forkant har følgende ambitioner:

  • At styrke og internationalisere RUC’s forskning, herunder ph.d.-uddannelserne, gennem massiv understøttelse af forskeres mulighed for at bedrive forskning
  • At skærpe RUC’s særegne undervisningsmetoder og uddannelsesprofil gennem klar specifikation af uddannelsernes kvalitet
  • At etablere et tættere samarbejde med det omkringliggende samfund gennem tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser
  • At mobilisere og kanalisere alle RUC’ernes handlekraft ind i den fælles bestræbelse på at styrke vores universitet på alle niveauer

 Kilde: RUC på Forkant

 

Tværlisten

Tværlisten har følgende ambitioner:

  • At styrke medbestemmelse og demokrati gennem bl.a. systematisk samarbejde på tværs, gennemsigtighed, forsvarlig rammesættelse af reformprocesser og samarbejde og sparring med VIP-repræsentanter på andre universiteter
  • At fastholde prioriteringen af gode vilkår for forskningen, som er en del af argumentet for at reformere kandidatuddannelserne, og sørge for, at den bliver mærkbar for den enkelte VIP på RUC
  • At prioritere et arbejdsmiljø, der er inkluderende, ligestillet og mangfoldigt, således som dette er fastsat i RUCs strategi og ligeledes at arbejde for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for ansatte og studerende
  • At prioritere et godt fagligt og socialt studiemiljø

 

Kilde: Tværlisten