‘RUC har gennemført store forandringer’ 
31.03.2022

RUC har gennemført store forandringer

A
Aktuelt
31.03.2022
3 min
RUC har et mål om at sikre et campusmiljø, som understøtter forskning og undervisning. I disse år har RUC sammen med ejerne, Bygningsstyrelsen, intensiveret denne udvikling. De første store projekter er gennemført, og flere er på vej.

Skrevet af

Jesper Marthin

Journalist

Et væsentligt grundlag for denne udvikling er en helhedsplan for campusområdet. Denne plan blev færdig i 2019 i samarbejde med Roskilde Kommune, Bygningsstyrelsen, beboergrupper i Trekroner og RUC. De faglige input er forestået af arkitektfirmaet Arkitema.

”Vi kan allerede se resultatet af de seneste to års arbejde med udeområderne og belægninger. Der er gennemført gennemgribende ændringer, dels i området fra kvadratroden og op til bygning 4 og nu også i området nord for bygning 1. Her har situationen med corona også givet arbejdsro til at gennemføre projekterne,” fortæller Stig Plougmand, vicedirektør for Økonomi og Campus på RUC.

Der er brugt mange greb for at skabe det nye udtryk og funktionalitet. Nogle af de væsentligste er flere muligheder for at opholde sig udenfor, klarere struktur, som understøtter en nemmere måde at finde rundt på, bedre belysning og flere grønne områder, hvor biodiversitet understøttes.

Området ved bygning 4 og 5 har undergået en meget stor forandring, hvor der er etableret et stort trappeområde, der er elegant i sin helhed, giver plads til ophold og understøtter adgang for handicappede. Et vigtigt arkitektonisk greb er en syv meter høj stålkonstruktion, som er bygget rundt om generatorbygningen. Denne stålkonstruktion vil med tiden blive helt grøn dækket af slyngplanter.

Generatorbygningen var tidligere beklædt med sorte tavler fra et designprojekt fra Performance Design, kendt som værket ’Before I Die’, der blev indviet i marts 2014. Her har de forbipasserende kunne være aktivt deltagende ved at slutte sætningen ’Before I die I want to…’. Tavlernes beskaffenhed var dog efterhånden så ringe, så de nu er blevet fjernet.

Området nord for bygning 1 er blevet mere grønt og skal understøtte, at man kan samles og mødes udenfor. Der er både drivhuse, halvtage og masser af bænke, hvor man kan opholde sig.

Den store parkeringsplads, P3, øst for bygning 3, er blevet grundigt renoveret, hvor der både er taget funktionelle, sikkerhedsmæssige og æstetiske hensyn.

Endelig er kloakkerne blevet renoveret. Kloakkerne er blevet filmet i området omkring bygning 1 og 3, og efterfølgende er skaderne, som er blevet identificeret, blevet udbedret.

Kommende store projekter

Der er planer om at gennemføre funktionelle fornyelser af bygningerne langs pergolaen. Det vil sige bygningerne 4-10. Undtaget er dog bygning 7, som allerede er renoveret.

”Det er et meget stort og ambitiøst projekt. Der har været en stor involvering af brugere i denne proces drevet af Bygningsstyrelsen og deres rådgivere fra SPARK samt ikke mindst vores interne kræfter i Campus Service. Det har været en meget konstruktiv proces, som har mundet ud i et meget visionært projekt,” fortæller Stig Plougmand.

Forventningen er, at arbejdet kan gå i gang i sommeren 2023. Når projektet efter planen er færdigt i 2027, vil udeområder og belægning omkring pergolaen også blive fornyet.

Et bæredygtigt campus

Ifølge Stig Plougmand ligger det RUC meget på sinde, at der er et bæredygtigt campus.

I belægningsprojekterne er der vægt på at understøtte biodiversitet. Fremover bliver der langt mere enggræs og lignende planter. Desuden vil gamle møbler i langt højere grad blive genbrugt.

”Forbruget af el, vand og varme har vi også haft meget stort fokus på de seneste mange år blandt andet i samarbejde med Siemens, hvor der er gennemført mange tekniske løsninger, som reducerer forbruget. Hertil kommer, at RUC har ganske mange solceller på tagene. Det kan man selv se ved at gå ind på Google Earth,” fortæller Stig Plougmand.

Der er også etableret elladestandere ved bygning 12. Aktuelt er der fire udtag. Dette bliver fordoblet i løbet af foråret. Samtidig vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at udvide med endnu flere standere.