‘Rod i administration betyder dobbelt op på eksamen’ 
Artikel l 15.02.2018

Rod i administration betyder dobbelt op på eksamen

A
Aktuelt
Artikel l 15.02.2018
4 min
Ingen kan være to steder på en gang, men RUC-studerende må gøre forsøget, når de har to eksamener på samme tid.

Skrevet af

Niels Overgaard Christensen

Journalist og tegner

I efteråret 2017 var administrationen nødt til at rykke eller ændre på 22 eksaminer på grund af overlap. Særligt på tredje semester oplever studerende, at deres eksaminer, workshops eller forelæsninger ligger oven i hinanden. Det er både frustrerende for de studerende og underviserne, det går ud over. To studerende, der har været udsat for problemet, er Nurullah Karatas og Kristine Henningsen Schäfer, der begge læste Journalistik og Kommunikation på tredje semester.

»Vi har to essay-eksaminer, hvor vi har en uge til at skrive hver eksamen, men da kurserne slutter samme dag, bliver begge eksaminer udleveret samtidig, og vi har derfor kun en uge til at skrive to opgaver i stedet for to uger til to opgaver,« siger Kristine Henningsen Schäfer fra Kommunikation og Journalistik, der sammen med sin medstuderende, Nurullah Karatas, opdagede at deres to eksaminer i henholdsvis Kommunikation og Journalistik havde start- og sluttidspunkt på samme dag. De valgte derfor at kontakte studieadministrationen i håb om at få mere tid til hver eksamen. Men uden held for da de fulgte de råd, de fik ved deres besøg hos administrationen og sendte en mail, fik de et pænt svar i indbakken, der lød:

‘Hej Kristine!

Tak for din mail.

Desværre er der ikke mulighed for at flytte eksamensdatoerne på hverken Journalistik eller Kommunikation, men hvis du har styr på litteraturen til begge kurser (læsning inden hver kursusgang), kan du godt nå at lave begge opgaver i eksamensperioden.

»Jeg synes, det var virkelig skuffende,« siger Kristine Henningsen Schäfer, mens Nurullah Karatas nikker og erklærer sig enig.

Efter de de havde fået svar på deres første e-mail til administrationen, snakkede de med medstuderende på Journalistik og Kommunikation, som var i samme båd. Sammen formulerede de en klage over sammenfaldet af eksaminerne. De fik senere medhold i klagen, da administrationen indså at det afsatte antal timer til deres to eksaminer ikke kunne være på en enkelt uge.

Disse overlap opstår i følge administrationen på grund af den store mængde af fagkombinationer, der eksisterer på RUC, som gør det svært at skemalægge eksaminer, så de passer med hinanden. Det gør sig særligt gældende, hvis der er tale om eksaminer fra en fagkombination, der ikke er en af de anbefalede kombinationer.

Det er ikke gjort nemmere, da administrationen i forvejen skal tage højde for en række principper. Eksempelvis opstår der overlap af eksamen, da det er besluttet, at der skal sættes tid af til intensiv projektskrivning. Tid som administrationen ikke kan bruge som råderum. Dette gør det svært at koordinere eksaminer, når der er tale om studerende fra forskellige studiekombinationer, der har intensiv projektskrivning på forskellige tidspunkter. Det er derfor et større puslespil, som administrationen sidder med. Det bliver dog bedre:

»Der arbejdes på et system, der kan understøtte hele planlægningsprocessen, fordi i øjeblikket så foregår den manuelt i nogle selvopfundne exelark,« siger Maria Louise Søndergaard, der er leder for enheden Uddannelsesjura & Studieadministration.

Jeg troede kun det var en håndfuld studerende. En to-tre stykker kom op til mig angående overlappende eksamensdatoer, så jeg tænkte det var nok omkring fem stykker, der havde eksamener på samme tidspunkt.

Nurullah Karatas og Kristine Henningsen Schäfer er ikke de eneste, der havde problemer med deres eksamensforløb. Oliver kovacs Rask Pedersen fra Plan, By, og Process og TekSam forklarer, hvordan hans eksamenen overlappede med to kurser:

»Vi har nu vores eksamen i Plan, By og Process, som ligger mandag, tirsdag og onsdag, det er så samtidig med en kursusgang i TekSam. Så jeg har skrevet til vores kursusansvarlige, som rykkede min eksamen med et par timer, så det ikke ville ligge hen over kurset. Problemet var bare at i den anden ende ligger eksamen nu ind over en projektworkshop, samtidig med at vores videnskabsteoreti om fredagen er blevet rykket til onsdag morgen, så det ligger også ind over min eksamen. Så det bliver noget med at prioritere.«

Men selv om Oliver Kovacs Rask Pedersens kursusansvarlige havde fået rykket pågældende eksamen, har hun tidligere været nødt til at smide håndklædet i ringen, da hun en uge før ikke havde mulighed for at ændre skemaet, så hendes studerende ikke skulle have en obligatorisk workshop på samme tid som en anden.

Frustrerede undervisere

Nurullah Karatas og Kristine Henningsen Schäfers undervisere udtrykte også en forståelse for deres frustrationer, men de var ikke i stand til at gøre noget ved situationen. At deres undervisere er ude af stand til at hjælpe med eksamens overlap undrer dem begge, da en ven på Kultur og Sprogmødestudier fik sin eksamen rykket af underviseren Zoran Pecic.

Zoran Pecic blev kontaktet af studerende på kurset Magt og Kategorisering, som fandt ud af, at deres eksamen i det kursus overlappede med en eksamen fra et andet.

»Jeg troede kun, det var en håndfuld studerende. En to-tre stykker kom op til mig angående overlappende eksamensdatoer, så jeg tænkte det var nok omkring fem stykker, der havde eksamener på samme tidspunkt,« siger Zoran Pecic, som efterfølgende bad alle sine kursusgængere på pågældende kursus om at kontakte ham, hvis de havde overlappende eksaminer. Det gav Zoran Pecic en bedre forståelse af, hvor mange fra hans kursus det omhandlede.

»Så viste det sig, at det var femten studerende, det drejede sig om. Som enten var berørt på den ene måde ene måde – altså hundrede procent eller bare lidt,« fortæller Zoran Pecic.