‘Måske hos os’ 
Debatindlæg l 22.02.2018

Måske hos os

C
Campus
Debatindlæg l 22.02.2018
2 min
I sidste uge slog 48 kvindelige studerende fordelt på fem af landets universiteter det fast, at også i denne del af samfundet opleves der kønsdiskrimination og sexchikane.

Skrevet af

Julie Hoff Sørensen

Formand Frit Forum Roskilde

Det giver naturligvis mening, at vores universitet ikke er samfundets ligestillingsproblemer foruden, men det er vigtigt at huske på, at selvom 48 er 48 for mange, så udgør det ikke nødvendigvis et mønster.

Dermed afviser jeg ikke, at der hersker en usund og sexistisk kultur, men så længe vi ikke kender omfanget af problemet, er det vigtigt ikke at gøre én fjer til fem høns. Derfor er det naturlige første skridt at udnytte studiemiljøvurderingerne til at kortlægge de problemer, der muligvis opleves her på matriklen.

Når vi bevæger os i et så følsomt felt, er det nødvendigt, at vi så vidt muligt forsøger at holde os udelukkende til nøgterne iagttagelser. Og så skal vi huske at spørge os selv, om ikke der er forskel på krænkelser?

I det omtalte åbne brev puljes flere vigtige diskussioner nemlig under samme overskrift, og det gør ikke den højere sag nogle tjenester. Når alt fra nedsættende, kønsdiskriminerende kommentarer til decideret seksuelle overgreb diskuteres under samme fane, baner vi vejen for, at opråbets alvor drukner i misforståelser og bagateliseringer. Vi skal således adskille kønsdiskrimination, sexchikane og overgreb i debatten såvel som i studiemiljøvurderingerne.

Og så skal vi huske at spørge os selv, om ikke der er forskel på krænkelser?

Samtidig skal der yderligere differentieres om sexchikane, mobning og diskrimination henholdsvis finder sted i læringsmiljøet eller i det sociale miljø, og om det finder sted i ulige magtforhold mellem vejleder og studerende eller mellem jævnbyrdige medstuderende. Det er vigtigt at skelne mellem disse kategorier, da de hver især udgør forskellige problemer, der skal håndteres på forskellige måder og af forskellige instanser – i nogle tilfælde af poltiet og i nogle tilfælde af universitetet.

Før et bedre vidensgrundlag eksisterer, skal vi for alt i verden undgå forhastede konklusioner. Det kan vi desværre være tilbøjelige til at drage, når en sexistisk kommentar og voldtægt behandles under ét.

På nuværende tidspunkt ved vi altså ikke, om det drejer sig om enkeltstående tilfælde, eller om der er tale om et mønster. Med en modificeret studiemiljøvurdering kommer vi forhåbentlig til bunds i, om Roskilde Universitet har et reelt problem med seksuelle krænkelser. Indtil da er der kun af sige: ”måske også hos os”.