‘Globalt studiesamarbejde skal sikre RUC’s kritiske tilgang’ 
Artikel l 15.03.2018

Globalt studiesamarbejde skal sikre RUC’s kritiske tilgang

A
Aktuelt
Artikel l 15.03.2018
7 min
Foto: Privat
I fællesskab med seks universiteter verden over har RUC dannet en alliance, som skal sikre deres kritiske tilgang til undervisningen. Men rammerne for samarbejdet er ikke på plads endnu.

Skrevet af

Lizette Knudsen

Nyhedsredaktør og skribent

Lukas Bennike Lewerissa

Journalist

RUC er et universitet, der har fået et ry for at være en smule anderledes end normen. Uddannelsesstrukturen varierer meget i fagene, kritisk tænkning er fundamentet for universitetet, og så prioriterer man gruppeprojekter højt. De særegne egenskaber er RUC’s varemærke, men kan være en hæmsko, når universiteter i dag bliver målt på globale ranglister, der bedømmer ud fra traditionelle kriterier.

Udfordringer som disse ligger til grund for, at RUC og seks universiteter verden over på en konference i 2016 grundlagde Critical Edge Alliance (CEA), der definerer sig selv som en enhed, der tænker kritisk, når det gælder viden, uddannelse og samfund.

Ifølge formand for CEA, og lektor på RUC, Kasper Risbjerg Eskildsen, skal samarbejdet være med til at gøre opmærksom på, at RUC ikke er ene om at have en kritisk og alternativ tilgang.

»Det kan godt være, at vi (RUC, red.) er ret underlige i en dansk sammenhæng, men i global sammenhæng har vi faktisk en masse samarbejdspartnere. Det er også en anden måde at tænke universitet på, en anden måde at studere på, og en anden måde at opfatte universitetets rolle i verden på,« siger han.

Critical Edge Alliance, CEA

Grundlagt til en konference på RUC i 2016

Inkluderer syv universiteter

Samarbejdet spænder over fem kontinenter

Afholder årlige konferencer på ét af universiteterne

Kilder: www.criticalalliance.com, www.RUC.dk

Selv om CEA skal sikre, at universiteterne bevarer deres kritiske fundament, er samarbejdet stadig ikke omfattende nok.

»For at samarbejdet kan blive til noget mere, kræver det, at vi udvikler kurser, sætter undervisere i forbindelse med hinanden og sætter studerende i forbindelse med hinanden. Generelt handler det om, at vi finder en ramme, hvor det kan fungere naturligt – det har vi ikke fundet endnu,« siger Kasper Risbjerg Eskildsen.

For at det lykkedes, mener RUC-studerende og aktiv i CEA Julia Madsen, at der skal findes et fælles grundlag for alliancen. Men det kan være svært, når universiteterne imellem har forskellige udgangspunkter.

»Vi rumsterer stadig med, hvordan vi finder et fælles grundlag, nu når vi ikke oplever verden og hverdagen ens,« siger hun.

For at komme tættere på en fælles løsning mødes universiteterne årligt til en konference på et af de syv universiteter.

Foto: Privat

Konferencerne kræver indsats fra alle

I september sidste år fandt den anden officielle konference sted på det indiske universitet Tata Institute of Social Sciences i Mumbai, hvor både Julia Madsen og medstuderende og aktiv i CEA Federico Jensen deltog.

Her var der blandt andet Student workshops, taler fra professorer og selve konferencen, hvor nye tiltag blev præsenteret og vurderet. Ifølge Federico Jensen er konferencerne også med til at bevare RUC’s måde at tænke uddannelse på.

»Efter min mening skal RUC udvikle sig til et mere kritisk tænkende universitet og ikke til et mere almindeligt universitet med kurser, der også findes alle mulige andre steder. Vi skal bevare den måde, RUC altid har været på, og det kan ske i samarbejde med universiteter, der ligner os,« siger Federico Jensen

Foto: Privat

Det kan dog være svært at udvikle idéer eller styrke samarbejdet, når alle universiteter ikke dukker op til konferencerne. Ved seneste konference valgte PUC-Rio fra Brasilien og The New School fra USA at blive væk.

»Når de (PUC-Rio og The New School, red.) ikke dukker op, kan samarbejdet ikke blive forbedret. Vi kan ikke komme videre med vores udviklingsmuligheder,« siger Federico Jensen.

Fraværet af de to universiteter kan skyldes, at der fortsat mangler en finansiel ramme for samarbejdet.

Ifølge Kasper Risbjerg Eskildsen, er det forholdsvis nemt at sende danske studerende til Indien, men ikke den anden vej rundt.

»Samarbejdet passer ikke ind i nogen finansielle rammer, da det er alternative uddannelser. Mange støttepuljer er rettet mod forskning og ikke uddannelse. Det er en kamp op ad bakke at få disse rammer på plads,« siger han.

Selv om finansieringen er svær at få på plads, og de to universiteter udeblev ved seneste konference, bliver der stadig vedtaget nye og forbedrede tiltag ved konferencerne.

Sidste år var der udveksling mellem universiteterne. Det inkluderede også underviserne. Her byttede RUC og det amerikanske universitet Evergreen State College i Washington en enkelt underviser, som skulle tilføje nye inputs til undervisningen.

Socialliv og faglighed går hånd i hånd

 Der er mange forskellige administrative kulturer og love på de forskellige universiteter og traditioner de studerende imellem. Det kom også til udtryk ved seneste CEA-konference, da en delegation af studerende fra det kinesiske universitet, Xing Wei College, havde en anden tilgang til samarbejdet end de andre studerende.

»Alle de studerende er meget forskellige, men vi gør vores bedste for at samarbejde. På konferencen i Mumbai ville kineserne eksempelvis ikke sove på campus sammen med os andre, men sove på hotel. De kom heller ikke altid til workshopsene, da de gerne ville se byen. Men generelt så samarbejder vi fint,« siger Federico Jensen, der påpeger, at det sociale sammenhold universiteterne imellem er lige så vigtigt som faglige initiativer og idéudvikling.

Både Julia Madsen og Federico Jensen har også fået mange nye venskaber gennem alliancen. Især gennem tidsskriftet Critical Edges, som blev udviklet på konferencen i Mumbai, der i dag er drevet frivilligt af CEA-studerende.

»Det her samarbejde er både et fagligt og socialt fællesskab. Og dem, der arbejder mest på tidsskriftet, er også hele tiden i kontakt med hinanden om noget fagligt,« siger Federico Jensen, der ser tidsskriftet som et målrettet fagligt arbejde, der styrker det sociale fællesskab.

»Det er blevet et samarbejde, som vi skal blive ved med at udvikle på, som skal være med til at udrette nogle af de idéer, vi kommer med til møderne eller på konferencerne,« siger han.

 

CEA medlemmer

Al Akhawayn University, Morocco

Evergreen State College, USA

The New School, USA

PUC-Rio, Brasilien

Roskilde Universitetet, Danmark

Tata Institute of Social Sciences, Indien

Universidad de los Andes, Colombia

Kilde: www.criticaledgealliance.com

Foto: Privat

Også studerende fra alliancens andre universiteter mener, at det sociale og faglige er med til at styrke CEA. Daniel Gaviria Tobon, studerende ved Universidad de los Andes i Colombia, har været involveret i CEA siden opstarten. Han lægger stor vægt på de sociale bånd.

»At få nye venner var den bedste oplevelse på konferencerne. Disse møder har været uforglemmelige på grund af deltagerne og har været med til, at vi kunne holde gang i alliancen. Det ville være svært at arbejde sammen om fælles projekter uden venskaber,« siger Daniel Gaviria Tobon, der sammen med Federico Jensen og Julia Madsen er i kontakt med andre aktive i alliancen gennem mobilappen WhatsApp, der gør det muligt at sende beskeder gratis på tværs af landegrænser.

Her kan de studerende diskutere nye idéer til den næste konference, arrangere møder rundt om i verden eller blot snakke om små hverdagsproblemer.

Julia Madsen bruger eksempelvis appen, når hun oplever problemer med noget fagligt i hendes hverdag på RUC.

»Når man samles om sådan et samarbejde her, så bliver man bare tætte med folk. Især den her kæmpe WhatsApp-gruppe. Her kan man bare lige skrive i appen i stedet for at researche på alt muligt. Der er altid én, der har svaret. Venskabet er også til gavn i faglige sammenhænge – det er en slags vidensudveksling,« siger hun.

Foto: Privat

Alliancen er til gavn for RUC’ere

CEA er dog ikke kun til gavn for de meget aktive i alliancen. Samarbejdet udvikler nemlig aftaler på tværs af alliancens universiteter, som blandt andet kan hjælpe RUC’ere, der vil på udveksling på et af universiteterne.

»Alle udvekslingsaftalerne er lige nu ved at komme på plads. Det bliver altså nemmere at tage på udveksling et sted, hvor du allerede er forhåndsgodkendt, da der allerede eksisterer et samarbejde,« siger Julia Madsen.

Daniel Gaviria Tobon er ikke i tvivl om, at universiteterne kan lære meget af hinanden. Han er specielt tilhænger af RUC’s måde at lave projekter på.

»Begge universiteter har programmer og projekter, der er innovative, kritiske og udvikler uddannelser i deres respektive regioner. Jeg er personligt glad for den projektbaserede tilgang, der bliver brugt på RUC. Jeg tror, at det kunne bruges i undervisningen på Universidad de los Andes,« siger Daniel Gaviria Tobon, som også mener, at RUC kan lade sig inspirere af universitetet i Colombia – mere specifikt villigheden til at være innovative.

Man kan dog stille spørgsmålstegn ved nødvendigheden af CEA? Hvorfor skal RUC egentlig bruge tid og ressourcer på at deltage i konferencer verden over og dele viden med andre universiteter? For formand Kasper Risbjerg Eskildsen er svaret klart:

»Hvis vi får startet et fællesskab mellem de studerende og udbreder det til flere studerende, så vil det være enormt styrkende for hele uddannelsesoplevelsen, og det, tror jeg på, vil være en rigtig god investering for alle universiteterne – også RUC.«

Aktivitet i CEA

  • Temaet for næste konference er innovativ læring. Hvis ens indsendte forslag bliver udvalgt, kan man præsentere det på årets konference, der finder sted i Bogotá, Colombia fra den 25. til den 28. juni 2018. Kontakt: www.criticaledgeallian.wixsite.com/criticaledgealliance
  • Man kan skrive artikler til tidsskriftet Critical Edges, og redaktionen kan kontaktes på hjemmesiden: www.criticaledges.com
  • Hvis professorer eller studerende gerne vil være aktive i CEA, kan man læse mere på CEA’s hjemmeside eller kontakte formand Kasper Risbjerg Eskildsen for mere information. Kontakt: www.criticaledgealliance.comeskild@ruc.dk
  • Universiteterne i CEA har omfattende udvekslingsaftaler. Hvis man vil høre mere om muligheden for udveksling, kan man tage til udvekslingscafeer, der lejlighedsvist afholdes på RUC.