‘Reportage fra #MeToo-seminar: »Det er en hel kultur, der ikke siger fra«’ 
Artikel l 15.03.2018

Reportage fra #MeToo-seminar: »Det er en hel kultur, der ikke siger fra«

C
Campus
Artikel l 15.03.2018
5 min
Signe Bøtzau Paulsen
Man finder næppe nogen, der ikke, på den ene eller anden måde, har stiftet bekendtskab med #MeToo. RUC har sat fokus på fænomenet og faciliterede mandag et arrangement i oplysningens tegn. Holdningerne var overvejende skåret over samme læst, men perspektiverne var alligevel mange: Et magtstrukturelt problem ifølge kønsforskeren; en politisk udfordring, mente organisationsforskeren og et læringsøjeblik, hvis man spørger mandeforskeren.

Skrevet af

Signe Bøtzau Paulsen

Skribent

I små flokke indfandt der sig en broget skare på pladserne i Store Audi; både studerende, ansatte, det gråsprængte segment, unge mænd med fuldskæg og skovmandsskjorte og kvinder i både moderigtige pelsfrakker og praktisk regntøj. De mødte, bevæbnet med kantinekaffe, talstærkt op til dagens seminar om #MeToo-bevægelsen arrangeret af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed og Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC.

Kvinderne var klart i overtal i den fyldte sal, men alligevel var antallet af mandlige seminargængere højt nok til sætte en streg under, at MeToo ikke er noget, kvinder har patent på at måtte mene noget om.

De indledende ord fra medinitiativtager, politolog Drude Dahlerup, markerede vigtigheden af at kaste forskningsblikke på en af de største globale, sociale bevægelser i nyere tid, hvorefter rektor Hanne Leth indtog scenen og åbnede arrangementet. Nøgleordene var respekt, kultur og værdinormer.

»Der skal være balance mellem system og menneske, og det starter med udviklingen af kulturændringer i virkeligheden. Derfor har jeg set frem til denne dag, hvor man kan drøfte netop dét.«

Lad som om, du godt gider at sutte hans pik

Den empiriske virkelighed blev præsenteret for salen gennem 23 minutters oplæsning af vidnesbyrd indsamlet på Facebook i efteråret under titlen #StopStilheden: Over 500 historier fra kvinder i teater-, film- og tv-branchen om alt lige fra klap i røven til fuldbyrdet voldtægt.

Lærke Reddersen, sceneinstruktør og dramaturg, læste sammen med to andre kvinder et uddrag af beretningerne op. Indledningsvist var det historien om en skuespillerinde, der havde fået et godt råd til at blive populær i instruktørens øjne: ’Lad som om du godt gider sutte hans pik.’

I takt med, at hvert vidnesbyrd manifesterede sig i rummet, var effekten slående: På stolene, hvor folk før rykkede rundt med deres uundværlige mobiler i hænderne, sad der pludselig mannequindukker, hvis åbne computerskærme var gået i sort, fuldstændig glemt af deres ejere.

Der var historien om optagelser af en gruppevoldtægtsscene i en film, som udviklede sig til reel vold mod skuespillerinden, der kæmpede for at få vejret, og som ved konfrontation med sine mandlige medskuespillere blot blev mødt med latter og en gentagelse af behandlingen i andet take. På første række måtte en kvinde fjerne sine briller og diskret tørre øjnene med ærmet. Der var historien om en ung pige, som i minutterne op til voldtægten tryglede sin krænker om at lade være, for hun havde aldrig været sammen med en mand før. Dagen efter spurgte han hende, om hun virkelig havde været jomfru, og da hun bekræftede det, udbrød han stolt, at ’han følte sig beæret’. Med de ord blev stilheden afbrudt af et kollektivt chokeret gisp og sympatien i salen kom for alvor til udtryk, da de afsluttende, rungende klapsalver ingen ende ville tage.

Everyday Sexism Project Danmark

Projektet, oprindeligt opstået i England, har eksisteret i Danmark siden 2013 og er drevet af frivillige. Foreningen samarbejder med en lang række organisationer som Roskilde Festival og Amnesty International for at italesætte og handle på problemer vedrørende hverdagssexisme. Du kan afgive samt læse danskeres vidnesbyrd her.

Sexchikane eller flirt?

Efter vidnesbyrdfortællingerne fortalte Maria Lindbaum, forkvinde for Everyday Sexism Project Danmark og bachelorstuderende på RUC, om foreningens arbejde, efterfulgt af flere historier; denne gang fra universitetsverdenen. »Vi samler beretninger for at vise, at hverdagssexisme er et kollektivt problem. Der mangler anderkendelse af, at tilråb på gaden, sexistiske stereotyper, overgreb og voldtægt alle er en del af den samme struktur.«

Professor Anette Borchorst fulgte trop med et oplæg af mere juridisk karakter om seksuel chikane på arbejdspladsen. Hun belyste årsagerne til de få sager og domme afgivet i forbindelse med sexchikane og understregede ved talerpulten, at der eksisterer et helt isbjerg under havoverfladen: »Man kan ikke sige, at fordi der ikke er sager, så er der ikke et problem i Danmark. Det er meget vigtigt at få sagt.«

Fra forreste række i salen lød der undervejs et spørgsmål til Borchorst fra en midaldrende mand: »Kan du sige noget om de tilfælde, hvor der måske ikke er tale om chikane, men det faktisk bare er flirt?«  Til spørgsmålet om hvordan man navigerer rundt i dét gråzoneområde svarede hun helt kort: «Det handler om at læse signaler. At være opmærksom på andres grænser.«

Senere vendte Rikke Andreassen, der forsker i medier, køn, race og etnicitet, tilbage til det samme spørgsmål: »Hvad sker der med flirten, blev der spurgt tidligere. Til det vil jeg bare sige: Jeg kender ikke til mange seksuelle praksisser, der ikke kan tåle, at de involverede lige kigger hinanden i øjnene og siger: Er du okay?« At dømme efter de øredøvende klapsalver var publikum enige. Også en mørkhåret kvinde fandt det nødvendigt at tydeliggøre et budskab med klokkeklar røst: »Hvis man som mand er i tvivl om, hvorvidt man har krænket, så er det sgu på tide at tage sin ageren op til revision. Mænd ved det.« Opbakningen fra salen var tydelig og entydig.  Der var ikke mange kritiske røster af MeToo-bevægelsen tilstede på RUC den dag.

I pausen valfartede nogle til forhallen for at skænke sig en kop kaffe og spise et stykke drømmekage, mens andre trodsede de højere magter og gik ud for at ryge en smøg. Vejret var både godt og skidt: Endelig kunne man glæde sig over mere barmhjertige temperaturer end de sidste ugers isnende kulde. Samtidig var sneen fordampet for blot at blive erstattet af en deprimerende støvregn, der fik RUC til at fremstå som en tåget grå bygningsmosaik.

MeToo: Et mande eller kulturproblem?

Tilbage i det tørre auditorio havde seks forskere fra RUC indfundet sig i de varme stole på scenen. Paneldebatten indledtes med korte præsentationer fra debattørerne, som hver havde fem minutter til at fortælle salen om noget MeToo-relateret fra deres egen forskningsbaggrund, det være sig observationer, overbevisninger eller direkte opfordringer til de fremmødte.

Til det kvindedominerede arrangement var det, overraskende nok, mændene selv, der tydeliggjorde det maskuline køns rolle i MeToo. Mandeforsker Kenneth Reinicke påstod, at mænd er underrepræsenteret i debatten: »Vi skal have flere mænd på banen. Det kan gøre andre mænd klogere at reflektere, og MeToo er et fremragende læringsøjeblik.«  Antropolog Christian Groes tilføjede, i tråd med dette, et forbedringsperspektiv: »Hvis ikke den skam, som kvinder er blevet pålagt, bliver overført til (gernings)mændene, så bliver effekten af bevægelsen langt mindre. Konsekvenserne af den revolution, der udgør MeToo-bevægelsen, har vist sig i forholdet mellem magt, køn og skam, mener Groes: »Jeg tror, vi har lært, at den her massemobilisering af kvinder i kollektive vidnesbyrd, har resultereret i en form for udjævning af stigma, hvor det ikke længere rammer det ene individ, men en hel gruppe, og dermed annihilerer skammens magt.«

Organisationsforsker Jo Krøjer mener, at det private skal være politisk: »Det, MeToo gør, er at insistere på, at overgreb ikke skal usynliggøres gennem tavshed, men skal artikuleres offentligt, og årsagerne skal løses politisk.« Det er, ifølge hende, en faglig pligt at udvise forståelse og tolerance, og hun fastslog, at det er et faktum, at der også foregår seksualiserede krænkelser på RUC som arbejdsplads. Hendes opfordring til, at det var på tide at gøre op med den heteronormative seksualisering høstede bred opbakning fra publikum i salen, som endnu engang forenedes i klapsalver.

Drude Dahlerup var enig med Krøjer, og understregede, at det er vigtigt at lægge pres på virksomhederne og arbejdsgiverne. I historiens lange løb tror hun, at MeToo vil blive opfattet som den 3. Kvindebevægelsesbølge. I samme ånd mener Rikke Andreassen, at det er nogle helt grundlæggende magtstrukturer i samfundet, den er gal med. Der skal være fokus på kulturen: »Det er aldrig bare den enkelte mand, der krænker, det er en hel kultur, der ikke siger fra. Min vigtigste pointe, som jeg håber I tager med herfra i dag, er: Det hjælper at blande sig!«

Har RUC en problematisk kultur?

I en afsluttende kommentar skød Jo Krøjer med skarpt i retning af universitetsledelsen: »Jeg ville ønske, at jeg havde en hurtig løsning på problematikkerne. Det har jeg ikke. Men der er en enkelt ting, som vi kan gøre på RUC: Hvis man har en institution, der ikke sætter fokus på enkelttilfældene, men kun interesserer sig for krænkelser, når de er sket gentagne gange, ja, så er man med til at opretholde den kultur, der er så problematisk.« Her henviste hun til den vejledning, rektoratet udsendte til de studerende og ansatte omkring, hvorledes man skal forholde sig til MeToo på RUC. I vejledningen er der benyttet en definition af seksuel chikane fra arbejdstilsynet, som, ifølge Krøjer, ikke er fyldestgørende. Rektor Hanne Leth løb hurtigt op på scenen og tog til genmæle: »Vi sendte en mail ud, så alle var bevidst om problemet, i håbet om at få startet en debat. På RUC har vi ikke vores egen definition af seksuel chikane, og derfor vedlagde vi en eksisterende definition. Vi har rettet til, så vi nu henviser til ligebehandlingslovens definition i stedet for.«

Efter dét var sat på plads, blev det meldt ud, at vi desværre var ved vejs ende. De tre-fire hænder i salen, der stadig svajede i luften, måtte kapitulere i kampen mod tiden. Det repræsenterede en fin opsummering og konklusion på dagens seminar: Næsten uanset hvor længe man taler om MeToo, vil der fortsat være stof til debat.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Professor Anette Borchorst og lektor Lise udgav i 2017 bogen ‘Seksuel chikane på arbejdspladsen – faglige, politiske og retslige spor’

Bogen forklarer blandt andet, at mange sager om seksuel chikane affejes på baggrund af manglende beviser, eller forklares med den gængse, uformelle omgangstone på arbejdspladsen. Desuden lægger dommerne ofte vægt på, hvorvidt man eksplicit har sagt fra, hvilket udgør en gråzone, idet seksuel chikane bygges langsomt op over tid, og man ofte ender med at stå i noget, som man ikke fangede i opbygningsfasen; når man først er nået dertil, er det svært at sige fra.

Du kan læse bogen gratis her.