‘Studenterforeninger om mulig storkonflikt på RUC:’ 
Artikel l 22.03.2018

Studenterforeninger om mulig storkonflikt på RUC:

P
Politik
Artikel l 22.03.2018
5 min
Hvis en lockout på RUC under en storkonflikt bliver en realitet, vil de studerende blandt andet stå over for manglende undervisning og vejledning. Truslen har der-for fået forskellige studenterorganisationer på RUC til at holde vejret og forbere-de deres medlemmer så godt som muligt

Skrevet af

Asger Skovdal Jepsen

Journalist og politisk redaktør

Overenskomstforhandlingerne mellem de offentlige arbejdstagere og -givere er brudt sammen, hvilket fik minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde (V) til at varsle en omfattende lockout på hele det offentlige område. Omkring 120.000 ansatte vil blive ramt, hvilket også kommer til at omfatte landets universiteter, RUC inkluderet.

De studerende på RUC kan altså se frem til at store huller i deres studier i den kommende tid; der vil ikke være undervisning eller vejledning på projekter eller specialer, eksamener kan blive udskudt, og der bliver ingen erstatning for tabte undervisnings- eller vejledningstimer.

Alt dette har fået studenterorganisationerne på RUC til at forberede deres medlemmer på at skulle håndtere en eventuel lockout. En af disse foreninger er Studenterrådet, hvor formand Johan Hedegaard Jørgensen frygter for RUC’s tilstand under en lockout.

»En storkonflikt vil få store konsekvenser for de studerende. De, der står til at skulle ansøge om SU igen, risikerer at ryge ud af systemet og vente i et halvt år, før de kan ansøge igen. Der er også et mere kvalitativt spørgsmål om, hvilken form for undervisning underviserne kan levere efterfølgende,« siger han med henvisning til, at universitetets undervisere ikke får løn under en lockout eller må påtage sig strejkeramt arbejde. Dette kan for Johan Hedegaard Jørgensen betyde, at de efterfølgende må løbe endnu stærkere for at opveje det tab, som en lockout kan betyde.

Studenterrådet: Studerende skal informeres

Johan Hedegaard Jørgensen lægger vægt på, at den vigtigste opgave for Studenterrådet er at informere de studerende, så de kan være forberedt på en konflikt. Derfor har Studenterrådet arrangeret et infomøde for ansatte og studerende i morgen fredag klokken 15:00 i RUC’s studenterhus.

»Meget afhænger jo af, om der kommer en konflikt eller ej. Det er derfor, vi lige nu fokuserer så meget på information til de studerende, så de kan nå at forberede sig,« siger han.

Men hvis der kommer en konflikt, kan Johan Hedegaard Jørgensen sagtens forestille sig en række tiltag, som kan lette hverdagen for de studerende. Han peger blandt andet på læsegrupper og fælleskørsel til og fra RUC.

Desuden er Studenterrådet også interesseret i, hvad der vil ske på RUC efter en lockout. Universitetet vil spare penge på en lockout, da der ikke bliver udbetalt lønninger, og den sum kan bruges til gavn for de studerende. For eksempel kunne man investere de penge i studiemiljøet, mere undervisning og vejledning eller til at forbedre nogle grupperum, uddyber han.

 

Frit Forum: Vi må vente og se

Hos Frit Forum er den politiske næstformand Jens Gustav Aagerup klar over alvoren i en mulig storkonflikt. For ham er fronterne i forhandlingerne lige nu så skarpt kridtet op, at en konflikt ser ud til at være en selvopfyldende profeti. Men for Frit Forum handler det om at vente og se, hvad der sker med forhandlingerne frem til deadline den 4. april.

»Vi prøver i første omgang ikke at forholde os til storkonflikten eller en eventuel lockout – vi har tillid til arbejdsparterne, der lige nu forsøger at forhandle en aftale. Men det er selvfølgelig klart, at hvis de studerendes retssikkerhed bliver truet – for eksempel hvis eksamener bliver aflyst – så vil vi blande os,« forklarer han.

For Jens Gustav Aagerup er det vigtigt at have for øje, at der stadig kan nå at lande en aftale, inden strejken træder i kraft. Han forklarer dog, at de studerendes politiske muligheder er begrænsede, da de ikke er aktive i forhandlingerne eller i konflikten, og da de er ydelsesmodtagere i form af SU. Derfor vil Frit Forum heller ikke være kritiske over for regeringen, med mindre et omfattende og ekstremt regeringsindgreb kommer.

Desuden er de fulde konsekvenser af en lockout endnu ukendte, mener han, og først når de kommer frem i lyset, vil Frit Forum handle.

»Vi stiller os ikke blindt bag de studerende, vi tager det parti, som vi finder bedst for universitetet som helhed. Hvis det under en lockout viser sig at være enten de studerende, de ansatte eller begge, der er mest udsat, bakker vi op om dem. Men indtil videre må vi vente og se,« uddyber han.

 

Politisk mobilisering en mulighed, men med måde

En anden mulighed for de studerende er at organisere sig for at støtte op om de offentligt ansatte. Solidaritetsnetværket for Arbejdere og Studerende (SNAS) søger, på tværs af universiteter, at organisere studerende i en fælles politisk solidaritet med ansatte i den offentlige sektor.

For Johan Hedegaard Jørgensen tilbyder SNAS en vigtig platform for studerende, der vil engagere sig på en politisk måde under en lockout. For ham har SNAS og Studenterrådet en række holdninger til fælles. Dog har Studenterrådet ikke tænkt sig at danne fælles, politisk front med SNAS.

»Vi bakker selvfølgelig op om vores undervisere. De skal have gode vilkår, og vi er også solidariske med dem. Men vi forsøger at holde Studenterrådet så neutralt som muligt,” siger han.

Også i Frit Forum kigger man på SNAS som mulighed, men med forbehold. For Jens Gustav Aagerup er der ikke noget problem i, at studerende i eller uden for Frit Forum tilslutter sig en større politisk kamp under en lockout. Men ifølge ham kan et samarbejde med Frit Forum ikke være en mulighed, da SNAS har taget parti i forhandlinger, som endnu ikke er afsluttet.

Fokus skal det rette sted

Selvom begge studenterforeninger lige nu afvejer situationen, er de ikke i tvivl om, at de studerende potentielt går en svær tid i møde. Derfor har de hver især råd til, hvordan man som studerende kan overleve lockouten.

Johan Hedegaard Jørgensen understreger, at det for de studerende er vigtigt at snakke med undervisere og medstuderende, så man kan blive afklaret og informeret omkring situationen og rette fokus på det vigtigste, nemlig ordentlige vilkår for de ansatte.

»Vi ved ikke, hvor længe en lockout kommer til at vare. Den kommer med al sandsynlighed ikke til at vare særligt længe. Som studerende skal man selvfølgelig vedblive at læse, men man skal også huske på, hvad det handler om, så man ikke bliver vred på sine undervisere,« forklarer han.

Jens Gustav Aagerup er enig. Selvom overenskomstforhandlingerne stadigvæk raser og kan ændre karakter fra dag til dag, og selvom udsigten til en konflikt virker dyster ud, anbefaler han de studerende at opdatere sig på situationen for at gardere sig på bedste vis.

»Det er ikke en situation, som vi har været i før, hverken Frit Forum eller RUC. Derfor er det svært at komme med konkrete forslag til de studerende om, hvordan de skal handle. Men vi opfordrer dem selvfølgelig til at holde sig informeret og til at følge så godt med i deres studier som muligt,« siger han.