‘RUC skal betale 300.000 i godtgørelse til tidligere ansatte’ 
Artikel l 19.04.2018

RUC skal betale 300.000 i godtgørelse til tidligere ansatte

A
Aktuelt
Artikel l 19.04.2018
4 min
RUC fik medhold i to ud af tre punkter, da Højesteret tirsdag afsagde dom i sagen, som fire tidligere medarbejdere har anlagt mod RUC. »Det er 2-1 til RUC«, siger en af de tidligere medarbejdere, der ærgrer sig over, at de ikke fik medhold i spørgsmålet om ret til pension.

Skrevet af

Nanna Stærmose

Freelancejournalist

Tirsdag fik fire tidligere ansatte ved RUC Højesterets ord for, at de var blevet uretmæssigt fastholdt i tidsbegrænsede stillinger, og at RUC havde overtrådt en regel om, at en midlertidig ansat højst kan forlænges to gange. De får nu hver især 75.000 kroner i erstatning, hvilket er 50.000 kroner mere end Landsretten tilkendte dem i 2016.

»Vi er sådan set tilfredse med erstatningen, men det er ærgerligt, at vi kun får medhold i ét ud af tre punkter. Det er 2-1 til RUC,« siger den nu pensionerede kultursociolog Tom T. Kristensen, der i en stor del af sit arbejdsliv var ansat som både ekstern lektor og undervisningsassistent med speciale i Grækenlands moderne historie og samfundsforhold på RUC.

De to andre forhold som retten forholdt sig til, var hvorvidt de fire havde krav på pension, og det, der i juridisk sprog hedder viktimisering – det forhold, at de fire ikke havde fået forlænget deres ansættelse efter, at de i 2013 lagde sag an mod deres arbejdsgiver.

Pensionen er principiel

Højesteret fandt ikke belæg for, at der var sammenfald mellem, at de fire ikke fik forlænget deres ansættelser, og at de havde lagt sag an mod RUC, ligesom retten heller ikke mente, at de fire sagsøgere havde ret til pension. Som reglerne er i dag, har hverken eksterne lektorer eller undervisningsassistenter ret til pension, og det var et forhold, som de fire tidligere ansatte håbede, de kunne ændre på.

»Det skuffer mig. Mange, både eksterne lektorer og undervisningsassistenter udfører det samme arbejde som de fastansatte, vi gør det bare til en lavere løn og uden ret til pension. Vi havde håbet, at vi med denne sag kunne være med til at forbedre vilkårene for nutidens og fremtidens medarbejdere, der er ansat i de her stillinger,« siger Tom T. Kristensen.

Sagens kerne omhandler tre punkter

1. Hvorvidt de fire havde ret til pension
2. Hvorvidt RUC havde overtrådt loven om forlængelse af tidsbegrænsede stillinger
3. Hvorvidt de fire ikke havde fået forlænget deres ansættelser, fordi de havde anlagt sag
De fire fik kun medhold i punkt 2 og blev tilkendt en godtgørelse på hver 75.000 kroner.

»Vi ved godt, at der er mange i tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser, der godt kunne tænke sig nogle andre vilkår, men vi bliver nødt til også at se på, hvad universitetet har behov for og ansætte folk i de stillinger, vi mener, der er brug for«

RUC: »Vi har taget dommen til efterretning«

Universitetsdirektør på RUC, Peter Lauritzen forholder sig ikke til, hvorvidt de har tabt eller vundet sagen, men mener, at dommen virker ‘afbalanceret’

»Højesteret har stort set stadfæstet Landsrettens dom – dog med en større godtgørelse, og det tager vi naturligvis til efterretning. Retten finder, at loven er overtrådt i det ene ud af tre tilfælde, hvorvidt godtgørelsen så skal være på det ene eller andet beløb kan være svært at sige, men vi betaler naturligvis den godtgørelse, som er blevet pålagt RUC,« siger han.

Til gengæld afviser Peter Lauritzen, at tirsdagens dom vil ændre noget for fremtidens ansatte i stillinger, der er tidsbegrænsede eller deltidsnormerede. Han henviser til Rigsrevisionens rapport fra 2012, hvor der blandt andet blev rettet kritik mod universiteternes brug af tidsbegrænsede stillinger – herunder antallet af forlængelser og de arbejdsopgaver, som de tidsbegrænsede ansatte varetager.

»Vi rettede allerede dengang op på vores procedure omkring forlængelser af tidsbegrænsede stillinger, så vi mener sådan set, at vi har gjort, hvad vi kunne for at imødekomme de eksisterende krav og regler,« siger Peter Lauritzen.

Han mener heller ikke, at dommen giver anledning til at se på, hvorvidt RUC burde fastansætte flere af de nuværende løst ansatte medarbejdere.

»Vi ved godt, at der er mange i tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser, der godt kunne tænke sig nogle andre vilkår, men vi bliver nødt til også at se på, hvad universitetet har behov for og ansætte folk i de stillinger, vi mener, der er brug for,« siger han.

Det er hovedorganisationen for akademiske ansatte i Danmark, Akademikerne, der har ført sagen for de fire tidligere ansatte. De kan endnu ikke sige, hvad dommen kommer til at betyde for fremtiden.

»Vi vil nu gennemlæse hele dommen sammen med vores advokat og drøfte udfaldet med de fire implicerede, og så må vi se, hvad vi kommer frem til,« siger Dario Silic, juridisk chefkonsulent.

Sagen kort:

2013: Fire ansatte ved RUC lægger sag an mod universitetet ved Byretten. Sagen bliver herefter overført til Landsretten, og hovedorganisationen Akademikerne varetager at føre sagen for de fire sagsøgere.

14. november 2016 afsiger Landsretten dom. Akademikerne vælger at anke dommen til Højesteret.

17. april 2018 stadfæster Højesteret Landsrettens dom, dog med den ændring, at de fire ansatte får tildelt en godtgørelse på 75.000 kroner fremfor 25.000 kroner som Landsretten havde dømt RUC til at betale.