‘Danske studerende piratkopierer – og de ved, det er ulovligt’ 
Artikel l 26.04.2018

Danske studerende piratkopierer – og de ved, det er ulovligt

A
Aktuelt
Artikel l 26.04.2018
9 min
Over halvdelen af de studerende på videregående uddannelser har modtaget en kopieret studiebog, selvom de ved, det er ulovligt. Hvis piratkopieringen fortsætter, vil det få konsekvenser for forfattere og forlag, men også for de studerende selv.

Skrevet af

Anja Hauge

Journalist

Cathrine Marie Nørgaard

Journalist

Et USB-stik, der går på omgang i klassen, et opslag i en lukket facebookgruppe eller en hurtig internetsøgning: Piratkopierede studiebøger, oftest i form af digitale pdf’er, er lette at opstøve og findes blandt studerende i mange undervisningslokaler på videregående uddannelser. En undersøgelse blandt landets studerende ved videregående uddannelser viser, at 61 procent af de adspurgte har modtaget en kopieret studiebog. Langt de fleste af disse ved, at det er ulovligt at anskaffe sig en digital kopi.

Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen, er ikke overrasket over resultatet.

»Det er mit indtryk, at rigtig mange er klar over, at det er ulovligt, men de er ikke klar over konsekvenserne. Og de har måske ikke nogen normer, der siger, at det her ikke er i orden,« siger Christine Bødtcher-Hansen.

Undersøgelsen viser, at hele 84 procent af de studerende, der har modtaget en piratkopieret studiebog, er klar over, at det er ulovligt at modtage en digital kopi af en studiebog.

Kopiering kan mærkes hos forlagene

Undersøgelsen, der er foretaget blandt godt 900 studerende på videregående uddannelser i Danmark, viser, at det er forholdsvis nemt at få adgang til de ulovligt kopierede studiebøger. Langt de fleste, 72 procent, har fået adgang til en piratkopieret studiebog gennem en privat kontakt, og flere studerende angiver klassedeling, hurtige googlesøgninger og forskellige hjemmesider som kilder til de ulovligt kopierede studiebøger.

Hos forlagene kan det mærkes, at det er nemt at få fat i de ulovligt kopierede pdf’er. En rundspørge blandt seks af de største undervisningsforlag viser, at alle forlag oplever piratkopiering som et problem. Et af forlagene er Gads Forlag. Her er salget af de enkelte bøger faldet, og selvom det ikke er muligt at sige, at det faldende salgstal skyldes kopiering af studiebøger, siger forlagsredaktør på Trojka-redaktionen, Peter Schmalz, at det har en sammenhæng.

Især salgsudviklingen på en af forlagets bedst sælgende bøger får Peter Schmalz til at sætte lighedstegn mellem piratkopiering og dalende salgstal.

»Det øgede antal studerende på de her uddannelser, som bogen bliver anvendt på, sammenholdt med at den er kommet på flere pensumlister, skulle give øget salg. Det har vi ikke oplevet. Tværtimod, så er salget gået tilbage,« siger Peter Schmalz.

Konsekvenser af piratkopiering

Hvis RettighedsAlliancen opdager, at nogen enten køber eller sælger piratkopierede studiebøger, giver de typisk en advarsel. Hvis salget foregår over facebook, kontaktes også administratoren af gruppen og gøres opmærksom på, at der foregår noget ulovligt på siden. Alt efter omfanget af piratkopieringen kan der også være juridiske konsekvenser. Senest har der været omfattende sager i Odense, hvor systematisk salg af piratkopierede bøger har givet en mand fængselsstraf.

De studerende, der har angivet, at de har modtaget en kopieret studiebog er ligeledes blevet spurgt til deres viden om lovgivningen. I grafen kan du se, hvor stor en procentdel af de studerende, der henholdsvis mener, at det lovligt eller ulovligt at anskaffe sig en kopieret digital studiebog (henholdsvis 16 og 84 procent).

Peter Schmalz forklarer, at salg af brugte bøger selvfølgelig også har en betydning. Dog er salget på nogle af forlagets bøger gået mere tilbage, end det burde, selv hvis man tager højde for brugtbogsmarkedet. De faldende salgstal sker desuden samtidig med, at forlaget får flere henvendelser om, at der ligger piratkopier af deres bøger forskellige steder på internettet. Specielt i 2014, hvor Gads Forlag oplever et øget antal indberetninger, falder salget voldsomt.

Det er ikke kun Gads Forlag, der kan mærke piratkopiering på salgstallene. Det samme gør sig gældende hos forlaget Samfundslitteratur. Her får de også flere henvendelser om fund af deres bøger på internettet, som de kæder sammen med det faldende salgstal på de enkelte bøger.

»Der er mange studerende, der ikke er så glade for at have engelske lærebøger. Hvis ikke vi kan producere noget på dansk, så kan man være helt sikker på, at så går der ikke mange år, så er al undervisningsmaterialet på engelsk« – Forlagsdirektør hos Samfundslitteratur, Birgit Vrå

Ifølge forlagsdirektør Birgit Vrå kan piratkopieringen i sidste ende få store konsekvenser for fremtidens undervisningsmateriale. Det kan blive svært at få forfattere til at skrive bøgerne, hvis de studerende ikke vil betale for materialet. Desuden kan det i sidste ende betyde, at det ikke kan betale sig at udgive bøgerne på dansk.

»Der er mange studerende, der ikke er så glade for at have engelske lærebøger. Hvis ikke vi kan producere noget på dansk, så kan man være helt sikker på, at så går der ikke mange år, så er al undervisningsmaterialet på engelsk,« siger Birgit Vrå.

Ifølge Birgit Vrå kan piratkopieringen af studiebøger således i sidste ende ramme de studerende selv. Hun mener derfor, at det er vigtigt at italesætte piratkopieringens konsekvenser, så de studerende er klar over, hvad de ulovlige kopier fører med sig.

Føles ikke som tyveri

At de studerende piratkopierer til trods for, at de godt er klar over, at det er ulovligt, er der en ganske simpel forklaring på. Det fortæller ekspert i adfærdspsykologi, Tony Evald Clausen, som er foredragsholder, forfatter, kursusleder og mentor og har en Master of Science i følelser, troværdighed & bedrag. Tony Evald Clausen fortæller, at følelsen af at bryde loven ikke er til stede, når det foregår digitalt.

»De studerende oplever simpelthen ikke, at de stjæler. Med piratkopiering af lærebøger har man altså ikke en opfattelse af, at det er tyveri,« siger Tony Evald Clausen.

Loven har således ikke den store betydning, når en studerende vælger at bruge en piratkopieret studiebog. Til gengæld fortæller 61 procent af de studerende i undersøgelsen, at prisen på den originale bog har betydning for, om de i stedet vælger at finde en piratkopieret studiebog. Forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost, peger på, at årsagen skal findes i de studerendes økonomi.

»Der er en lang række undersøgelser, som viser, at de studerende er pressede på deres økonomi på flere parametre, og så er der jo bøgerne oveni, som også skal finansieres, og det skal de jo to gange om året og nogle gange mere. Det er helt essentielt for at kunne gennemføre en uddannelse, og derfor bliver nogle studerende nok let fristede til at finde et billigere alternativ for at få økonomien til at hænge sammen, forklarer Sana Mahin Doost.

Flere af de studerende, der har deltaget i undersøgelsen, forklarer, at priserne på studiebøger er meget høje i forhold til den SU, de får udbetalt. Ifølge de studerende kan det derfor gå ud over madbudgettet eller huslejen, hvis pensumlisten indeholde mange dyre bøger.

Kopiering af studiebøger

Det må du godt:

Tage 1-2 trykte kopier af en trykt studiebog til dig selv/familie/venner.

Scanne en trykt studiebog ind til dig selv eller til dine samboer (ikke til bofæller på dit kollegie).

Printe og kopiere en e-bog, som du har købt i 1-2 eksem-plarer, til dig selv eller dine samboer (ikke til bofæller på dit kollegie

Det må du ikke:

Kopiere studiebøger i kopibutikker.

Dele dine e-bøger eller indscannede bøger med nogen udenfor din husstand.

Anskaffe dig gratis e-bøger fx på Facebook eller i Dropbox medmindre forlaget/forfatteren udtrykkeligt har tilladt gratis deling af e-bogen.

Kilde: Osderelskerviden.dk

Indekstal over en af Gads Forlags lærebøger. Bogen udkom i en ny udgave i 2011 og 2015 (markeret på grafen). Typisk oplever forlaget, at salget af brugte bøger får salgstallet til at falde i årene efter, der er kommet en ny udgave. Men ifølge Peter Schmalz svarer salgstallene stadig ikke til det, man kan regne med, når man ved, at bogen er kommet på flere pensumlister, og man ved, at der er et øget optag af studerende på de uddannelser, hvor bogen anvendes. Han er derfor sikker på, at piratkopiering påvirker salgstallene.

Piratkopiering smitter

Selvom prisen på en studiebog har betydning i størstedelen af tilfældene, viser undersøgelsen, at 39 procent af dem, der har modtaget en kopieret studiebog, ikke har gjort det pga. prisen. Ifølge Tony Evald Clausen findes forklaringen på dette i, om det er normalt at anskaffe sig kopierede studiebøger i ens omgangskreds.

»Hvis vi forestiller os, at de fleste på skolen har kopibøger, så smitter det. Du kan godt starte med at være imod at have kopibøger, men når du kan se, at der er mange af dine medstuderende, der også har kopibøger, så falder din modvillighed,« siger Tony Evald Clausen.

Ifølge Tony Evald Clausen har prisen faktisk meget sjældent en betydning. Det handler i bund og grund om de forventninger, man har til hinanden i ens omgangskreds. Hvis piratkopiering af studiebøger ikke er direkte uacceptabelt blandt de studerende, så er det ikke noget, der bliver set ned på. Panagiotis Mitkidis, der er lektor i adfærdsøkonomi og beslutningstagning på Aarhus Universitet og har forsket i bl.a. disciplin og moral, giver Tony Evald Clausen ret.

»Jo flere, der handler ulovligt, jo mere retfærdiggør disse ulovlige ting sig selv,« siger Panagiotis Mitkidis.

Det kan derfor være svært at gøre op med piratkopieringen, hvis det er acceptabelt blandt de studerende. Birgit Vrå fra Samfundslitteratur tror heller ikke, det er muligt at udrydde piratkopieringen helt.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, at piratkopiering er kommet for at blive. Jeg tror, at vi skal lære at leve med det og prøve at få det begrænset. Det er ligesom en del af branchen,« siger Birgit Vrå.

Sådan gjorde vi 

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet sendt ud til studerende på de danske videregående uddannelser, som er en del af den koordinerede tilmelding, enten via mail eller nyhedsbrev. Undersøgelsen blev foretaget i slutningen af 2017. Derudover har vi lagt spørgeskemaet op på de facebookgrupper, som er tilknyttet de enkelte studier. I alt har vi modtaget 917 besvarelser som dækker alle videregående uddannelsesretninger fra erhvervsakademier og maritime uddannelser til professions-, universitets- og kunstneriske uddannelser.

De 61 procent, som har modtaget en kopieret studiebog, kan både have modtaget fysiske kopier og/eller digitale kopier. Næsten alle angiver dog at have fået piratkopierne fra digitale, ulovlige kilder, selvom 84 procent godt ved, det er ulovligt.