‘Søren Pind satte ikke punktum som minister’ 
Artikel l 03.05.2018

Søren Pind satte ikke punktum som minister

P
Politik
Artikel l 03.05.2018
5 min
Tegning: Jon Skræntskov
Den afgåede minister Søren Pind får ros for at ville bringe dannelsen tilbage i det danske uddannelsessystem. Men desværre forlader han posten som undervisnings- og forskningsminister længe før, hans ideer er omsat til handling, lyder det fra hans tidligere samarbejdspartnere.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Niels Overgaard Christensen

Journalist og tegner

Han var den fjerde i rækken inden for blot to år, da han i 2016 satte sig i stolen som uddannelses- og forskningsminister. Kun 17 måneder senere forlader han selv ministerposten og dansk politik. Og tro mod gamle glemte traditioner var han iklædt ny-syet uniform og fjerhat. Søren Pind bliver kaldt en ener og en original inden for dansk politik – og både politiske venner og modstandere har allerede begrædt hans afgang.

Også på RUC har den mangeårige politiker gjort indtryk. Rektor Hanne Leth Andersen roser ham som en visionær politiker, der ville sikre kvalitet frem for produktionstankegang på de danske uddannelsesinstitutioner. Desværre har det været som minister på en post, der selv er ramt af det, der kunne kaldes en samlebåndskultur.

»Vi har lidt under meget korte ministerperioder. Universiteter er en form for supertankere, og det kræver meget, hver gang de skal ændre retning,« siger Hanne Leth Andersen.

Hun kalder det ”en skuffelse”, at Søren Pind forlader posten på så tidligt et tidspunkt.

»Uddannelse handler om at danne mennesker og om at have det enkelte individ i fokus. Det har Søren Pind været fortaler for, men spørgsmålet er så, hvor meget han har fået gennemført. Der kunne vi godt have tænkt os, at han var blevet lidt længere,« siger Hanne Leth Andersen.

»Vi har lidt under meget korte ministerperioder. Universiteter er en form for supertankere, og det kræver meget, hver gang de skal ændre retning,«

Søren Pind var til stede på fuld skrue

Prodekan på Aarhus Universitet, Per Overgaard, har også svært ved at pege på store mærkesager, der er blevet ført helt til dørs. Tiden har ganske enkelt været for knap. Til gengæld har Søren Pind nået at skille sig ud på ét afgørende punkt, siger han:

»Han var der på fuld skrue og har været langt mere til stede end de fleste af hans forgængere. Man kunne mærke, at han gav sig selv 110 procent. Også til trods for, at han ikke lagde skjul på sin skuffelse over at miste Justitsministeriet,« fortæller Per Overgaard.

Formanden for Danmarks Frie Forskningsfond, professor Peter Munk Christiansen, har været begejstret for Søren Pinds evne til at lytte og give modspil i rollen som forsknings- og uddannelsesminister.

»Vi har haft en fin dialog med Søren Pind. Og han efterlader sig et ministerium, som på dette punkt er kommet mere i balance. Vi lider stadig under de nedskæringer, der var i 2016 under forgænger Esben Lunde, men det har han fået rettet meget godt op på,« siger han.

Hvis Søren Pind selv skal fremhæve en mærkesag, så er det hans udspil om et fast filosofikum: Et studieforløb, der blandt andet skal fremme de universitetsstuderendes kritiske sans og etiske forståelse.

»Hele spørgsmålet om dannelse er kommet på dagsordenen igen, og det er jeg stolt over,« siger Søren Pind.

Samtidig erkendte han under sin afskedstale onsdag den 2. maj, at han ikke er nået helt i mål.

»Det her ministerium trænger til en længerevarende minister – og jeg kunne bare ikke gøre det,« lyder hans opfordring til sin efterfølger, den 42-årige iværksætter og erhvervsmand Tommy Ahlers.

SØREN PINDS MINISTERPOSTER 

Uddannelses- og forskningsminister fra 28. november 2016.

Justitsminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.

Minister for flygtninge, indvandrere og integration og minister for udviklingsbistand fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011.

Minister for udviklingsbistand fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011.

Erhvervsløve overtager posten

Ahlers er, modsat sin forgænger, et helt ubeskrevet blad inden for dansk politik. Til gengæld har han solgt virksomheder for flere hundrede millioner kroner – og nogle kender ham måske fra DR-programmet ”Løvens Hule”, hvor han bedømmer håbefulde nye iværksættere. Han er kendt som en ”rockstar” i iværksætterbranchen. Samtidig er han præstesøn, rundet af gamle dyder og umiddelbart uden ideologisk tilhørsforhold.

Professor Peter Munk Christiansen håber, at den nye minister, trods sin erhvervsbaggrund, har forståelse for, at forskning også har værdi, selv om den ikke nødvendigvis giver grønne tal på bundlinjen.

»Det er interessant, at man sætter en fra erhvervslivet ind. Mit håb er, at han har forståelse for, at forskning er andet og mere end at skabe vækst og innovation. Hvis vi skal skabe et velfungerende forsknings- og innovationsmiljø, så skal vi også huske den frie forskning og grundforskningen: det, der skabes ude på laboratorierne og ved computeren« lyder det fra formanden for Danmarks Frie Forskningsfond.

Frygter erhvervsretning af uddannelser

Formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard, er lidt betænkelig ved, at Tommy Ahlers er hevet direkte ind fra erhvervslivet til posten som forsknings- og uddannelsesminister. Et område, den nye minister ingen umiddelbar erfaring har med.

»Man kan frygte, at det kommer til at lede til en erhvervsretning af vores uddannelser,« siger Johan Hedegaard.

Han håber på en minister, der for alvor brænder for uddannelsesområdet. Søren Pind havde nogle fine ord om dannelse, men det blev meget ved snakken, mener han.

»Søren Pind fremstår som en kompetent politiker med mange fine ideer som for eksempel sit filosofikum, som jo i øvrigt minder meget om det basisforløb, som vi allerede har på RUC. Men hans korte periode på posten har betydet, at Finansministeriet, embedsmændene og departementschefen (Agnete Gersing, red.) kom til at stå for en stor del af styringen,« siger Johan Hedegaard, der langt fra har været enig i alle de ideer, som den nu tidligere minister bragte på bane.

Han nævner blandt andet uddannelsesloftet fra slutningen af 2016 som en af ministerens mere ”horrible” forslag. Det betød, at studerende ikke kunne tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau end deres første uddannelse. Kritikken var dog så massiv, at Søren Pind hurtigt måtte trække uddannelsesloftet delvist tilbage igen.

Uddannelses og forskningsminister Tommy Ahlers:

Alder: 42 år.

Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2000. 

2001-2005: Strategikonsulent hos McKinsey.

2005: Stifter af virksomheden Online SMS.

2005-2008: Stifter og administrerende direktør for onlinetjenesten Zyb.

2008-2010: Forskellige direktørposter hos mobilselskabet Vodafone.

2009-2010: Administrerende direktør i Wayfinder Systems.

2010-2015: Administrerende direktør i firmaet Podio.

2012-2015: Vicepræsident for produktsiden i softwarevirksomheden Citrix.

2017: Medlem af Disruptionrådet, der er nedsat af regeringen.

2018: Uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

Manglende råderum

Det var da heller ikke nogen nem post, som Søren Pind overtog fra sin forgænger Esben Lunde (V) i 2016, mener rektor på RUC, Hanne Leth Andersen. Råderum har der ikke været meget af, siger hun.

»Han har haft svært ved at trænge igennem kravene om besparelser fra Finansministeriet, og det har i virkeligheden været en meget bunden opgave, han er gået ind til. Det kan jeg godt forstå, at man kan blive lidt modløs og udbrændt af,« siger hun.

Manglende albuerum eller ej – Søren Pind nævner selv en manglende politisk energi som årsag til, at han smider sin ministerielle fjerhat i ringen.

»Jeg vidste ikke, at det kunne ske, men jeg er blevet mæt,« lød det under hans afskedstale, som også rummede en sidste personlig hilsen til Finansministeriet:

»Det sidste, jeg har gjort, er, at jeg i går har skrevet et brev med henstilling om, at 2-procents besparelserne (som blandt andet har ramt universiteterne hårdt, red.) bør ophøre i 2022 – det skal de nok blive glade for derovre«.