‘På RUC giver vi færrest 02’ 
Artikel l 14.06.2018

På RUC giver vi færrest 02

A
Aktuelt
Artikel l 14.06.2018
2 min
Der bliver uddelt ualmindeligt få karakterer på 02 på RUC, mens 12-tallerne strømmer ind på de studerendes eksamensbeviser, så der næsten er tale om, at der er gået inflation i karakterskalaen. Det viser en ny undersøgelse.

Skrevet af

Lizette Knudsen

Nyhedsredaktør og skribent

Siden den nye karakterskala blev indført i 2007 tildeler landets universiteter de studerende højere karakterer end først forventet, fremgår det af en ny undersøgelse offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Både på bachelor- og kandidatuddannelsen tildeler RUC særligt mange 12-taller. IT-universitetet er dog topscorer med 18,3 procent – skarpt efterfulgt af RUC på 18,0 procent. Mens Syddansk Universitet på landsplan giver færrest 12-taller med kun 12,9 procent.

Da den nye skala blev indført, var forventningen, at karaktererne ville blive fordelt på følgende måde:

  • 10 procent ville få karakteren 02
  • 25 procent ville få karakteren 4
  • 30 procent ville få karakteren 7
  • 25 procent ville få karakteren 10
  • 10 procent ville få karakteren 12

Kilde: Undersøgelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Omvendt giver SDU flest karakterer på 02 med en procentfordeling på 11,2, mens RUC uddeler færrest 02-taller med blot fem procent af de samlede karakterer.

Der er sket en karakterinflation siden 7-trinsskalaens ankomst

I perioden 2007-2016 er der kommet en generel overvægt af høje karakterer, og en stor undervægt af de lave karakterer.

Ifølge undersøgelsen er der en markant forskel i karaktergivningen mellem skriftlige, mundtlige og afsluttende opgaver. På landets universiteter følger de skriftlige eksaminer den forventede fordeling, en overvægt af høje karakterer ved mundtlige prøver, mens en særdeles stor overvægt af høje karakterer bliver uddelt ved afsluttende eksamener. 50 procent af alle afsluttende opgaver på bachelor- og kandidatuddannelser får tildelt 10- eller 12-taller.

Der er også stor forskel i karaktergivningen på tværs af bachelor- og kandidatuddannelser. Især på kandidatuddannelsen bliver der givet mange 10-og 12-taller, hvilket går hånd i hånd med, at den afsluttende opgave fylder mere på kandidaten end på bachelordelen.

På kandidatuddannelserne tildeler DTU særligt mange 12-taller, mens RUC især skyder med 12-taller på bacheloruddannelserne.

RUC Paper har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen på RUC.

Foto: Undersøgelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet.