‘Undgå eksamensstress – med en personlig studiestrategi!’ 
Artikel l 21.06.2018

Undgå eksamensstress – med en personlig studiestrategi!

A
Aktuelt
Artikel l 21.06.2018
12 min
Det er ikke sjovt at få stress i de sidste uger op til, at slaget skal slås ved det grønne bord til eksamen. Hvis stressen kommer snigende, hvordan starter det så typisk? Stressekspert Thomas Milsted giver et tankevækkende indblik i, hvad man skal være opmærksom på, og hvad der kickstarter stress. Og med en personlig studiestrategi lærer man effektivt, forebygger usikkerhed og mindsker risikoen for eksamensstress.

Skrevet af

Annette Sørensen

Erhvervskommunikatør og fagjournalist

Hvis hele pensum skal læses op lige før eksamen, kan selv den bedste studerende blive presset og få stress i de måneder, der skal være forberedende til eksamenerne.

Når du begynder at blive mere end almindeligt optaget af at huske dine pointer, når du frygter ikke at få alt med, når du måske føler angst og ryster lidt, når du slet ikke kan koncentrere dig, ikke har en sammenhængende tanke i dit hoved; når dét, du læser, ikke hænger fast, så kan det være tegn på begyndende studiestress.

»Vi bliver hurtigt vores eget rovdyr og jager vores egne pointer. En indre jagthund. Det er det, at du skal tilegne dig viden, der bør føre og lede dig. Ikke selve den viden, du får og har lagret,« pointerer Thomas Milsted, generalsekretær for Stresstænketanken, stressekspert og forfatter til blandt andet ”Stresset – hvornår har du selv et ansvar?” fra 2017. Thomas Milsted har solid erfaring med, hvordan vi mennesker tænker, når vi begynder at opleve stress i krop og psyke. Man kan for eksempel have en følelse af, at meget skal nås på kort tid. Man holder ikke pauser. Man drikker flere kopper kaffe. Man spiser mere slik, kage m.v.

Stresssymptomer fra Stresstænketankens manual ”Fra stress til trivsel”:

Det starter med bekymringer …

Ifølge Thomas Milsted hænger begyndende stress ofte sammen med bekymringer. Hos nogle er bekymringsspejlet større end hos andre, og det ligger inde over alt, hvad vedkommende foretager sig, også på et studie. Hos unge mennesker kan der for nogles vedkommende være en tendens til megen bekymring – også afhængigt af personligheden. Thomas Milsted mener, at der er en genetisk sårbarhed, og så er der påvirkninger fra opvæksten.

»Man kan som studerende få en grundlæggende usikkerhed. Står mine ambitioner mål med mine kompetencer og ressourcer? Lever jeg op til mine egne ambitioner (og andres)? Hvordan ender det? Forstår jeg det, jeg skal? Får jeg skrevet nok, og når jeg det til tiden? Disse tanker er ofte de første, som kan bane vejen til eksamensstress,« siger Thomas Milsted og fortsætter:

»Og anerkender man personlighedstypens betydning for tendensen til bekymring, ser man, at alle, der får stress, faktisk får de samme symptomer, uanset personlighed. MEN der ligger en forskel i længden og styrken; hvad og hvor meget eller lidt, der skal til for at aktivere stressen – i forhold til personlighedstypen. Men fysisk set er det de samme hormoner og transmitterstoffer, man producerer. Hvis man scorer højt på bekymring i ens personlighedstype, så vil man have en tendens til at få disse svære følelser i situationer, hvor der skal præsteres, som eksamen jo er. Derfor kan man heller ikke bare sige til en person, som har let til bekymring og usikkerhed, at han/hun ikke skal bekymre sig så meget! For det er en del af vedkommendes struktur. Der skal arbejdes med det.«

»Tænk på det, vi kalder 12-talspigerne fra gymnasiet … De er måske blevet presset af forældre og andre i forhold til at præstere. De vil føle et pres á la ”Hvis du skal gøre dig nogen forhåbning om at komme langt, så er der kun én vej, og det er stræbervejen.«

Thomas Milsted, der er stressekspert

Thomas Milsted peger også på vores kultur, som er præget af et stort fokus på præstationer op gennem skolesystemet – et fokus på høje karakterer som en nødvendighed for at ”blive til noget”. For evig stræben kan give stress.

»Tænk på det, vi kalder 12-talspigerne fra gymnasiet … De er måske blevet presset af forældre og andre i forhold til at præstere. De vil føle et pres á la ”Hvis du skal gøre dig nogen forhåbning om at komme langt, så er der kun én vej, og det er stræbervejen.«

Og vores uddannelsessystem er jo bygget sådan op – høje karakterer er oftest måden at komme videre på. Så deres bekymring er reel nok, den er jo podet ind i dem gennem mange år. Derfor kan man ikke bare slette sådan en følelse af angst for præstation, fordi det ligger så dybt i dem. Og i kulturen. Denne bekymring ligger i personen i lang tid og er med til at forstærke en potentiel negativ oplevelse senere hen, hvor der skal præsteres – som når der skal præsteres til eksamen.

Ifølge Thomas Milsted burde universiteterne være gearede og forberedte til denne slags bekymring. Så den kan håndteres, når den dukker op.

»På universiteterne burde der være mulighed for at få øje på dette (en opstået bekymring, der bliver til et reelt problem for den studerende) i sig selv, så man er parat til at møde en sådan opstået usikkerhed og kan arbejde konstruktivt med det. Så den studerende kan få hjælp i den tidlige fase. Eventuelt lagt ind i studiet på en eller anden måde. Forebyggende. At være bagud kan for eksempel i sig selv give noget angst.

»Jeg burde have læst bedre, jeg skulle have været mere effektiv. Jeg skulle have struktureret bedre.” Den studerende har et semester til at lære det nødvendige, det skulle gerne bruges effektivt på en god måde uden bekymring og uden at skulle frygte eksamensstress og at skulle indhente et helt semesters læring,« fortsætter Thomas Milsted.

»Når man som studerende begynder at mærke et ubehag og en begyndende stress, så er det en rigtig god ting, som noget af det første, at orientere sig mod sine medstuderende.«

Thomas Milsted, der er stressekspert.

Når man mærker begyndende stress, kan man finde stor hjælp blot ved at rette blikket mod sine medstuderende.

»Når man som studerende begynder at mærke et ubehag og en begyndende stress, så er det en rigtig god ting, som noget af det første, at orientere sig mod sine medstuderende. Se deres reaktioner på et tungt pensum, presset tid, nervøsitet. Hvordan håndterer de det? Hvordan orienterer de medstuderende, der ikke har stress-problematikken, sig? Kan man ikke bruge sit eget rationale, fordi man netop er presset, så brug omgangskredsens. Måske er det ikke så slemt alligevel, måske skal der bare lidt andre perspektiver til for at vende tankerne. Man bliver ”voldtaget” af sine egne følelser, som tager over og dækker for rationalet. Hvis man ikke kan bruge sit eget rationale til at tale sig til fornuft, så brug dem, der er omkring dig, og som har en mere rationel tilgang til det. Kom ud blandt dem, der ikke har samme problem. Vi kender det også i andre sammenhænge, hvis vi for eksempel går helt kold på at få en parkeringsbøde, så siger vennerne ”Nå ja, så fik du den, det er jo bare en bøde”, og så kan vi nogle gange godt selv se, at det måske ikke er så slemt.«

Thomas Milsted mener, at robusthed vokser ud af dét, at man har en ret præcis realitetssans. Hvis man beder om hjælp hos andre, så skal det være hos nogen, der faktisk hjælper. Som ikke bare siger, at man skal tage sig sammen. Nogen, der faktisk kan sætte sig ind i situationen og ikke blot siger, at det må man se at komme over. Kender man ingen i sin omgangskreds, der virkelig er en hjælp, så kan det være en løsning at få professionel hjælp. Det er ikke altid, at det er nødvendigt at gå i behandling; men det er klart, at hvis du ikke kan noget som helst, og papiret vedbliver at være blankt, eller du intet får læst, så må du søge hjælp.

For at styre uden om stress kan man forberede sig ved at have en effektiv studiestrategi, der gør, at man lærer effektivt og ikke behøver at repetere hele pensum lige intenst i alle fag de sidste uger op til eksamen.

En personlig studiestrategi kan forebygge stress

… er vejen til god læring! Man kan nok ikke regne med held og velplacerede stjerner til at få succes til eksamen. Det er hårdt arbejde, men man kan heldigvis styre sin indlæring lige fra starten af semestret og frem mod det grønne bord. Det kræver blot, at man bruger tid på en strategi, er dedikeret og finder alle sine planlægningskompetencer frem. Så vil man som studerende være godt på vej i sin læringsrejse. Man bliver mere motiveret og produktiv hver eneste dag ved at kende sine egne læringsfremskridt. Og man forhindrer den stress, der så let opstår op til eksamener.

Med planlægning gennem semestret kan man udstikke delmål og sørge for læringstjek undervejs, så man allerede i løbet af semestret har lagret viden i hjernen, som så blot skal genopfriskes op til eksamen (hjernen er afhængig af gentagelser). Men det er en strategi, der skal lægges før eller i starten af semestret.

Men hvordan sikrer man sig den bedste løbende læring? Hvilke teknikker kan man bruge? Det hele handler om at organisere sin tid og maksimere indlæringen. Værktøjer, som også kan hjælpe med at dele læringen op i kategorier. Man kan også få opbygget en solid studierutine, så begivenheder, der måtte forstyrre læsningen, bliver plottet ind i kalenderen. Det vil selvfølgelig kræve lidt selvdisciplin ikke at blive fristet af impulsive indslag. Man kan også tracke tidsforbrug på de specifikke emner, så man ved, hvilke emner, man bruger meget tid på, og hvilke emner, man måske fanger hurtigere og bruger mindre tid på. Tracking vil afsløre, hvor man eventuelt har udfordringer med at tilegne sig særlige emner, måske er det også dem, der skal læses ekstra på både løbende og op til eksamen.

9 tips til en studiestrategi og kontrol over egen læring:

Track din læring 

… gennem hele semestret med et studieplanlægningsværktøj. At studere er en aktiv proces, og det er en god idé at overvåge din egen indlæring løbende. Du kan tracke din læring ved at have hovedemner og underemner og hele tiden have styr på hvilke underemner, du nu har lært, og hvilke du ikke har lært, eller bør repetere. På den måde kan du bruge din tid på de underemner, der er svære, og lade dem ligge, som er nemmere at indlære. Du kan vedligeholde tracking gennem hele semestret, så du også op til eksamen ved hvilke emner, der særligt skal repeteres.

Læs din studieordning 

Studieordningen giver et overblik over de faglige mål, der knytter sig til kurserne, så du lettere kan tage styring over din læring og sikre, at du når dét, du skal. Det er et must for din studieplanlægning. Det er yderligere med til at definere delmål og dermed skabe ro i din læringsplanlægning. Det vil også hurtigt fortælle dig, at et studie er et fuldtidsjob. Der er mange ekstra studietimer udover undervisningstimerne, gruppemøder m.v. Læring tager tid; den sker i forskellige sammenhænge og tempi både alene og sammen med andre. Få hellere end gerne din underviser og vejleder til at uddybe kravene til dig fra studieordningen. Så du er helt sikker på dem.

Deltag i læsegruppe

Her kan du også sparre med de andre om delmål og gå i dybden med svært fagligt stof. Vi lærer godt sammen med andre. Vi kan problematisere stoffet, og hjernen lærer bedre, når den indlærer problemorienteret. Og så husker du det bedre til eksamen.

Brug værktøjer 

  • • Fokusværktøjer, som ikke bare får dig til at fokusere, men som også giver din hjerne de pauser, den har brug for under læsningen, så den ikke brænder for meget energi af på at være overbelastet og blive ineffektiv.
  • • Notatteknik, fx mindmaps, er gode til at give dig en visuel struktur.
  • • Tidsstyring. Skab et overblik over hver enkelt dag i ugen. Så kan du løbende se, hvad du bruger din tid på, og om du skal ændre fordelingen af opgaver og fokuspunkter. Husk også at registrere pauser. De hører med til effektiv læring.

Kend dine hjælpere

Undervisere, medstuderende, studievejledere, tutorer – de er alle klar til at hjælpe dig med et overblik, hvis du skulle fare vild i teorierne og læringen i løbet af semestret. Ofte er nogle få råd nok til at skabe ro igen samt overblik og struktur i læringsrejsen.

Ignorér dine ”konkurrenter”

Det kan demotivere enhver at sidde til en forelæsning og føle sig meget mindre intelligent end sine medstuderende. Man kan let få en følelse af at være bagud. Ofte er disse andre slet ikke genetisk disponeret til at være dygtigere, men de har måske en effektiv studiestrategi …

Test dig selv jævnligt

Gennemse dine noter jævnligt; jo flere gange hjernen præsenteres for stoffet, jo bedre lagres det faglige stof i langtidshukommelsen og kan trækkes frem til eksamen. Gentagelser er nøgleordet her. Få også nogen til at stille dig spørgsmål ud fra pensum og det gennemgåede stof. Ved at sætte dig selv i en testsituation, øver du din hjerne i eksamenssituationen, så det måske ikke virker helt så skræmmende, når du når dertil.

Gennemse dine fejl

Hvis du har gennemgået en test og kan finde tilbage til dine forkerte svar, kan du undersøge de korrekte svar og på den måde indlære ting, der ikke sad godt nok fast. Måske svarede du forkert på et spørgsmål til en forelæsning, i din studiegruppe, i en skriftlig test, måske kunne du bare ikke helt følge emnet i sidste uge. Lær af dine ”huller” og opfrisk din viden. Ved at analysere dine fejl opbygger du din læring.

Relatér til virkeligheden

Du studerer for at lære – ikke bare til eksamen, men til livet. Prøv derfor at se emnerne i relation til den virkelige verden. Stoffet bliver således ikke bare teoretisk viden, men giver en dybere forståelse. Og dette vil typisk være mere motiverende for din lyst til at lære. Også fremover.