‘Nepalesiske agentbureauer rekrutterer studerende til Danmark - mange af dem går på RUC’ 
Artikel l 28.06.2018

Nepalesiske agentbureauer rekrutterer studerende til Danmark - mange af dem går på RUC

A
Aktuelt
Artikel l 28.06.2018
8 min
Illustration: Ole Comoll Christensen
Danske uddannelsesinstitutioner betaler nepalesiske agenter for at rekruttere studerende til Danmark. Når de har taget en adgangsgivende uddannelse ved blandt andet Niels Brock eller Erhvervsakademi Sjælland går vejen videre til RUC, hvor de udgør en tredjedel af de internationale kandidatstuderende.

Skrevet af

Andrea Margrethe Dragsdahl

Journalist

Nanna Stærmose

Freelancejournalist

Nepalesiske agentbureauer baner vejen til RUC for unge, håbefulde studerende, der drømmer om en uddannelse fra et vestligt universitet. RUC er blevet så populært blandt nepalesiske studerende, at disse udgør en tredjedel af de internationale kandidatstuderende, og på nogle uddannelser udgør de mere end halvdelen af holdet.

De studerende finder dog sjældent selv frem til RUC fra Nepal, men bliver i stedet vejledt og vist vej af bureauer, der bliver betalt af andre danske uddannelsesinstitutioner for at rekruttere nepalesiske studerende til Danmark. Undervisere på RUC retter nu kritik af de studerendes hensigter med en dansk uddannelse, mens de studerende selv fortæller, at de føler sig udnyttet af institutioner, der rekrutterer dem for profit.

»Det er som om, at der en motorvej til RUC, der bliver banet af agenter, som giver dem idéen. Ofte har de ikke fagligheden i orden og er simpelthen ikke godt nok rustet eller klar til at tage en kandidatuddannelse,« siger Jacob Rendtorff, professor i ledelsesfilosofi ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Han understreger dog også, at han har haft mange positive oplevelser med dygtige og hårdtarbejdende nepalesiske studerende.

Niels Brock betaler indirekte for rekruttering til RUC

Jacob Rendtorffs antagelse om brugen af agenter stemmer overens med de nepalesiske studerendes fortælling om deres vej til RUC.

RUC Paper har i samarbejde med Dagbladet Information afdækket, at der er mere end tretten agentbureauer, der på deres hjemmeside reklamerer med at sende nepalesiske studerende til danske uddannelsesinstitutioner. En anonym repræsentant fortæller desuden, at flere nepalesiske bureauer samarbejder med indiske bureauer, der i højere grad end de nepalesiske står for at sende studerende til danske universiteter. Ingen danske universiteter har dog givet til kende, at de skulle have et direkte samarbejde med agentbureauer. Nogle af de tretten bureauer samarbejder direkte med blandt andet Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland og VIA University College. Niels Brocks agent, Rain Education Nepal, fortæller, at størstedelen af deres studerende senere finder vej til RUC.

 

Agenter i Nepal og Indien skaffer studerende til en række erhvervsskoler og til de internationale programmer hos Niels Brock – herfra bliver de peget videre mod RUC. Vi har talt med Raineducation I Kathmandu. Hoveparten af deres kunder køber en uddannelse i Danmark.

raineducation.edu.np

 

»Det er som om, at der en motorvej til RUC, der bliver banet af agenter, som giver dem idéen. Ofte har de ikke fagligheden i orden og er simpelthen ikke godt nok rustet eller klar til at tage en kandidatuddannelse,«

»Det kan være en lang og indviklet proces at søge om at studere i Danmark, og det er det, vi hjælper med. Mange af dem kender ikke noget til Danmark eller til mulighederne der, så det fortæller vi dem om. Selvom vi samarbejder direkte med Niels Brock, så tager de fleste af vores studerende videre til RUC for at få en kandidatuddannelse,« siger Bidur Thapa, der er direktør for Niels Brocks primære agent i Nepal, Rain Education Nepal.

Der er dog intet samarbejde mellem agenten og RUC, understreger Helle Rod Søgaard, der er leder af International Uddannelse og Mobilitet ved RUC.

»Vi bliver jævnligt kontaktet af agentbureauer, men vi er ikke interesserede i at bruge en aktiv rekruttering efter en bestemt nationalitet. Vi vil have dygtige studerende og dem, der selv har sat sig ind i, at en uddannelse på RUC er anderledes fra, hvad de typisk kender,« siger Helle Rod Søgaard.

Hun er ikke bekendt med, hvilke institutioner de studerende typisk kommer fra, men fortæller, at de er klar over, at nogle institutioner, der udbyder adgangsgivende uddannelser, benytter agenter til rekruttering.

»Vi ved, at en stor del af de nepalesiske kandidatstuderende har bestået dele af deres adgangsgivende uddannelse ved en anden dansk uddannelsesinstitution. Og vi kan se, at hvis en anden institution har gjort en målrettet rekrutteringsindsats for deres adgangsgivende uddannelser, har det en afsmittende effekt på ansøgertendensen på RUC tre år senere,« siger hun.

 

Agenter tjener årslønninger på rekruttering

Selvom hverken RUC eller andre danske universiteter samarbejder direkte med agentbureauer, er det fortsat en indbringende forretning at være nepalesisk uddannelsesagent. Niels Brock har afvist at give Paper aktindsigt i samarbejdsaftalen mellem dem og Rain Education, men det fremgår af deres skabeloner til samarbejdsaftaler, at agenten typisk får mellem 10 og 15 procent af studieafgiften i kommission. Det svarer til mellem 8.600 og 22.000 danske kroner om året per aktiv studerende ved Niels Brock. Til sammenligning udgør en gennemsnitlig nepalesisk månedsløn omkring 1.500 danske kroner.

Den indtægt kommer kun fra studerende, der optages på Niels Brock, men derudover hjælper Rain Education ”meget gerne” studerende med at søge optagelse på andre danske uddannelsesinstitutioner, fortæller de. Disse studerende betaler et gebyr for at få hjælp til ansøgningsprocessen. Rain Education siger, at de studerende betaler omkring 600 danske kroner for den service, men ifølge flere nepalesiske studerende, som Paper har talt med, er det langt under, hvad de har betalt hos andre agenter.

 »Jeg har hørt om studerende, der har betalt alt mellem 1.000 og 8.000 danske kroner for at få hjælp til at søge om optagelse på blandt andet Niels Brock,« fortæller en anonym 32-årig nepaleser, der kom til Danmark for 12 år siden for at studere på Erhvervsakademiet Sjælland. Da han først kom til Danmark var det gennem en agent, men da han senere ville tilbage for at studere på Syddansk Universitet søgte han uden om agenten.

»På det tidspunkt kendte jeg systemet, så der var ikke nogen grund til at betale så dyrt for, at en agent gjorde noget, jeg selv kunne finde ud af,« siger han.

En langvarig debat og kendt problematik

Brugen af agentbureauer til rekruttering af nepalesiske studerende er hverken ukendt eller ny i Danmark og har ofte været centrum for debat. Allerede i 2008 blev fænomenet debatteret, da Kristeligt Dagblad kunne berette om flere uddannelsesinstitutioner, der oplevede, at de studerende ikke var tilstrækkeligt fagligt kvalificerede, eller blot kom til Danmark for at arbejde. Undervisningsministeriet iværksatte en dybdegående undersøgelse, og i samarbejde med den danske ambassade i Nepal blev det afdækket, at agenterne i høj grad stod for fusk med adgangsgivende eksamenspapirer.

Også i 2016 blev de nepalesiske studerendes formål med ophold i Danmark debatteret, da Politiken kunne afdække, at danske højskoler kæmpede med et omfattende frafald hos nepalesiske unge. De blev indskrevet på højskolerne, men dukkede aldrig op eller deltog kun i de første dage af introforløbet.

Senest blev debatten genoptaget i februar 2018, da Arbejderbevægelsens Erhvervsråds opgørelse viste, at nepalesere var de mest underbetalte i Danmark. Den beskrev, at de gennemsnitligt får 12.000 danske kroner om måneden for 21 timers ugentligt arbejde.

Lektor i pædagogisk antropologi ved DPU, Aarhus Universitet, Karen Valentin, har fulgt debatten gennem årene som en del af sin forskning i nepalesiske migranters forhold i Danmark. Hun har kritiseret medierne for at fremstille et ensidigt billede af de studerende og understreger, at debatten også bør sætte fokus på de mange studerende, der virkelig ønsker at studere og arbejde for en fremtid i Danmark.

»Agenterne er bare et redskab, de studerende bruger til at finde frem til Danmark. Det er alt for forsimplet at sige, de kun kommer for at arbejde. De fleste kommer for at studere, men er afhængige af at arbejde for at kunne finansiere studierne,« siger Karen Valentin.

Selvom der har været en langvarig debat og kritik af de nepalesiske studerendes hensigter med studieophold i Danmark, understreger Karen Valentin, at mange oprigtigt kommer for at studere.

Danmark er port til 26 lande

De studerende får serveret mange argumenter for at vælge netop Danmark, når de drømmer om at studere i udlandet. Det fortæller den nepalesiske journalist Prekshya Lamichhane, der til daglig arbejder hos NGO’en Social Welfare Association of Nepal, men som på opfordring fra RUC Paper har været forbi Niels Brocks agent, Rain Education Nepal.

Hun beskriver i en mail efter sit besøg, at organisationen fortæller de studerende, at Danmark er en port til 26 europæiske lande, og at det vil styrke dem professionelt og personligt at studere i Danmark.

»De får også at vide, at de kan ansøge om permanent opholdstilladelse, når de har boet i Danmark i 7-8 år. Ifølge Rain er mange studerende tiltrukket af Danmark, fordi der ikke er krav til stærk økonomisk dokumentation, som der blandt andet stilles krav til fra Australien,« skriver den nepalesiske journalist Prekshya Lamichhane i en mail.

De oplysninger er imidlertid ikke helt tidssvarende. I 2015 blev reglerne om opholdstilladelse ændret, hvilket særligt påvirkede internationale studerende. Der kan søges om permanent opholdstillade efter tre års fuld beskæftigelse i Danmark,  men hvor uddannelse tidligere var gældende for en fuld beskæftigelse, blev det ændret i 2015. Derudover skal studerende fremvise økonomisk dokumentation, men hvis de studerer ved en institution, der opkræver studieafgift er det tilstrækkeligt at fremvise at studieafgiften for det første semester er betalt.

Niels Brock har til trods for to ugers korrespondance ikke ønsket at medvirke i artiklen. Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem RUC Paper og Dagbladet Information.