‘RUC kæmper med lav faglighed hos studerende fra Nepal’ 
Artikel l 05.07.2018

RUC kæmper med lav faglighed hos studerende fra Nepal

A
Aktuelt
Artikel l 05.07.2018
8 min
Foto: RUC
De 143 nepalesere udgør en tredjedel af de internationale kandidatstuderende på RUC, og det påvirker det faglige niveau, fortæller undervisere og medstuderende. Mange af de studerende kommer fra Niels Brock, hvor sprogkravene er lavere end andre steder. RUC har nu strammet op på sprogkravene.

Skrevet af

Andrea Margrethe Dragsdahl

Journalist

På Roskilde Universitet udgør i alt 143 nepalesere en tredjedel af alle internationale kandidatstuderende på universitetet, og undervisere peger nu på, at mange af dem kommer med alt for lave faglige kvalifikationer og har svært ved at forstå undervisningen på engelsk.

»Ofte har de ikke fagligheden i orden og er simpelthen ikke godt nok rustet eller klar til at tage en kandidatuddannelse,« siger professor Jacob Rendtorff fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) på RUC.

Han understreger samtidig, at han også har haft positive oplevelser med nepalesiske studerende.

Jacob Rendtorff bakkes op af fire andre undervisere på RUC, der beskriver de nepalesiske studerendes faglige og sproglige niveau som en udfordring for undervisningen. Også danske medstuderende oplever, at det kan være vanskeligt at samarbejde med de nepalesiske studerende.

»Man kan mærke, at de ikke har de samme akademiske forudsætninger. Det mærkede jeg især i gruppearbejdet. Det gjaldt blandt andet plagiat, hvor det var tydeligt, at de kommer fra andre traditioner, og det var der rigtig mange problemer med på min uddannelse. Problemet med gruppearbejde er, at det er baseret på tillid, og man står til ansvar for hele gruppens arbejde,« fortæller Mikkel Gottlieb, der har skrevet eksamensprojekt med to nepalesiske og en litauisk studerende.

Det husker han som en »udfordrende proces«.

Denne artikel blev bragt i Dagbladet Information d. 3. juli 2018.

Artiklen er en del af en serie om studerende fra Nepal. Serien er et samarbejde mellem RUC paper og Dagbladet Information.

Danske uddannelsesinstitutioner kan øge deres omsætning ved at tage imod udenlandske studerende, der betaler for undervisningen. RUC Paper og Dagbladet Information undersøger konsekvenserne for de studerendes vilkår og uddannelsernes kvalitet, når institutionernes rekruttering sker fra tredjeverdenslande. Serien har særligt fokus på nepalesiske studerende, der udgør en af de største grupper af udlændinge på danske uddannelsesinstitutioner.

Lave forudsætninger 

Mange af de studerende har taget deres adgangsgivende uddannelse på Niels Brock, hvor mere end halvdelen af de studerende på de videregående uddannelser er fra Nepal. 

Uddannelserne er udbudt som privat universitetsvirksomhed og er ikke akkrediteret i Danmark, men i stedet af udenlandske akkrediteringsinstitutioner. 

De sproglige adgangskrav til de uddannelser på Niels Brock, der senere ofte leder de studerende videre til RUC, er på mellem 5 og 6 i testscore i de såkaldte IELTS- sprogtest, mens kravene hos andre danske og flere udenlandske uddannelsesinstitutioner typisk er på mindst 6,5.

Niels Brock benytter sig af det nepalesiske agentbureau Rain Education Nepal, der rekrutterer studerende for 10-15 procent af de studerendes studieafgift i kommission, svarende til mellem 8.700 og 22.000 danske kroner. Direktør for Rain Education Nepal fortæller, at bureauet ikke har et direkte samarbejde med Roskilde Universitet, men at størstedelen af deres studerende tager fra Niels Brock til RUC.

Niels Brock har valgt at bringe en pressemeddelelse onsdag d. 4. juli som svar på Informations artikel d. 3. juli.

Her skriver de blandt andet:

»Når det gælder de internationale studerendes sproglige færdigheder, så har Danmarks Evalueringsinstitut i alle deres seneste vurderinger konkluderet, at kriterierne herfor er opfyldt på alle vores internationale uddannelser. Desuden kontrolleres også ægtheden af alle optagne studerendes IELTS- og TOEFL-tests, samtidigt som vi gennem vores undervisningsform sikrer, at de studerende både i skrift og tale får så meget skoling som muligt i business-engelsk.«

Du kan læse pressemeddelelsen i sin fulde længde her:

De lave krav til sprogkvalifikationer er et aspekt, som bruges af Niels Brocks rekrutteringsagent i Nepal til at rekruttere de studerende til Danmark. Det fremgår af reklamebannere på bureauets facebookside, hvor Rain Education Nepal reklamerer med, at Danmark »tillader lavere procentscore« i test og desuden ikke forudsætter økonomisk dokumentation. 

»Bankudskrifter, ejendomsvurdering, indkomstgrundlag, forsikring, lægeundersøgelse m. v. IKKE påkrævet,« står der på facebooksiden. 

Direktøren for Rain Education Nepal, Bidur Thapa, siger på en telefonforbindelse fra Nepal, at det kan være en lang og indviklet proces at søge om at studere i Danmark. 

»Det er det, vi hjælper med. Mange af dem kender ikke noget til Danmark eller til mulighederne der, så det fortæller vi dem om.« 

Han har selv studeret syv år i Danmark, før han vendte tilbage til Nepal og åbnede sit bureau. Han fortæller, at det er hans egen studietid i Danmark, der har gjort ham til en så god agent, at Niels Brock i dag kun benytter ham i Nepal. 

En udsat gruppe studerende 

Flere undervisere fortæller til Information, at de oplever de nepalesiske studerende som en særligt udsat gruppe på studiet. 

»Generelt er deres engelsk på et lavere niveau end f. eks. internationale studerende fra europæiske lande. RUC burde sprogscreene dem bedre, end de gør på nuværende tidspunkt,« siger Uffe Kjærgaard Hansen, ph. d.- studerende ved ISE. 

Han understreger dog, at der på det seneste semester er sket en klar forbedring i forhold til både deres engelskkundskaber og deres generelle faglige niveau. Noget, som studieleder på ISE Margit Neisig bekræfter: »Tidligere var der mange, der fik 2 og 4, men flere af dem har rykket sig op i gruppen af middelkarakterer, og så har RUC strammet op på sprogkravet, så det ikke længere er nok, at de har taget en bachelor på engelsk, men rent faktisk skal fremvise en sprogtest,« siger hun. 

FAKTA

Nepalesiske studerende indskrevet på danske universiteter

Tallene fremgår af Informations aktindsigt hos de enkelte universiteter og er udtrukket i perioden marts-juni 2018.

Opholdstilladelser til nepalesere, der studerer i Danmark: 649 (2017) samt 424 inden for kategorien øvrige studierelaterede forhold, der blandt andet dækker over medfølgende ægtefæller.

RUC: 143

KU: 7

CBS: 13 (2017)

DTU: 4

AAU: 13

AU: 6

ITU: 2

SDU: 0.

Spørgsmålet er, om sådan en test er nok. Ifølge Uffe Kjærgaard Hansen er det tvivlsomt, om det rækker. Han er selv blevet bedre til at forstå dem, nok fordi han har vænnet sig til deres engelsk. Men hvor det kan knibe med forståelsen, så oplever han til gengæld, at ambitionsniveauet har rykket sig i forhold til tidligere. 

»Der er en interesse, der går udover bare at ville have et eksamensbevis. De vil noget mere med studiet, de vil hjem og ændre nogle ting i Nepal,« siger Uffe Kjærgaard Hansen. 

Lektor Troels Andreasen har oplevet, at det særligt er de studerendes økonomiske situation, der udfordrer dem på studiet. 

»Det er især finansieringen af studiet, der udfordrer dem. En af mine studerende finansierede uddannelsen ved at udleje et hus i Nepal, og det brændte på et tidspunkt. Så måtte han rejse frem og tilbage, og det var faktisk rigtig tæt på, at han måtte droppe ud, fordi han mistede sin indtægtskilde. Men han arbejdede benhårdt og endte med at fuldføre.« 

De studerende betaler mellem 32.000 og 40.000 kroner for et semester på RUC. 

Troels Andreasen fortæller, at han ligesom med andre studerende oplever, at de nepalesiske studerendes faglige niveau er svingende, og at det ofte skyldes manglen på tid til at passe studiet tilstrækkeligt. 

»For de fleste skyldes problemer med at gennemføre, at de bruger for lidt tid på studiet, men det gælder for alle studerende. Det er dog ofte de ikke-europæiske, der kæmper med sproget i en sådan grad, at de har svært ved at følge med,« siger Troels Andreasen. 

»Problemet er ikke RUC, det er Niels Brock. Den bachelor, de får der, er meget fokuseret på, at de er en professionshøjskole, og det betyder, at de ikke har lært de akademiske dyder og læringspyramiden. Det er et problem, vi står med, og det er, fordi vi hidtil har godkendt deres uddannelser som en direkte adgang til RUC.«

Professor Jacob Rendtorff fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) på RUC

Nye skærpede adgangskrav 

Ifølge professor Jacob Rendtorff består udfordringen med de nepalesiske studerende i, at de ikke rustes godt nok til at læse på RUC, når de kommer fra Niels Brock. Det har medført, at RUC nu har indført skærpede adgangskrav. 

»Problemet er ikke RUC, det er Niels Brock. Den bachelor, de får der, er meget fokuseret på, at de er en professionshøjskole, og det betyder, at de ikke har lært de akademiske dyder og læringspyramiden. Det er et problem, vi står med, og det er, fordi vi hidtil har godkendt deres uddannelser som en direkte adgang til RUC,« siger Jacob Rendtorff. 

Frem til optaget af den kommende årgang har RUC automatisk godkendt studerende fra engelsksprogede uddannelser uden at afkræve beviser for deres sproglige kvalifikationer. Det er i efteråret 2017 blevet indført, at de studerende skal fremvise en sprogtest. 

»Kritikken fra de to RUC-undervisere er helt ny for os, men det er selvfølgelig en kritik, vi tager til efterretning, og noget som vi også kommer til at reagere på, hvis det viser sig at være mere end bare et par uheldige oplevelser med nogle enkelte studerende.« 

Anya Eskildsen, direktør på Niels Brock.

Det sker som følge af, at flere studerende ikke har haft tilstrækkelige engelskkundskaber til at følge undervisningen på RUC, fortæller studieleder Margit Neisig.

»Vi har haft et behov for at få strammet op på sprogkravene og på, hvad de faktisk lærer på Niels Brock. Derfor har vi indført skærpede sprogkrav, så det ikke længere er nok med en bachelor på engelsk. Nu skal man fremvise en sprogtest, der viser, at man er på et sprogligt højt nok niveau til at følge en uddannelse hos os,« siger Margit Neisig. 

Niels Brock har til trods for halvanden uges varsel ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men sender følgende skriftlige kommentar fra direktør Anya Eskildsen: 

»Kritikken fra de to RUC-undervisere er helt ny for os, men det er selvfølgelig en kritik, vi tager til efterretning, og noget som vi også kommer til at reagere på, hvis det viser sig at være mere end bare et par uheldige oplevelser med nogle enkelte studerende. Vi har derfor taget kontakt til både RUC’s ledelse og Danmarks Evalueringsinstitut for at afdække, om det afspejler deres opfattelse af det generelle niveau. For nærværende er der ingen anmærkninger hertil fra nogle af parterne.«