‘Nyt fokus på balancen mellem det faglige og sociale skal skabe en bedre rusperiode’ 
Artikel l 30.08.2018

Nyt fokus på balancen mellem det faglige og sociale skal skabe en bedre rusperiode

C
Campus
Artikel l 30.08.2018
3 min
I år skal rusperioden ikke kun handle om fest og sjov. Nye tiltag i form af workshops og temadage skal sørge for, at rusperioden får både fagligt og socialt indhold.

Skrevet af

Malene Jensen

Skribent

Nyt semester, nye ruslinge. For RUC’s nyeste studerende er rusperioden allerede startet, og der er i år foretaget flere nye tiltag for at skabe den bedste studiestart. Tiltagene har alle det tilfælles, at de skal skabe en bedre balance mellem det faglige og det sociale i rusperioden for at gøre perioden mere interessant for de studerende og på samme tid undgå frafald.

»Forskning viser, at en vigtig del af den gode modtagelse af nye studerende på universitetet er, at de føler et fagligt tilhørsforhold. Det vægter nogle gange højere end det sociale tilhørsforhold. Derfor skal rusperioden ikke blot være 14 dage med socialt samvær, for så vil nogle studerende springe fra,« fortæller Gritt Bykilde, der er studiemiljøkoordinator på nat.bach.

De nye tiltag er alle blevet til efter en konference i foråret med temaet ”Den gode Studiestart”. Tiltagene spænder bredt fra workshops og temadage til uddeling af bøger og læremateriale til rusvejlederne.

»Et nyt tiltag i år har været, at vi på nat.bach. har afholdt en workshop med rusvejlederne, hvor de er blevet bedre forberedt  til pilotprojektet. På den måde har vi haft et rigtig godt samarbejde med rusvejlederne om at skabe den bedst mulige rusperiode,« siger Gritt Bykilde.

Derudover har rusvejlederne i år modtaget bøger, der skal vejlede dem i, hvordan de bedst introducerer pilotprojektet og gruppedannelsen.

Rusvejlederne er blevet bedre klædt på

Tidligere har planlægningen og udførslen af rusperioden i højere grad været rusvejledernes eget ansvar, og det har til tider betydet, at organiseringen mellem rusvejledere og oplæg fra andre organisationer og foreninger på RUC har været mangelfuld eller forvirrende for de nye studerende. Det er der i år ændet på.

»Vi har i år fået en bedre dialog med rusvejlederne. Tidligere har det været svært at få kontakt til dem, men vi håber, at en styrket kommunikation mellem rusvejledere og de andre enheder på universitetet vil betyde, at rusperioden bliver mere sammenhængende og mindre forvirrende for de nye studerende,« fortæller studiemiljøkoordinator på IKH, Louise Weinreich Jakobsen. Pernille Christensen studerer på hum.tek. og er i år rusvejleder. Hun ser frem til en mere faglig rusperiode.

»I år har vi lagt mere fokus på det faglige. I min egen rusperiode syntes jeg, at vi manglede lidt mere information om, hvad hum.tek. er, og hvad man kan som hum.tek.’er. Det kommer vi ind på i år,« fortæller hun.