‘To en halv time til at læse et projekt: »Beskæring er absurd,« siger lektor fra filosofi’ 
Artikel l 27.09.2018

To en halv time til at læse et projekt: »Beskæring er absurd,« siger lektor fra filosofi

A
Aktuelt
Artikel l 27.09.2018
6 min
Studenterrepræsentanter fra studienævnenet IHK har skrevet et debatindlæg, der først på måneden blev bragt i RUC Paper. Beskæringerne har, ifølge Studienævnet, ramt RUC’s kerne - bedømmelsen af projekterne, men ifølge rektor Hanne Leth Andersen kan man stadig fastholde den faglige standard med trænede læseøjne.

Skrevet af

Cecilie Uhre Jørgensen

Skribent

Der er blevet spinket og sparet på universiteterne landet over, og RUC er ingen undtagelse. En rektorbeslutning har strammet tidsnormerne på den interne censur. Beslutningen har fået Studienævnet på IHK til at råbe op.

I en tråd på Facebook skabte opslaget debat blandt studerende, der både mente, at det var gammel og upræcis information, men også ærgerligt, at besparelserne skal ramme kerneområdet på RUC, altså projektforløbet.

Fokus på dårligere normering for interne censorer

Rasmus Harsbo, der er en af afsenderne på debatindlægget, står ved indholdet, men præciserer, at debatindlæggets fokus er på nedskæringen i timetal for de interne censorer og ikke på det faktum, at en stor del af den eksterne censur er blevet erstattet af intern.

»Kommentarerne har helt ret i, at vi længe har vidst, at den eksterne censur bliver omlagt til intern medbedømmelse – det nye, som artiklen forsøger at adressere, er det kritisable forhold, at de interne medbedømmere kun får halvdelen af den tid, som de eksterne fik,« fortæller han

Det er muligt at beholde det faglige og saglige RUC

Repræsentanterne fra IHK skriver i debatindlægget, at det er en forringelse, der rammer lige i RUC’s kerneområde, men rektor Hanne Leth Andersen mener ikke, at det nødvendigvis bliver så slemt, som studenterrepræsentanterne spår, når de siger, at projektarbejdet er på vej mod en ”dobbelt forringelse”.

»Jeg mener, at der burde være tid til at få det læst ordenligt igennem med de fem timer, der er normeret«, siger Hanne Leth Andersen og tilføjer: »Men vi skal lytte til kritikken. Jeg har aftalt med tillidsrepræsentanterne, at vi skal se samlet på det og komme tilbage og vurdere, om der er andre steder, vi kan spare. Det handler om, at der er en samlet besparelse på kategorien, der hedder censur og bedømmelse, og hvis den ikke bliver overholdt, så går det ud over den samlede plan«, afslutter hun.

På samme måde argumenterer Hanne Leth Andersen også imod den anden halvdel af den ”dobbelte forringelse”, som studenterrepræsentanterne omtaler i deres debatindlæg – nemlig den eksterne censor, der i fremtiden vil blive erstattet af en intern.

»Jeg synes ikke, vi mister specialistviden. Den interne bedømmer er fra samme fag eller et kombinationsfag. Jeg kan ikke genkende holdningen om, at det skulle blive mindre fagligt og sagligt. Vi er tværfaglige og kender projektmodellen«, fortæller Hanne Leth Andersen.

At besparelserne vil føre til ulovlige eksaminationer, fordi tiden ikke rækker til gennemlæsning af rapport og udførelse af eksamen, er heller ikke et kritikpunkt, som Hanne Leth Andersen er enig i. Hun håber og tror på, at både nye vejledere såvel som mere garvede bliver sat nok ind i stoffet og har trænede læseøjne, der vil gøre det muligt for dem at have tilstrækkeligt tid i de cirka to en halv time, der med beskæringerne vil være til rådighed i fremtiden.

Hun forstår dog godt, at studenterrepræsentanterne råber op og afslutter med en opfordring til Studienævnet.

»Vi kan jo ikke trylle. Studienævnet kan komme med forslag til, om det kan gøres på andre måder. Vi har en afmålt ressource til det her, men det er muligt at komme med forslag til at gøre det på andre måder«, afslutter hun.

Absurde vilkår

Blandt studerende og undervisere er holdningen dog klar. De nye beskæringer er svære at se som reelle og realistiske arbejdsrammer for censorer.

Kasper Risbjerg Eskildsen, der er lektor i Filosofi på IKH, mener, at de nye tidsrammer er absurde.

»I forvejen bruger de fleste vejledere og censorer flere timer på det (læs: gennemlæsning og vejledning), så beskæring er absurd. Bare det at have en gruppeeksamen er en helt anden form for eksamen. Det kræver, at man er rigtigt godt inde i projektet. Man skal have grundige noter, « siger han.

Kasper Risbjerg Eskildsen mener ikke, at de beregninger, man fortager for at regne ud, hvor lang tid der bruges på en gennemlæsning, tager højde for alt, hvad der ligger i opgaven som censor.

»Der sker mange andre ting uden for beregningerne. Man skal sætte sig ind i nye ting som censor. Jeg læser for eksempel ofte dele af det materiale, som de studerende har arbejdet med, for at sætte mig ordentligt ind i et emne,« fortæller han og tilføjer:

»Det kan være, at censorfunktionen må ændre sig med de nye normeringer. Måske ender censor med bare at være en observatør, der skal sikre, at de studerende bliver behandlet ordentligt.«

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Studenterrådet, mener også, at nedskæringerne i timer er kritisable. Han mener, at de studerendes retssikkerhed kommer i fare, da de lavere timetal gør det svært for en censor at kunne nå at sætte sig ordentligt ind i stoffet og dermed sørge for, at eksamen forløber fair.

I Studenterrådet har de råbt op om det absurde i forholdene. Det gjorde de allerede dengang, hvor de første regler om, at en del af den eksterne censur skulle ændres til intern, kom på bordet. Det skete via en række notater, hvor de udtrykker deres bekymring over ændringerne; men de føler ikke, at de bliver hørt.

»Vi har kritiseret det her og prøvet at sige, at det er ret vanvittigt. […] Men vi er ligesom ikke rigtigt blevet hørt. Det er en rektorbeslutning, så den har vi ret svært ved at gøre ret meget ved,« fortæller han.

Noget af det, de i Studenterrådet synes er ekstra ærgerligt er, at alle uddannelser skæres over en kam, når timerne fordeles.

»Problemet er lidt, at alle uddannelser skæres over en kam. Der kan være forskellige krav og faglige kriterier. Det tager måske længere tid for nogle at læse en side af et fysikprojekt, end det gør at læse en side af et performancedesignprojekt eller omvendt,« afslutter han.

I studenterorganisationen Frit Forum er holdningen også klar. Christian Skou Larsen, der er bestyrelsesmedlem, forklarer, at de selvfølgelig er imod nedskæringerne, men at de ikke ser RUC’s ledelse som skurkene.

»Det er vigtigt at sige, at selvom vi er imod, at der bliver skåret i projektarbejdet og den eksterne censur […] så ser vi ikke RUC’s ledelse som skurkene, men den blå regering, der har vedtaget sparekravene,« forklarer han.

De mener dog også, at der på RUC burde have været en større åbenhed om besparelserne, så man ikke behøver være aktiv studerende for at opdage, at der bliver sparet.

Fokus på at råbe op fremfor at sprede budskabet

Medlem af Akademisk Råd og Studienævne for Naturvidenskabelige uddannelser, Erik Lørup, forklarer, at de i Akademisk Råd har brugt tid på at brokke sig frem for at sprede budskabet. Da de fik informationen om ændringerne i tidsrammerne, skrev Erik tre kritikpunkter ned, der sammen med et læserbrev blev sendt ud til universitets ledelse, Uddannelsesudvalget, Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalg og Administrationsafdelingen for Uddannelse og Studerende.

»Vores første tanke var, at det var fuldstændig urimeligt, så i stedet for at informere har vi brugt krudt på at brokke os,« fortæller han.

Dertil tilføjer han, at han fik informationen i Kandidatstudienævnet i juni, men først fik den i Akademisk Råd i august.

Antal studerende

Normer til intern medbedømmelse (Projektgennemgang + eksamen, inklusiv votering mv.

1 3 timer
2-3 4 timer
4-6 5 timer
7-8

 

6 timer