‘Frit Forum om univalg: Fremdriftsreformens konsekvenser skal mindskes’ 
Artikel l 11.10.2018

Frit Forum om univalg: Fremdriftsreformens konsekvenser skal mindskes

A
Aktuelt
Artikel l 11.10.2018
4 min
Foto: Frit Forum
Det er vigtigt, at fremdriftsreformen og dens konsekvenser for den daglige drift på Roskilde Universitet bliver mindsket så meget som muligt. Det mener Frit Forum Roskilde op til universitetsvalget. Derfor må man yde indflydelse de steder, hvor det gælder – nemlig i studienævnene og ved at bruge universitetets ressourcer konstruktivt, især med løsninger for øje.

Skrevet af

Asger Skovdal Jepsen

Journalist og politisk redaktør

Op til universitetsvalget på Roskilde Universitet er der mange emner, der fylder på den politiske dagsorden hos de forskellige studenterorganisationer – det gælder særligt kvaliteten af undervisningen, effektiviseringer og fremdriftsreformen. Særligt det sidste ligger Frit Forum Roskilde på sinde. De går på valg for at sikre den bedst mulige udnyttelse den situation, som reformen har skabt for de studerende, og der er især et punkt, der for Frit Forum vil være af essentiel karakter i valgperioden.

»For os er det vigtigt at gøre universitet bedre uden at bruge for mange ressourcer. Derfor er vi også mest fokuseret på at bruge vores position fornuftigt og minimere de negative virkninger i fremdriftsreformen,« siger bestyrelsesmedlem i Frit Forum Roskilde, Christian Skou Larsen.

Kan ikke modvirke eksternt flertal

Frit Forum er på linje med de Marxistiske Studerende på RUC, der tidligere har udtrykt kritik af og bekymring for demokratiet på universitetet samt for det såkaldte eksterne flertal, der sidder i universitetsbestyrelsen.

Info:

 Kort fortalt består det eksterne flertal af repræsentanter fra det danske erhvervsliv. Disse repræsentanter er ikke formelt set valgt ind i bestyrelsen, men sidder alligevel ved bordet på grund af de økonomiske funktioner, som de udgør i samfundet og i den brede uddannelsespolitik. Dermed er de studerende ved lov underrepræsenteret i bestyrelsen, hvilket reelt mindsker deres chancer for at få sat deres kernesager på en uddannelsespolitisk dagsorden

Christian Skou Larsen erklærer sig grundlæggende enig med Marxistiske Studerende i, at det eksterne flertal er et problem, og at de studerendes muligheder for indflydelse i værste tilfælde kan svækkes ved flertallets fortsatte tilstedeværelse. For ham er det vigtigt, at de studerende og ansatte på RUC får så meget indflydelse på universitetets drift som overhovedet muligt, men det kan på nuværende tidspunkt ikke ske gennem det formelle politiske arbejde. Han mener, at man må råbe medier og politikere på Christiansborg op, når det ikke nytter at modsætte sig det eksterne flertal på universitetet

»Lige nu kan vi ikke modvirke det eksterne flertal ved det interne arbejde i universitetets bestyrelse. Det er simpelthen ikke muligt på nuværende tidspunkt. Så selvom vi grundlæggende er enige med Marxistiske Studerende i, at det eksterne flertal er et problem, så vil vi hellere lægge vores kræfter der, hvor vi kan yde mest ekstern indflydelse, nemlig via medierne og partierne på Christiansborg,« siger Christian Skou Larsen.

Desuden er det vigtigt hele tiden at være i dialog med de instanser, der kan være med til at skabe positive forandringer i dagligdagen på universitetet. For Frit Forum er det ifølge Christian Skou Larsen essentielt at være en vigtig part i det politiske maskinrum, for det er indefra, de studerende kan opnå reel politisk indflydelse.

»Der er forskel på at øve kritik af en bestemt sag og at forholde sig kritisk. Vi i Frit Forum fokuserer på at gøre ting bedre for de studerende ved at være medspiller i universitetsledelsen. Derfor vil vi heller ikke lige nu kritisere ledelsen, for de gør faktisk et godt stykke arbejde,« siger Christian Skou Larsen.

Skal være konstruktive

Strategien for at rykke på noget i universitetspolitikken, både op til valget og fremover, skal findes i de konkrete overvejelser, beslutninger og refleksioner, som de studerende gør sig i hverdagen. Kort sagt skal forandringen findes de steder, hvor de studerende i størst grad har indvirkning på deres uddannelser; nemlig de forskellige studienævn.

Foto: Frit Forum

»Studienævnene er de steder, hvor de studiepolitiske diskussioner og tiltag foregår i hverdagen. De har hænderne i bolledejen, så at sige. Derfor er det vigtigt at fremme og forbedre deres arbejde, for det er der, hvor de studerende konkret kan gøre nogle ting for deres uddannelser,« siger Christian Skou Larsen.

 Men der er udfordringer forude for foreningen. Sidste år blev Frit Forum Roskilde ikke valgt ind til nogle af posterne i hverken universitetsbestyrelsen eller Akademisk Råd, og Christian Skou Larsen peger på den stadigt lave stemmeprocent som et problem for organisationens politiske muligheder og for studenterdemokratiet som helhed.

Frit Forum Roskilde er dog trods alt stadigvæk fortrøstningsfulde med hensyn til at være en væsentlig del af Roskilde Universitets studenterpolitiske og -frivillige sjæl. Kernen ved organisationen består nemlig ifølge Christian Skou Larsen i at føre en politik, som er praktisk, realistisk og som fungerer, men som også er relevant for alle på universitetet.

»Vi skal være konstruktive og ikke kun føre symbolpolitik. Det indebærer, at vi er løsningsorienterede og kommer med konstruktive tiltag – samt ikke kritiserer for bare at kritisere. RUC kan nogle relevante ting på arbejdsmarkedet og i samfundet, og det vil Frit Forum gøre alt for at styrke, så vi fortsat kan have gode uddannelser i fremtiden,« siger Christian Skou Larsen.