‘Debatindlæg: Frit Forum vil sikre reelle forbedringer af Roskilde Universitet’ 
Debatindlæg l 25.10.2018

Debatindlæg: Frit Forum vil sikre reelle forbedringer af Roskilde Universitet

C
Campus
Debatindlæg l 25.10.2018
3 min
Det er før set, at Roskilde Universitets årlige valg har været præget af uladsiggørlige mærkesager. Massevis af studerende har således sat kryds ved kandidater, hvis mærkesager enten har været irrelevante eller økonomisk urealistiske. Irrelevante mærkesager skal forstås som problematikker, der omhandler RUC, men ikke kan løses internt i RUC’s råd og nævn.

Skrevet af

Sophia Ryberg

Formand for Frit Forum Roskilde & spidskandidat til Akademisk Råd for Frit Forum

Eksempelvis kan hverken universitetsbestyrelsen eller Akademisk Råd tilbagerulle fremdriftsreformen eller standse regeringens nedskæringer på uddannelse. Til gengæld kan der her arbejdes for, at nedskæringernes konsekvenser minimeres. 

Hvad angår tidligere års universitetsvalg er listen af økonomisk urealistiske mærkesager meget lang. Og det er forståeligt nok, at man som studerende kan blive så besluttet på at forbedre kvaliteten af uddannelsen, at man glemmer at overveje, om det er realistisk i forhold til RUC’s budget. Men økonomien er langt fra så god, som den har været, og forbedringer er sjældent gratis – hverken flere forelæsninger, nye grupperum eller flere vejledertimer. Desværre.

Pointen med dette debatindlæg er ikke at pege fingre ad andre – tværtimod. Vi har selv tidligere stillet op med mærkesager, som vi i år har fravalgt, fordi den økonomiske situation umuliggør disse. På nuværende tidspunkt er der ganske enkelt ikke midler til at finansiere en læsesal for RUC’ere i København. Det betyder ikke, at vi ikke længere synes, det er en god idé, eller at vi ikke vil kæmpe for det, når den økonomiske situation på universitetet er anderledes. Men det betyder, at vi har sat projektet på hold og i stedet har fokuseret på at tænke nyt for at få de eksisterende midler til at strække længst muligt

Til gengæld går vi til valg på andre mærkesager, som kan spare RUC for en række omkostninger. En afskaffelse af fremmødepligten vil ikke blot give ansvaret for egen læring tilbage til den studerende. Den vil også spare RUC for massevis af administrative omkostninger.

Jovist er det ikke alle vores mærkesager, der er gratis. Eksempelvis ønsker vi, at der oprettes flere kurser på engelsk, da RUC i øjeblikket ikke lever op til sin internationale profil. Samtidig vil vi kæmpe for flere fag på HUM-TEK, så de studerende har mulighed for at tage kurser, der rent faktisk har relevans for deres uddannelse. 

En af vores øvrige mærkesager, ”Sommerskole på HUM”, vil både generere udgifter og indtægter. Forelæsninger og eksaminationer er som bekendt ikke gratis, men RUC vil til gengæld tjene penge på alle de studerende fra andre universiteter, der kommer til RUC for at tage fem eller ti ECTS-point her. Samtidig åbner vores mærkesag vedrørende projektfrit semester op for muligheden for at tage i praktik på bacheloren – hvilket yderligere kan give besparelser i form af færre udgifter til undervisning og eksamensafholdelse.

Alt i alt har vi gjort os umage for at finde realistiske bud på, hvordan vi kan forbedre RUC for de studerende, og vi er ikke et sekund i tvivl om, at samtlige af vores mærkesager kan blive til virkelighed. Og vi vil fortsat kæmpe for at få indflydelse der, hvor vi kan skabe realistiske og ambitiøse løsninger på de udfordringer, RUC står over for i dag. Det kræver jo selvfølgelig, at vi får en del stemmer fra de studerende. Men det er jo en anden sag 😉

Dette er et debatindlæg og udtryk for skribentens holdning.