‘Nyt forskningscenter på RUC skal lære verden at samarbejde’ 
Artikel l 25.10.2018

Nyt forskningscenter på RUC skal lære verden at samarbejde

C
Campus
Artikel l 25.10.2018
3 min
Tegning: Niels Christensen
Problemorienteret projektlæring er en næsten 50 år gammel kending på RUC. Nu får den velkendte pædadogik sit eget forskningscenter.

Skrevet af

Malene Jensen

Skribent

Gruppearbejde og projektlæring. De to elementer har været en del af hverdagen på RUC, siden universitetet så dagens lys for et halvt århundrede siden. Og nu får den særlige pædagogik et nyt forskningscenter, RUC-PPL, som skal sørge for at dokumentere og udvikle de RUC’ske metoder.

»Vi lever i en globaliseret verden, der er hjemsøgt af mere eller mindre permanente krisetilstande. Et læringsformat, hvor man samarbejder om problemer på tværs af forskelligheder, som man gør det i RUCs PPL, er et ok vitalt bidrag til verden af i dag og i morgen, skriver Hans Ulrik Rosengaard, adjunkt i medier og litteratur, i en mail til RUC Paper.«

RUC-PPL, som åbner på campus til januar, fokuserer på RUCs varemærke: Problemorienteret projektlæring.

»Vi [RUC-PPL, red.] vil styrke det forskningsmæssige fundament for PPL ved at undersøge pædagogikken i teori og praksis, både som den spiller sig ud på Roskilde Universitet og andre steder i ind- og udland, som bruger lignende tilgange,« skriver forskningscentrets leder, Eva Bendix Petersen, i en mail til redaktionen.

 

Samarbejde mellem studerende, ansatte og undervisere

RUC-PPL bliver et åbent center for både ansatte, undervisere og studerende. Interesserede kommer til at ”indgå i et fællesskab, hvor vi drøfter, anvender og udvikler principperne i praksis” ifølge en flyer fra forskningscenteret. Netop fællesskab, samarbejde og forskning er de styrker inden for pædagogisk praksis, som RUC-PPL skal være med til at cementere, mener Hans Ulrik Rosengaard, der er tilknyttet centret som forsker.

»Mere end nogensinde har vi brug for at kunne samarbejde på tværs af alle de forskelle, vi mennesker har for vane at se mellem os,« skriver han.

For selvom RUC har praktiseret problemorienteret projektlæring i næsten 50 år, er emnet ifølge Hans Ulrik Rosengaard langt fra uddebatteret.

»På RUC diskuteres den pædagogiske praksis dagligt, men hvis frugterne af alle disse diskussioner ikke bliver samlet op og bliver til en systematisk selvkritik, der med udvikling for øje reflekterer over vores erfaringer, så bliver vi slået hjem,« skriver han i en mail til RUC Paper og tilføjer, at forskning i pædagogisk praksis er et udtryk for, at et universitet »tager forskning alvorligt«.

Eva Bendix Petersen er enig i denne beskrivelse. Hun anser erfaring og forskning for værende meget forskellige fra hinanden og mener, at et forskningscenter vil kunne sammenføre forskning og erfaring med PPL og gøre PPL-materiale lettere tilgængeligt for interesserede.

»Et center kan hjælpe med at skabe sammenhænge på tværs og bygge et arkiv, hvilket muliggør, at den forskning, der bliver foretaget, bygger videre på den viden, vi har, i stedet for at begynde forfra hver gang,« skriver hun.

Workshops og undersøgelser

Men hvad vil det sige at forske i PPL? PPL, der står for problemorienteret projektlæring, er forskning i projektarbejde med fokus på blandt andet læringsteori og uddannelsesfilosofi. Gennem konferencer, workshops og projekter vil forskningscenterets forskere undersøge problemorienteret projektarbejde.

»Undersøgelserne kan tage meget forskellig form. For eksempel kunne man genbesøge et enkelt af de bærende principper og undersøge dets filosofiske ophav, eller man kunne undersøge, hvordan de studerende forstår tilgangen og reelt praktiserer den, eller man kunne undersøge, hvordan problemorienterede pædagogikker institutionelt understøttes og udmønter sig i andre uddannelseskontekster. Der er uendeligt mange muligheder – mange vinkler, mange metoder,« skriver Eva Bendix Petersen.

På nuværende tidspunkt har RUC-PPL otte tilknyttede forskere bestående af både professorer, lektorer, ph.d.-studerende og adjunkter primært fra det humanistiske fakultet. Den 2. november kl. 13-17 afholder RUC-PPL en åbningsreception for interesserede i auditorie 46.