‘Studenterrådet om univalg: Vi bliver nødt til at stå sammen, hvis vi skal have indflydelse’ 
Artikel l 25.10.2018

Studenterrådet om univalg: Vi bliver nødt til at stå sammen, hvis vi skal have indflydelse

A
Aktuelt
Artikel l 25.10.2018
4 min
Selvom de studerende er repræsenteret i de forskellige organer på RUC, er der ingen steder, de har flertal. Derfor er det ekstra vigtigt, at de studerende står sammen.

Skrevet af

Nanna Stærmose

Freelancejournalist

Medindflydelse er nøgleordet, når der er universitetsvalg. Det handler om at blive hørt og have en reel mulighed for at præge de beslutninger, der bliver taget af for eksempel universitetsbestyrelsen. Men det kniber ifølge Studenterrådet i disse år med at inddrage studerende, når der bliver truffet vigtige beslutninger på RUC.

»Der bliver i mindre og mindre grad lyttet til os studerende. Der er flere eksempler på, at råd og nævn ikke bliver hørt i vigtige beslutninger, siger formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard Jørgensen.

Han nævner som eksempel, at store beslutninger bliver lagt tæt på sommerferien, hvor det er svært at mobilisere de studerende for at høre deres holdning til en given sag og dermed samle et kvalificeret modspil til rektoratet eller bestyrelsen.

Et andet tydeligt eksempel er ifølge Johan Hedegaard Jørgensen, at rektors årlige redegørelse til bestyrelsen om, hvordan det står til med medindflydelsen på RUC, i år er blevet ændret til at være en mundtlig redegørelse.

»Tidligere var den skriftlig og havde afsæt i høringssvar fra blandt andet de frivillige organisationer og studienævnene. Det gav en helt anden mulighed for at uddybe vores synspunkter. Det har vi ikke i samme grad mulighed for i en mundtlig redegørelse,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Demokratiet er begrænset

Han mener, at selvom de studerende er repræsenteret i både universitetsbestyrelsen og de forskellige råd og nævn, så er demokratiet begrænset på RUC blandt andet fordi, de studerende ikke har flertal i nogen af organerne. Men netop derfor er det endnu vigtigere, at de studerende står sammen og stemmer til universitetsvalget. En stor opbakning giver de enkelte kandidater et tungere mandat til at tale de studerendes sag i for eksempel Akademisk Råd, hvor Studenterrådet i år stiller op med seks kandidater til de seks pladser.

»Vi har brug for at stå sammen som studerende. Og det er netop det, Studenterrådet er: En forening af studerende for studerende, med afsæt i vi studerendes fælles interesser,«  siger Johan Hedegaard Jørgensen.

De fælles interesser går ifølge Studenterrådet på tværs af politisk ideologi. Organisationen bryster sig derfor også af at være en ikke-partipolitisk organisation, som snarere er en faglig forening for studerende uanset deres partipolitiske tilhørsforhold.

»Vi oplever massive nedskæringer i disse år, hvilket desværre ofte afspejles i undervisningskvalitet og timer og støtte til studiemiljøet. Det er temaer, som favner alle studerendes interesser uagtet den enkeltes politiske overbevisning,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Det nytter noget

Men selvom der er masser af studenterpolitiske emner på dagsordenen, kan det i en virkelighed præget af begrænset demokrati og indflydelse være fristende at spørge, om det overhovedet nytter noget at stemme til universitetsvalget. Men det gør det, mener Studenterrådet. For trods mindretal i de fleste organer (i studienævnene er de studerende repræsenteret med 50 procent), så får de studerende rent faktisk rykket ved noget. For eksempel da den stærkt omdiskuterede fremdriftsreform skulle implementeres.

»Gennem vedvarende kritik fra os studerende lykkedes det at få lempet reglerne, så vi studerende kun skal gennemføre 5 ECTS point per år i steder for tvungne 45 ECTS om året. Det giver fleksibilitet og betyder, at den enkelte kan studere i det tempo, der passer til ham eller hende,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Så opfordringen fra formanden er klar. De studerende har en stemme, og den bliver kun stærkere jo flere, der sætter et kryds i denne uge.

»Studenterrådet arbejder som de studerendes fælles talerør for hele tiden at forbedre vilkårene for de studerende, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at søge indflydelse og vise, at vi har noget på hjerte. Og vi har jo heldigvis mange eksempler på, at det nytter noget, når studerende står sammen og kæmper for bedre vilkår på vores uddannelser,« siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Fakta om SR

Studenterrådet (SR) har været aktive på RUC siden universitetet blev oprettet i 1972

SR er de studerendes talerør på RUC og har repræsentanter i de fleste organer på universitet

Ved de seneste valg har SR fået mellem 7 og 8 mandater valgt ind i Universitetsbestyrelsen og Akademisk Råd

SR er uafhængig af partipolitisk farve, men favner alle studerende

De arbejder for at sikre både et godt fagligt og socialt miljø på RUC

Alle studerende kan være med i SR, du kan læse mere om, hvordan du kommer med på studenterraadet.dk

Kilde: Studenterrådet