‘Debatindlæg: Et SAMlet SAM SAMmen’ 
Debatindlæg l 30.10.2018

Debatindlæg: Et SAMlet SAM SAMmen

C
Campus
Debatindlæg l 30.10.2018
3 min
Når vi takker nej til nedskæringer uden frygt for forandringer – et tankestrejf om, hvad morgendagen kan bringe.

Skrevet af

Marc Backhausen Erichsen

Som nogen af jer måske har hørt, set eller lagt mærke til, så er der i denne uge og frem til d. 30/10 18 en ”lille” happening på vores fælles universitet – nemlig RUC-valg.

I denne forbindelse er adskillige rygter blevet spredt, og der bliver talt meget om, hvad der skal ske med vores samfundsvidenskabelige bachelor, når husene i SAM’er-sumpen måske, måske ikke bliver opsagt til næste år. Der er mange rygter og halve historier i omløb, og hvad der er sandt eller falsk er på nuværende tidspunkt nærmest umuligt at skelne imellem og ligeledes at slå fast.

Vores holdning i SAMRådet er, at vi foretrækker at handle ud fra fakta, og hvad vi ved nu er meget snævert. Vi ved, at universitetsdirektør Peter Lauritzen har udtalt, at det er sandt, at de årelange 2%’s nedskæringer medfører, at RUC skal spare penge på bygninger som et led i den genopretningsplan, RUC har udarbejdet. Vi ved, at han har udtalt, at der er flere scenarier i spil i forhold til, hvor RUC kan spare penge. En opsigelse af bygning 19-24, som i dag huser SAM og SIB er på tegnebrættet, og vi ved, at han har udtalt, at der ikke er nogen beslutning, som er definitivt truffet endnu. Samtidig siger han dog også, nu hvor vi ikke skal være blinde for mulighederne, at en opsigelse er det mest realistiske scenarie.

SAM’erne bør ideelt set i fremtiden forblive SAMmen, og enhver forringelse af vores vilkår er kritisabel, og noget vi agter at kæmpe imod - uafhængigt at vores individuelle paroler.

Marc Backhausen Erichsen, SAB-A - kandidat til Studienævnet på SamBach for SAMRådet.

Det, vi ikke ved, er, hvor SAM-studerende i fremtiden skal bo, hvis vi bliver flyttet, og til hvilke område af campus vi skal flytte til, så spekulationer i dette er, i vores optik, meningsløse. Det vigtigste er dog, at der meldes klart ud, hvad der skal ske, og at vi studerende bliver inddraget til en høring i løbet af processen.

SAMRådet er direkte imod nedskæringer og kvalitetsforringelser af enhver art i SAM’er-sumpen. Vi kan ikke stå inde for, at beslutninger bliver truffet hen over hovedet på os. SAM’erne bør ideelt set i fremtiden forblive SAMmen, og enhver forringelse af vores vilkår er kritisabel, og noget vi agter at kæmpe imod – uafhængigt at vores individuelle paroler.

Derfor synes vi, at når Nicoline Schmidt stiller op til Akademisk Råd med det formål at skabe et bæredygtigt SAM og et SAMlet SAM, så synes vi, at det nu er mere relevant end nogensinde.

Når Micky Ronnenberg stiller op til Universitetsbestyrelsen for at skabe et mere demokratisk RUC, hvor studerende bliver spurgt og hørt, så synes vi, at dette er yderst vigtigt at støtte op om.

Vi synes ikke, at vi skal være bange for forandringer i vores studiemiljø, for det er jo i bund og grund dét, vi som kandidater ønsker at skabe, når vi stiller op til valg og melder os ind i forskellige nævn, råd og bestyrelser.

Det er muligvis for sent at bremse regeringens nedskæringer, men det er ikke for sent at indgå i den demokratiske proces, hvor vores holdninger kan komme til orde og vores forbehold kan tages i betragtning.

Marc Backhausen Erichsen, SAB-A - kandidat til Studienævnet på SamBach for SAMRådet.

Derfor er der tiltag, vi ikke bør modstille os på grund af vores frygt for forandringer og det ukendte, men derimod gøre hvad vi kan for at være en del af beslutningsprocessen, således forandringer ender ud i forbedringer og ikke forringelser.

Det er muligvis for sent at bremse regeringens nedskæringer, men det er ikke for sent at indgå i den demokratiske proces, hvor vores holdninger kan komme til orde og vores forbehold kan tages i betragtning.

I sidste ende er det nemlig vores klareste holdning, at det fantastiske sociale studiemiljø, som vi har på SAM, ikke er betinget af de bygninger, vi er i, men betinget af de fantastiske mennesker, vi studerer sammen med. Det er os, ikke vores bygninger, der skaber SAM og vores SAMmenhold. Hvis det var omvendt, ville det allerede være hærget og nedslidt.

Marc Backhausen Erichsen, SAB-A – kandidat til Studienævnet på SamBach for SAMRådet.