‘Debatindlæg: Roskilde Universitet – foren jer!’ 
Debatindlæg l 06.12.2018

Debatindlæg: Roskilde Universitet – foren jer!

A
Aktuelt
Debatindlæg l 06.12.2018
2 min
Oven på hvad jeg opfatter som en række af misinformerende læserbreve, mangelfulde opfølgningsartikler og studenterdrevet udbredelse af halve sandheder, vil jeg komme med en lille opfordring til alle på Roskilde Universitet.

Skrevet af

Julie Hoff Sørensen

Husk lige, at der ikke findes grupperinger med modsatrettede interesser internt på vores universitet. Det er ikke de studerende mod de ansatte, institut mod institut, studienævnene mod ledelsen eller nogen anden konstellation af forestillede modsætninger. Vi har alle en fælles interesse og et fælles formål. Vi er ALLE interesserede i, at Roskilde Universitet er hjemsted for uddannelse af høj kvalitet, glade og kompetente studerende, undervisere og administrative medarbejdere.

Dette gælder fra den studerende på første semester hele vejen op til rektoratet. Så lad jer ikke blive spillet ud mod hinanden. Vi er alle fælles om universitetet og den gode uddannelse.

Jeg synes, at det ville klæde Roskilde Universitet at komme lidt ned fra de interne barrikader. At rette fokus mod det rette sted. Der er intet formål i at bekrige hinanden.

Julie Hoff Sørensen

Alle på Roskilde Universitet synes, det er forkert, at der bliver sparet på uddannelse i Danmark. Men det er ikke ledelsens skyld, og det er ikke deres valg. Til gengæld er det deres ansvar, at de ufrivillige besparelser bliver implementeret.

Med i overvejelserne har siddet både videnskabeligt personale og studerende. Der har været bred enighed om så vidt muligt at spare på bygninger frem for mennesker. Der har også været bred enighed om at spare på ekstern censur (inden for lovens ramme) frem for på undervisning.

Det vi ser nu – opsigelsen af bygninger, flytning af ekstern censur over på kursus frem for projekt (på kandidaten) og fastsættelsen af en fælles intern censurnorm – er alle tiltag, som er konsekvensen af beslutninger, som vi som universitet har taget i fællesskab. Ja, måske har DU ikke været opmærksom på, at disse besparelser foregik, men det har dine indvalgte repræsentanter i diverse organer. Og ja, måske har de ikke været opmærksomme på, at lige præcis dette ville blive resultatet, men de har haft en stemme og en indflydelse på, hvad der skulle prioriteres højest, når nu disse besparelser, som ingen har interesse i, absolut skal implementeres.

For det skal de. Det er ikke en ledelsesbeslutning; det er en regeringsbeslutning.

Jeg synes, at det ville klæde Roskilde Universitet at komme lidt ned fra de interne barrikader. At rette fokus mod det rette sted. Der er intet formål i at bekrige hinanden.

Jeg kan godt forstå, at I er utilfredse! Det er vi alle sammen. Men lad os være fælles om at få det bedste ud af en dårlig situation. Det er den danske regering, der har skåret i vores budget. Og det er dem, vi skal vise, at vi er investeringen værd. Så lad os fokusere vores samlede kræfter på dét: At udføre og gennemføre gode uddannelser, at udvikle et godt arbejds- og studiemiljø, at sætte vigtigheden af investering i uddannelse på den samfundsmæssige dagsorden. Sammen.

 

Julie Hoff Sørensen
RUC-studerende