‘Ny undersøgelse: Seksuelle krænkelser kommer også fra undervisere’ 
Artikel l 06.12.2018

Ny undersøgelse: Seksuelle krænkelser kommer også fra undervisere

F
Forskning
Artikel l 06.12.2018
4 min
Over 1.000 studerende har oplevet at blive krænket seksuelt under deres studietid, viser ny undersøgelse. Men det er ikke kun fra medstuderende – også undervisere har udvist uønsket seksuel adfærd.

Skrevet af

Julie Lindhardt Høimark, sciencereport.dk

Journalist

1194 studerende på danske universiteter har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser under deres studietid.

Det viser en ny undersøgelse, som Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd står bag. Undersøgelsen er foregået anonymt via et spørgeskema, som er sendt ud til 150.000 indskrevne studerende i maj 2018.

»Vi er berørte af de historier, som undersøgelsen har afdækket, og vi tager resultaterne meget alvorligt. Studerende bør kunne forvente et studiemiljø, hvor de ikke oplever chikane eller overgreb,« siger forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost.

Også Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegie og rektor på DTU, mener, at undersøgelsen kalder på handling:

»Det skal være tydeligt, at uønsket seksuel adfærd er netop det på universiteterne. Uønsket. Det gælder studerende, og det gælder ansatte. Vi skal tale åbent om denne problematik og sammen med de studerende etablere en kultur, der klart siger fra over for denne adfærd. Der er ting, vi skal gøre bedre, det er vi i gang med, og det kan den her rapport hjælpe os videre med,« siger han.

»I disse tilfælde udgør magtforholdet mellem ansat og studerende en yderligere problematisk del af den uønskede opførsel, som vi må og skal være ekstra opmærksomme på.«

Skriver Anders Bjarklev og Sana Mahin Doost i et fælles debatindlæg på baggrund af undersøgelsen.

Alle universiteter vil fremover arbejde for at tydeliggøre, hvor man kan henvende sig, hvis man har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser. Og det er øjensynligt også nødvendigt, da det er mindre end hver 5. af de 1.194 personer, der er klar over, hvor på universitetet man kan henvende sig, hvis man ønsker hjælp til at håndtere oplevelsen.

Ikke kun medstuderende

I spørgeskemaet er de studerende blevet bedt om at svare på, hvorvidt de har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelse i deres studietid – og såfremt de svarede ja, hvad 1.194 altså gjorde, fortælle om deres oplevelser.

Ud fra de studerendes svar fremgår det, at de uønskede seksuelle oplevelser ikke kun kommer fra medstuderende.

Mere end hver ottende af oplevelserne med uønsket seksuel adfærd involverer personer, der er ansat ved universitetet.

»I disse tilfælde udgør magtforholdet mellem ansat og studerende en yderligere problematisk del af den uønskede opførsel, som vi må og skal være ekstra opmærksomme på,« skriver Anders Bjarklev og Sana Mahin Doost i et fælles debatindlæg på baggrund af undersøgelsen.

»Men det viser med al tydelig, at der er behov for, at vi som universiteter tager ansvar.«

Siger Henrik C. Wegener, rektor på Københavns Universitet på baggrund af undersøgelsen.

Det mest almindelige er dog at være blevet seksuelt krænket af en medstuderende, hvilket gjorde sig gældende for halvdelen af besvarelserne.

Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, pointerer også, at enhver oplevelse af uønsket seksuel adfærd fra en medstuderende eller ansat ved universitetet er en hændelse, som aldrig skulle have fundet sted.

»Den slags hændelser foregår ikke kun hos os på universiteterne, men vi skal gøre vores til, at det ikke fremadrettet sker her. Vi har et særligt ansvar, fordi vi har med unge mennesker at gøre, og vi har mange sociale arrangementer med alkohol involveret – og så har vi ikke mindst en særlig opmærksomhed rettet mod, at der er et asymmetrisk forhold mellem ansatte og studerende, der under ingen omstændigheder må udnyttes,« siger Berit Eika.

Hun takker samtidig deltagerne for at have medvirket i undersøgelsen.

På det sociale medie Twitter har flere af landets rektorer også kommenteret på undersøgelsen.

Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet, understreger, at det er vigtigt med åbenhed for at kunne forandre kulturen der, hvor det er nødvendigt, og for at overgreb anmeldes, skriver hun.

Fra Københavns Universitet påpeger rektor Henrik C. Wegener, at undersøgelsen ikke er rar læsning;

»Men det viser med al tydelig, at der er behov for, at vi som universiteter tager ansvar,« skriver rektoren.

Kommentarer og fysisk berøring

Det er i overvejende grad kvinder, der har oplevet seksuelle krænkelser, viser undersøgelsen.

8 ud af 10 af de studerende, der har svaret, at de haft uønsket seksuelle oplevelser, er kvinder.

Uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelse er i og for sig et bredt begreb, og derfor er de studerende også blevet bedt om at uddybe, hvad de nærmere bestemt har oplevet.

Mere end hver tredje oplevelse handler om krænkende kommentarer af seksuel karakter og lige så mange om uønsket fysisk berøring.

Men undersøgelsen viser også, at over 150 oplevelser handler om deciderede forsøg på eller gennemførte seksuelle overgreb mod studerende

Samtidig viser undersøgelsen, at 8 ud af 10 oplevelser med uønsket seksuel adfærd finder sted på bacheloruddannelsen, samt at halvdelen af oplevelserne sker i forbindelse med et sociale arrangement.