‘Morten Thing: 68-oprøret var et sæt af følelser’ 
Debatindlæg l 20.12.2018

Morten Thing: 68-oprøret var et sæt af følelser

S
Studieliv
Debatindlæg l 20.12.2018
5 min
50 ÅRS JUBILÆUM FOR STUDENTEROPRØRET 1968. Hvordan var det at være med dengang, da det hele begyndte? Og hvordan ser det ud med de studerendes oprørstrang i dag? Er der mere at kæmpe for? RUC-forsker Morten Thing var med til at skrive historie i 1968. I dag synes han, at fortællingen om hans generation desværre er alt for entydig og karikeret. LÆS HANS ESSAY HER.

Skrevet af

Morten Thing

68-oprøret var for os, som var en del af det, i meget høj grad en følelse, eller rettere et sæt af følelser. Når jeg tænker på det, som skete i 68, så tænker jeg på trængsel. Da jeg begyndte på universitetet i 1964, var vi alt for mange. Der var aldrig plads til os alle sammen på holdene. Ikke stole nok, ikke lærere nok. 

Det havde sine årsager. Universitetet var for lille og i øvrigt også for gammeldags til så stor en invasion. Det gamle professorstyrede eliteuniversitet kunne slet ikke rumme os. Vores barndom i skolesystemet bar præg af en voldsom overbelægning med for eksempel 36 børn i klasserne.

Vi var tillige samtidig vokset op med den største og længste vækstkonjunktur i moderne tid. Samfundet trængte til uddannelse, så vi fra ‘intelligensreserven’, fra hjem uden akademiske traditioner havde fundet plads i gymnasiet. Og bestod man studentereksamen, kunne man komme på universitetet.

Ikke alene var vi for mange; det, vi skulle lære, var håbløst gammeldags, og vi havde ingen indflydelse på det. Studenteroprøret blev en slags model: Gamle strukturer måtte brydes op for at den ny tids behov kunne formuleres og institutionaliseres. Det var studenterne, der skabte det moderne universitet.

I anledningen af 50-året for Studenteroprøret, har RUC Paper inviteret fire fremtrædende stemmer på RUC til at dele deres tanker om studenteroprøret anno 1998 og 2018.

De er skrevet af henholdsvis:
RUC-forsker Morten Thing
RUC-forsker Karen Sjørup
Rektor på RUC Hanne Leth
Formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard Jørgensen.

Studenteroprøret gik parallelt med og fusionerede delvist med et bredere ungdomsoprør, som netop var udtryk for de store årganges vækst-oplevelse: Vi troede, at verden kun kunne udvide sig. Vi troede også, at vi kunne få kappet alle snærende bånd. Ungdomskulturen udformede en samværsform baseret på musik, kollektivitet, eksperimenter, stoffer og sex.

Vi var den første generation, som blev markedsført som købedygtig. Ungdomskultur blev nu også noget med særlige varer; plader og tøj for eksempel. Den ideologiske forgyldning af ungdommen gav også et voldsomt udvidet frirum. Og det gav ligeledes en subjektiv fornemmelse af, at skranker var til for at blive væltet – af os.

Frihed var for os i midten af 1960’erne eksempelvis frihed til sex, frihed til, allerede når man gik i gymnasiet, af have seksuelle forhold, uden at de nødvendigvis var socialt forpligtende mere end et par uger ud i fremtiden. Frihed var at klæde sig, som man ville, og for drengene at have langt hår. Det var ikke mindst fra midten af 60’erne friheden til at ryge tjald, som vi indtog i relativt store mængder.

 

Morten Thing er en dansk kulturhistorieker og arbejder som forskningsbibliotekar på RUC.

Han er født i 1945.

Morten Thing er forfatter til flere bøger, særligt om dansk kommunisme, og han deltager ofte i den offentlige debat på den danske venstrefløj.

Han blev cand. phil i dansk i 1974 og dr. phil. i 1993.

Det billede, som generationen efter har forsøgt at tegne af os, er ikke særligt vellignende.

I vores barndom var spørgsmålet om frihed lukket inde i den kolde krigs retoriske fortsættelse af 2. verdenskrigs enten-eller: Enten øst eller vest, enten kommunisme eller kapitalisme, enten tyranni eller frihed. I 60’erne begyndte vi med Villy Sørensen at sige ’Hverken øst eller vest’, men derimod noget nyt, noget tredje, noget helt andet. Fra kampagnen mod atomvåben til ungdomsoprøret/studenteroprøret demonstreredes denne  tredje mulighed rent principielt. Friheden blev så at sige sat i frihed. For os var den virkeliggjorte surrealisme i Sovjet og amerikanernes krig i Vietnam ikke valget mellem tyranni og frihed, men valget mellem to former for tyranni. 

Den gamle verden var efter os. Vi så den udkrystalliseret i Vietnam-krigen. Fra 1965-70 udvidedes den amerikanske indsats til et potenseret billede på, hvad det drejede sig om for os. Verdens stærkeste magt hældte fire gange så mange bomber, som blev brugt i hele 2. Verdenskrig, ud over et af verdens fattigste folk. Vietnam-krigen var et endeløst morads. Vi bekæmpede det så godt, vi kunne. Og det allerbedste var, at amerikanerne ikke kunne vinde krigen. De blev slået.

Af studenteroprør, ungdomsoprør og Vietnam-bevægelse opstod der i mange lande det nye venstre. Det blev alle steder præget dybt af lokale forudsætninger. 

Set med vores øjne var velfærdsstaten en selvfølgelighed og ikke det fremskridt, den var for vores forældre. Det, der grundlæggende var galt med velfærdsstaten, var, at den var en stat. Set med vores øjne fungerede mennesker bedst i det civile samfund uden for produktionen og uden for staten. 

Vores opfattelse af demokrati var radikal: Vi ønskede et fladt demokrati, som tillod, at mennesker selv blev involveret i løsningen af deres problemer og formuleringen af deres behov. En statslig velfærdspolitik var derfor på kort sigt en god løsning, men på længere sigt en forøgelse af statens omfang og herredømme samt en nedbrydning af det civile samfund, som kunne bære et fladt demokrati.

Hvis man skal pege på noget centralt ved venstrefløjen, er det ikke mindst modsætningsfyldt. Det billede, som generationen efter har forsøgt at tegne af os, er ikke særligt vellignende.

Det er et billede, som især synes at skulle skaffe plads ved at skaffe os af vejen. Billedet er båret af en vrede eller et had, som er helt unikt. Alt det kan muligvis forklares psykologisk. Det største problem ved billedet er imidlertid slet ikke dets negative og karikerende karakter. Der er naturligvis masser af ting, som kunne kritiseres. Den afgørende svaghed ved billedet af ’68’erne’ og ’70erne’ er, at det er entydigt. Et så omfattende forsøg på at bryde med traditionen kan ikke forstås entydigt.

Det nye venstre er betegnelsen for en mangfoldig skare af venstreorienterede sociale bevægelser, politiske grupper og partier, der dukkede op fra midten af 1950’erne, både i Danmark og i andre dele af den vestlige verden. Kernen i det nye venstre var unge, ofte studerende, som stillede sig kritisk til de autoritære tendenser.

Fælles for de forskellige strømninger i det nye venstre var en politisk placering til venstre for de socialdemokratiske partier, men samtidig uafhængigt af de etablerede, Moskva-orienterede kommunistpartier.

Kilde: danmarkshistorien.dk

 

Der var flere årsager til venstrefløjens nedtur. En væsentlig årsag var, at der var tale om en ’ungdomskultur’, som var blevet voksen, havde fået en uddannelse, havde fået børn og arbejde. 

Endnu mere udpræget bliver det dobbelttydige, når man ser på studenteroprøret. Vi væltede professorstyret og fik medindflydelse på studiernes indhold. Men vigtigst af alt: Vi banede vejen for Bertel Haarder! Uden den grundlæggende strukturændring, vi kæmpede igennem, havde Haarder aldrig kunnet gennemføre taxameterprincippet i uddannelsesøkonomien og lægge uddannelserne blot for konjunkturernes ulvetænder.

Det er blevet en fast frase, at venstrefløjen forsvandt med Murens Fald i 1989. Men det er helt forkert. Kommunismen faldt i 1989 og med den dens mange små vasaller rundt om i landene. Maoismen døde allerede i løbet af 80erne, da det blev klart også for maoisterne, at maoismen blot var en ny stalinisme.

Der var flere årsager til venstrefløjens nedtur. En væsentlig årsag var, at der var tale om en ’ungdomskultur’, som var blevet voksen, havde fået en uddannelse, havde fået børn og arbejde. 

Da muren faldt i 1989, var venstrefløjen en skygge af sig selv. Til gengæld var murens fald forudsagt af venstrefløjens analyse. Set med vores øjne var Sovjet og Østeuropa ikke socialistiske lande; men samfundssystemer, der stræbte efter den samme type modernitet som de kapitalistiske lande. Efter vores analyse kunne sådanne undertrykkende systemer ikke holde. Men at de ikke holdt længere, havde vi ikke forudset.